• KEMALİZM DOSYASI /// YILMAZ ÖZDEMİR : 13 MADDEDE KEMALİZM NEDİR ? NE DEĞİLDİR ?
 • Yayın Tarihi : 14 Aralık 2019 Cumartesi
 • Kategori : ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KEMALİZM

YILMAZ ÖZDEMİR : KEMALİZM 

Bir takım kişiler Kemalizmin çağın gerisinde kaldığını ve 1930’ların bakış açısıyla bu günlere çözüm üretilemeyeceğini söyleyerek sözde yeni bir dünya söylemiyle köhneleşmiş emperyalizme payanda olmaya çalışıyorlar.

Kendisini ideolojik anlamda Kemalist tanımlayan birisi olarak diyorum ki;

 1. Her türlü aşiret ve tarikat mensubiyetini reddederek feodalizmin yerine çağdaşlığın temsilcisidir KEMALİZM.
 2. Kalıplaşmış düşünceler yerine çağın gereklerine göre sürekli yeniliği ve devrimi savunmaktır KEMALİZM.
 3. Türk Milleti'ni dünya milletler ailesinin eşit ve onurlu bir üyesi yapmanın adıdır KEMALİZM.
 4. Bu topraklarda olan zenginliklerin yağmalanmasına karşı "Sömürüye Hayır" demektir KEMALİZM.
 5. Kadını alınıp satılan ya da sadece namus bekçisi gören değil toplumun erkekle eşit ve özgür bireyi gören sistemin adıdır KEMALİZM.
 6. Misakı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi eşit yurttaş kâbul eden düşüncedir KEMALİZM.
 7. Yönetimi altında yaşanan her olumsuzluğun hesabını vermenin adıdır KEMALİZM.
 8. Emperyalist yayılmacılık yerine ‘’Yurtta barış dünyada barış” diyerek bütün devletlerin egemenlik haklarına saygı duymaktır KEMALİZM.
 9. Kalkınmayı dış borç alarak değil kendi öz kaynaklarıyla yapmaktır KEMALİZM.
 10. Eğitimden sağlığa savunma sanayinden dış politikaya ekonomiden tarıma devlet yönetiminde her alanda Tam Bağımsızlığı savunmaktır KEMALİZM.
 11. Şeyhlerden pirlerden medet beklemek yerine bilimin ve akılın öncülüğünü rehber edinmektir KEMALİZM.
 12. Dış güçlerin tavsiye ve telkinlerine sığınmak yerine kendi öz gücüne güvenmenin adıdır KEMALİZM.
 13. Emperyalizmi yenip bağımsız bir ülke kurarak bütün mazlum uluslara umut olmanın adıdır KEMALİZM.

Kısacası Kemalizm çağın gerisinde kalmış bir düşünce değil tam tersi vahşi kapitalizmi ve insanlığı sömüren emperyalizmi yer yüzünden silecek olan ve gelecek çağlara da umut olan düşünce sistemidir.

Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri belki de Kemalizmi en iyi tarif ediyor.

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o ben değil bizdir! O memleketin her köşesinde yeni fikir yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

Yılmaz Özdemir

LİNK : https://haberguncel.blogspot.com/2019/12/kemalizm-yilmaz-ozdemir.html