TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE

İstanbul’da bulundu !!!
‘Büyük bir heyecan yarattı’


KADIKÖY’de Haydarpaşa
Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik
kazılar
, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu
belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6
bine yakın sikke bulundu.  Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA’ya
bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, “Kadıköy hep
yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile
arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten
arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı
diyebiliriz” dedi.


Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresinde
Marmaray çalışmaları sırasında rastlanan tarihi
kalıntılar
üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan
arkeolojik kazılarda 1 yıl geride kaldı. 2018 Mayıs ayında başlatılan
çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı  tarafından devam
ettiriliyor. Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim ağa bölgeleri olmak
üzere 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular,
‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan  Khalkedon (Kadıköy)  antik
şehrine ait önemli ipuçları verdi.  Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne
kadar, Khalkedon’a ait çok sayıda mimari yapı, 5’inci yüzyıla ait olduğu
belirtilen bir kilise, yine aynı döneme ait ve anıt mezar olduğu düşünülen bir
yapı ile 6 bine yakın  bronz sikke bulundu.


“İYİ
BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİK”


Kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntular hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA)
bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, çalışmaların 300 bin
metrekare alanda devam ettiğini belirterek, “Haydarpaşa Garı’nın
arkasından başlayıp İbrahim Ağa’ya doğru devam eden kocaman bir alan burası.
Çalışmalar çok zor. Limanın içinde, Kadıköy’ün, Khalkedon’un antik batı
limanı içinde çalışıyoruz. Bölgede devamlı bir mimari faaliyet görülüyor. Sonuç
olarak iyi bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar Kültür Bakanlığımızın denetiminde,
başkanlığında yürütülüyor. Ulaştırma Bakanlığı da gerekli destekleri sağlıyor.
İyi bir çalışma dönemi geçirdik.” diye konuştu.


“BÜYÜK
BİR HEYECAN YARATTI”


İlk kazının başladığı alanda bir duvar
yapısı ile karşılaştıklarını ifade eden Asal, “Bize büyük bir heyecan
yarattı.  Böyle büyük bir duvarın antik limanla ilişkili olacağını önce
düşündük. Sonra hem yapım tarzından hem de arşiv araştırmalarından Osmanlı
Dönemi’ne ait bir yapı olduğunu ve yaklaşık 1872’de yapılarak set duvarı olarak
kullanıldığı anlaşıldı. Ancak eski araştırmalarından bilgimiz var. Bağdat
Demiryolu yapımında bir inşaat mühendisinin bazı aktarımları var bu konu ile
ilgili. Hemen arkamızda İngiliz mezarlığı var.  Onun burnundan denize
doğru bu antik limanının mendireğinin uzandığını belirtiyor. Ama bugüne kadar
söz konusu ile ilgili kalıntıya rast gelmedik. Daha sonra benim de düşünerek
ulaşmaya çalıştığım bir sonuç var. Belki de ‘ Osmanlı Dönemi’nde o bahsedilen inşaat
mühendisinin bahsettiği kalıntıya bir müdahale yapılarak Osmanlı Dönemi’nde set
duvarı yapıldı’ diyoruz ama ilerleyen zamanda başka bir sonuç çıkarsa onu da
paylaşırız” dedi.


“HELENİSTİK
DÖNEMİNE KADAR GİDEN BİR YAPI GRUBU MEVCUT”


Peron bölgesinde yapılan kazıları hakkında konuşan Asal, “1960’larda
yapılan betonarme  ve taş yapılardan başlayarak Helenistik Dönemi’ne kadar
giden bir yapı grubu mevcut. Tabakalaşma anlamında değil, birbirlerini kesen ve
bozan yapılardan bahsediyoruz. Genel olarak mimariye bakarsak buradaki
yapıların birçoğu Erken Bizans Dönemi yapı gruplarıdır. Ama buradaki kazı
alanında bir de ilk kazı sırasında tahmin ettiğimiz farklı bir yapı grubu ile
karşılaştık. Elde ettiğimiz tespitlerde bu yapının Helenistik döneme ait
olduğunu yani M.Ö 4’üncü yüzyıla ait bir platform olduğu tahmin ediliyoruz.
Yine burada devşirme malzemeler ortaya çıkarıldı. Hemen platformun altında
Erken Bizans Dönemi’ne ait olan bir sütun başlığı toprağın altında
duruyor.”dedi.


