• ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu
  • Yayın Tarihi : 21 Ocak 2018 Pazar
  • Kategori : ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ


Milliyetçilik, 19. yüzyılda doğan ve gelişen 20. yüzyılda da meyvelerini veren bir fikir akımıdır. Bu fikrin temel gayesi, her milletin kendi ulus devletini oluşturma düşüncesidir. Artık çok milletli devletler değil, ırka dayalı ulus devletler ön plana çıkmaya başlamıştır. Şüphesiz bu durum, 600 yıl boyunca çok uluslu yaşamayı başarmış olan Osmanlı Devleti'ni de etkilemiştir.

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.