• ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : "BEN TÜRK'ÜM!" DİYENLER İÇİN !!!! /// 59 MADDEDE TÜRKLER
  • Kategori : ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KEMALİZM


1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti:

Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti:

I. Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti:

Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler:

II. Göktürk (Kutluklar)

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti:

Avrupa Hun Devleti

6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler:

Avarlar

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler:

Türgişler

8. Parayı ilk kullanan Türkler:

Sibirler

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler:

Türgişler

10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler:

Göktürkler

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması:

Asya Hun-Çin Ant.

12. İlk Türk Alfabesi:

Göktürk-Orhon Alfabesi

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler:

Uygurlar

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler:

Orhun Kitabeleri

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu:

Asya Hunları-Metehan

16. İlk Türk Hükümdarı:

Teoman, Asya Hun Devleti

17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARInda Geçer.

18. Türklerin ilk başkenti:

Ötüken

19. İlk hayvan sanat üslubu:

İSKİTLER

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası:

İskitler

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler:

Uygurlar

22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler:

Hunlar

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı:

İskitler

24. Kağıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler:

Uygurlar

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet:

Türkler

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı:

Orhun Kitabeleri

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et:

Türkler

28. En uzun Türk destanı:

Manas-Kırgızlar

29. Musevi olan tek Türkler:

Hazarlar

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu:

Karluklar

31. İlk Müslüman Türk devleti:

Karahanlılar

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu:

Gazneliler

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti:

Tolunoğulları

34. Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti:

İhşitler

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler:

Gazneliler

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti:

Karahanlılar

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği:

Karamanoğulları

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti:

İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali:

Çaka Bey

40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş:

Pasinler

41. Türk aleminin ilk sözlüğü:

Divan-ı Lügat-i Türk

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri:

Kutadgu-Bilig

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti:

Çaka

44. İlk Türk-İslam Medresesi:

Gazneniler, Beyhakiye Medresesi

45. Anadolu’da İlk Cami:

Diyarbakır Ulu Cami

46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma:

Babai İsyanı

47. Anadolu’da ilk destan:

Danişmentname

48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında "TURFAN'da SEBZE VE MEYVE" yetiştirebilen ilk millet Türklerdir.

49. İslamı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.

"Türkler İslamla şereflendirildi", koca bir YALANDIR!

50. İslamın Avrupa'ya yayılmasını önleyen de Türklerdir: Hazarlar.

Hani "Türkler dünyaya nizam vermiştir" deniyor ya, bu söz boşa söylenmemiştir.

51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan Türklerdir, Selçuklular.

52. İklim şartlarını değiştiren Jada-Yada taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir.

Bir taş anıt ya da gömüt bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleridir.

53. Alpler, Avrupa'nın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupa'daki hiç bir dilde Alp'in anlamı yoktur.

37 Türk lehçesinde ise, Alp 'Yüce' demektir.

54. Avrupalıların Ataları Türk’tür.

Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini incelemiştir.

55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir.

Bu tarih, Anadolu’nun fethi değil ”geri alınışı”dır.

1453 tarihi, İstanbul'un Türklerin eline geçiş tarihi değil, "İSTANBUL'UN TÜRKLER TARAFINDAN GERİ ALINIŞ TARİHİ"dir.

56. OZ Damgası, ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır. 

57. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır.

58. Türkler, 15 bin yıldır Anadolu’da.

1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil son geliş tarihidir. 

59. Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenli bir dildir.