Anadolu’nun kadim
halklarından biri olan Zazalar, günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
yerleşiktir. Bununla birlikte hem Türkiye’nin bazı büyük şehirlerinde hem de
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde göç ederek yerleşmiş önemli miktarda Zaza nüfusu
bulunmaktadır. Bu çalışmada Zazaların Anadolu’ya nereden geldikleri, bugün
yaşadıkları Diyarbakır, Palu, Bingöl ve Dersim coğrafyasına ne zaman ve nasıl
yerleştikleri sorusuna cevap aranmıştır. Osmanlı belgeleri kullanılarak Zaza
beyliklerinin tarihsel süreci irdelenmiştir. Böylece başta Palu, Eğil,
Çabakçur, Genç olmak üzere Zaza coğrafyasında Sünnî İslam’ın yayılması ve
yerleşmesinde beylerin, şeyhlerin ve tekkelerin etkisine değinilmiştir.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.