• ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : 1919-1920 Mondros, Sevr ve Kuva-yı Milliye
  • Yayın Tarihi : 21 Ocak 2018 Pazar
  • Kategori : ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KUVAYI MİLLİYE


Önceki devletimizin çöküşü ve sona ermesi ile bugünkü devletimizin kuruluş ve gelişmesi arasındaki dönem; ya öncekini yüceltip sonrakini karalamak ya da aksine cereyan eden sonu gelmez ve siyasi taraftarlığa kurban edilmiş tartışmalara neden olmakta, ortak geçmişimiz üzerinde sonradan yaratılan ihtilaflar tarihi birliğimizi, dolayısıyla milli birliğimizi tehdit edecek boyutlara taşınmaktadır. Sosyal çatlaklara neden olan bu durum tarihçilerimizi hakikatlerin yazılması konusunda harekete geçirmekte, tanıtımını yaptığımız bu eser gibi bir bakıma tez ve antitezleri senteze, zıtlıkları ortak anlayışa dönüştürebilecek özgün eserlerin yazılmasına vesile olmaktadır. 

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.