• ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI /// Prof. Dr. Hakkı Keskin : Ajan provokatörlerin Atatürk düşmanlığı
  • Yayın Tarihi : 21 Mayıs 2017 Pazar
  • Kategori : ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK


Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi düşmanlarına karşı, önemli belge niteliğindeki bu yazıyı, lütfen en geniş çevrenize yayınız! Teşekkürler.

Ajan provokatörlerin Atatürk düşmanlığı

"Bazı cahiller, Atatürk’e ve ailesine saldırırken ünlü devlet adamları, tarihçi ve şairler onu 20. yüzyılın en büyük devlet adamı olarak kabul ediyor."

Prof. Dr. Hakkı Keskin, Aydınlık,  15.5.2017hakki@keskin.de

Atatürk’e karşı on yıllardır yapılan doğrudan veya dolaylı saldırılar artarak sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, koruyucu temel dayanağıdır ve şeriat devleti savunucularının önündeki en büyük engeldir.

Kendilerine tarihçi unvanı veren Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu, TV kanalları ve dergilerde, Atatürk düşmanlığını, Mustafa Kemal’in şahsına, annesi Zübeyde Hanıma ve manevi kızı Afet İnan’a, hiç bir dayanağı olmayan alçakça iftiralarla sürdürmektedirler. Mustafa Armağan, 15 Temmuz darbe öncesi yazılarında FETÖ’ye övgüler düzüyor ve “Gülen aslanları”nı darbeye davet yazıları yazıyordu. (Soner Yalçın, Sözcü, 9 Mayıs 2017.)

FETÖ’cü iddiasıyla on binlerce kişi tutuklanırken, bu kişilere dokunulmamış olması çok manidardır.

Ne yazık ki, on yıllardır sistematik olarak yalan, düzmece, gerçekleri çarpıtarak ve tüm ahlâk kurallarını çiğneyerek yapılan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yayınlar, halkın belli bir kesiminde etkili olmaktadır. Mustafa Kemal önderliğinde Türk halkının emperyalizme karşı kazandığı ulusal kurtuluş zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti; Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki sömürge ülkelere örnek olmuştur.

UNESCO’NUN TANIMI

UNESCO 1963 yılındaki kararında, Atatürk “bütün insanlık içinde gerçek bir onur simgesi” olarak tanımlanmıştır. 1981 yılında da 156 ülkenin katıldığı UNESCO Genel Kurulu’nda oybirliğiyle Atatürk hakkında şu karar alınmıştır: “Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”

Atatürk hakkında yüzlerce ünlü devlet adamı, yazar, bilim adamı, tarihçi ve şairin araştırma ve açıklamaları vardır. Bunlardan sadece bir kaçını aşağıda veriyorum. 20. yüzyılın en büyük devlet adamı olarak kabul edilen Atatürk’e, bu kara cahil, nankör, ahlak bozuntusu ve hain insanların saldırısı, bizleri derinden yaralıyor.

MAZLUM MİLLETLERİN LİDERİ

Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyeti Başkanı: Atatürk, yalnız Türk milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı: Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

Emanullah Han, Afganistan Kralı: Büyük Atatürk’ün vefatından dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye”nin değil, bütün şarkın Ata’sı idi.

Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Atatürk diğer şahsiyetlerle mukayese kabul etmez.

AVRUPA İÇİN DE BÜYÜK KAYIP

Franklin D. Roosevelt, A.B.D Başkanı: Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

General De Gaulle, Fransa Devlet Başkanı (Türkiye’yi son ziyareti sırasında Anıtkabir’in altın defterine şu sözleri yazmıştı): Atatürk artık rahatça ölebilirdi. Mademki ışık parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyor.

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı: Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı: Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

KİMSEYE NASİP OLMAYAN

John F. Kennedy, A.B.D Başkanı: Atatürk, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan, özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilân etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Albert François Lebrun, Fransa Cumhurbaşkanı: Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Ben Gurion, İsrail Başbakanı: “Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

General Metaksas, Yunanistan Başbakanı: Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil, aynı zamanda bir büyük barış adamıdır. Onun yeni Türkiye’yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır.

TÜRKİYE’NİN KALBİDİR

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali: Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

Profesör Herbert Melzig, Alman tarihçi: Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Ma Shao-Cheng, Çinli yazar: Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Profesör Morrf, İsviçre: Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım

Comte Carlo Sforza, Eski İtalya Dışişleri Bakanı: Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenliğiyle kurduğu devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişiliği eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

İFTİHAR DUYUYORUZ

Gyula Kornis, Macar Meclis Başkanı: Türkler ona çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda verimli, yaratıcı bir gelişmeye yöneltmiştir.

General Douglas Mc Arthur: Asker-Devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk’ün sadık arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.

Prof. Dr. Vitali Şeremet, Rusya Bilimler Akademisi: Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ düşüncesi ölümsüzdür. Atatürk’ün son zaferini, savaşta kazanılan zafer olarak değil, bütün dünya uygarlığı için önem taşıyan sosyal kültüre sahip bir insanın zaferi olarak adlandırıyorum.

Lord Kinross, Iskoç yazar: Atatürk bir yandan savaş adamıdır; öte yandan da barış adamıdır. İçindeki büyük askeri deha, ulusunu çökmekten kurtarmış; gene içindeki devlet adamı niteliği, hayatına ışık saçtığı milletinin yeniden doğuşunu sağlamıştır.

AYDINLATAN GÜNEŞ

Cornelius Bıschoff, Alman Edebiyatçı: Atatürk yüzlerce yıllık bir imparatorluk yönetiminin yıkıntıları üzerinde demokratik bir toplum ve devlet kuran bir dehadır.

Reklamdan sonra devam ediyor

Prof. Dr. Jorge Blanco Villalta, Arjantinli diplomat: Atatürk, yalnızca tüm zamanların en iyi komutanlarından biri değil, aynı zamanda siyaset kuramının büyük filozoflarından biridir.

Muhammed İkbal, Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı: Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

İkbal’in M. Kemal Paşa’ya yazdığı şiir:

(Allah ona yardım etsin)

Atatürk ve Türklerin aklı ve hikmeti sayesinde biz,

İlahi takdirin gizli sırlarına ermişiz.

Sönmüş bir kıvılcım iken Müslüman

Mustafa kemal’in bir bakışı ile,

Bir güneş olduk ki düşmana yaman.

Aşkı öğretti bize de kurtulduk köle olmaktan.

Bahar rüzgarında acı olmuştuk.

O estirdi ovanın sert yellerini.

Dünya bilecek elbet değerini.

Sen kurtardın nice tutsağı, özgürü,

Atın nereye kadar giderse Ey! Mustafa Kemal

Oraya kadar yürü.

 

Ünlü bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Arnold Ludwig son yüz yılda ülkelerinin ve dünyanın kaderini etkileyen 377 siyasi lider hakkında, 18 yıl boyunca yaptığı araştırma ve değerlendirme sonunda, Atatürk`ü en yüksek puanla birinci sıraya koyarak, ölümsüz liderler kapsamına almıştır (Uğur Dündar, Sözcü, 11 Mayıs 2017).

Bu gerçekleri görmeyerek, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapanları anlamak olası değildir. Okuyucularımın bu yazımı en geniş kesime yaymalarını diliyorum.