5.YÜZYILA
AİT KİLİSE KALINTILARINA DA RASTLANILDI


Peron 2 kazı alanında yapılan çalışmalar
da önemli buluntulara rastlanıldı. Burada rastlanılan mimari kalıntıların,
birçok kaynakta Khalkedon kent haritası üzerinde işaretli olan Hristiyan
dünyasında önemli bir yeri olan Sainte Bassa kilise-manastırı olduğu tahmin
ediliyor. 5’inci yüzyıla ait olduğu belirtilen yapı hakkında konuşan Rahmi
Asal, “Maalesef günümüze ulaşan parçaları bu kadar. Bizi şaşırtan
olaylardan birisi de içinde kemiklerin olduğu gömüyle karşılaşmamız. Muhtamel
bunlar dinsel anlamda önemli kişiler. Düzce Üniversitesi’nden arkeolog ve
antropolog Dr. Yasemin Yılmaz burada bizimle çalışıyor. Titiz bir çalışma ile
uzun zamandır bu kemiklerle ilgileniliyor burada. 26 kafatasından 26 net
gömünün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kemik sayısına baktığımızda daha fazla
gömünün olduğu tahmin edilmekte” dedi.


OSMANLI
ORDUGAHI


Bir diğer önemli kazı alanı ise ‘Menfez’ diye adlandırılan bölgede
sürdürülüyor.  Uzmanlar, bu bölgede tespit edilen açık arazide toprak
üstünde ocakların bulunması alanın 3.Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl
süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı ‘Ordugah Alanı’ olduğunu
düşünüyor. Alandaki çalışmaların büyük bir özen ve titizlikle sürdüğüne dikkat
çeken İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Asal, “Kazı çalışmalarımızı
ilerlettiğimizde, titiz çalışmalarımız sırasında bir ocak kalıntısı ortaya
çıktı. Bununla birlikte bir takım buluntular da elde edildi. Bir tabak, bir
sikke bulduk. Sikke de 3. Murat dönemine 1590’a tarihlenen bir sikke. Önemli
bir gelişmeydi bizim için” ifadelerini kullandı


‘T’
PLANLI ANIT MEZAR BULUNTULARI


Kazı alanının en eski yapılarından
biri  de ‘İbrahim Ağa’ bölgesinde yer alıyor. Burada ‘T’ planlı olduğu
belirtilen yapının henüz temeline ulaşılamadığını kaydeden Asal, “Alan
açıldıkça, kalıntılar ortaya çıktıkça farklı bir yapı tipi ile karşı karşıya
olduğumuzu görüyoruz. ‘T’ şeklinde almaşık taş ve tuğla örgülü bir yapı karşımıza
çıktı. Bu bölgedeki istasyon bölgedeki platformdan sonra kazı alanındaki en
erken yapı olduğunu düşünüyoruz. Tahminen 4 – 5. Yüzyıla ait bir yapı. Tek bir
yapı olması ve biraz daha nispeten uzak bir yerde bu yapının olması bir mezar
anıtı olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ama ilerde tabanda yapılacak
çalışmalarda elde edilecek buluntularla belki daha net bir açıklama
yapabiliriz. Belki de kendini şu ana kadar gizlemiş önemli bir yapı ile karşı
karşıya olabiliriz.” dedi.


“İNANILMAZ
SAYIDA SİKKE GELİYOR”


‘İbrahim Ağa’ bölgesinde kazı bölgesinin
sonundaki çalışmalar hakkında konuşan Asal,  “Buradan inanılmaz sayıda bir
sikke geliyor. Bugüne kadar bütün alanda 6 bine yakın sikke tespit edildi. En
büyük grubu da buradan geldi. İlk etapta biz buranın sikke üretim alanı
olabilir mi diye bir tereddüt yaşadık. Ancak ona yönelik herhangi mimari
kalıntı ve bu düşüncemizi destekleyecek bir bulgu çıkmayınca bu fikrimizden
vazgeçtik. Sonuç olarak bu yapı grubunun olduğu bölge liman arkası diye
adlandırdığımız bir bölgede. Paranın en çok, ticari alışverişi için döndüğü
noktalardan birisi bu liman bölgesi.” İfadelerini kullandı.


“KADIKÖY
GERÇEKTEN ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ İLE YENİDEN GÜNDEME OTURDU VE GÜN IŞIĞINA
ÇIKTI”


Asal, kazı çalışmalarının geneli hakkında
da “Burada şunları görebiliyoruz. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve
Klasik Döneme dair Kadıköy’ün güzel bir tabakalaşmasını burada tespit ettik.
Her arkeoloğun yapmak istediği bir şeyi biz bu proje sayesinde yapabildik. Çok
mutluyuz. Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların
aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle
Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün
ışığına çıktı diyebiliriz” diye konuştu.