Değerli üyelerimiz,

WIKILEAKS’e sızan bir bilgiye göre AK PARTİ’nin gizli ajandası ortaya çıktı. İddiaya göre TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ kısa zaman içinde devreye sokulacak. Biz aşağıdaki uygulamaları acil olarak BAŞBAKANLIĞA ve ilgili birimlere soracağız. Bu e-postanın bir kopyası devlet birimlerine de gönderilmektedir. Eğer sizler de merak ediyorsanız sormanızı tavsiye ederiz. Eğer lütfedipte bir cevap verirlerse verilen cevapları da sizlerle paylaşacağız.

ARŞİV BÖLÜMÜNDE DEVLET YETKİLİLERİNE AİT E-POSTA ADRESLERİ VAR.

İÇİNDE EMNİYET, İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, CUMHURBAŞKANLIĞI, JANDARMA, KARA KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’na ait e-posta adresleri bulunuyor.

Eğer bu ülke de özgür bir şekilde yaşamak istiyorsanız, aşağıdaki iddialar şu an için sadece bir iddia bile olsa vatandaşlık hakkınızı korumak ve Atatürk’e, Cumhuriyet rejimine olan sadakatinizi göstermek için bu iddiaları ilgililerine sorun. Eğer sessiz kalırsanız bir sabah uyandığınızda her şey için geç olabilir. Aynen İran’da olduğu gibi.

Eğer İran’da bu süreç nasıl oldu diye merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki yazıyı bir okuyun.

İRAN DOSYASI : İRAN DEVRİMİ VE TÜRKİYE BENZERLİĞİ /// Iran devrimini yaşamış bir yaz arın kitabından derlenmiştir (tıklayın)

Sizi bilemeyiz ama biz hemen soracağız.

Çok yakın bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına gönderilen çok özel bir not (KRİPTO) WikiLeaks aracılığı ile sızdırılmış. Şok belgede Adalet ve Kalkınma Partisinin 2015 seçimlerinde elde edeceği büyük çoğunlukla Türkiye dini esaslara dayalı bir yönetime geçeceği iddia edilmiş. ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin imzasıyla (ABD’nin stratejik çıkarlarına uygun, Kürt sorunu konusunda uzlaşmaya vardığınız anlaşmaya sadık. “İslami bir Türkiye” yorumuyla gönderilen şok belgede, dönüştürme sürecinin yol haritasının şöyle açıklandığı belirtiliyor:

• Önce yeni bir Anayasa süreci başlatılacak. Bu paket en fazla 10 maddeden oluşacak. Paketin esasını  Cumhuriyetin temel ve değiştirilemez ilkelerinin yeniden yapımı, başta laikliğin temel dayanağı olan 24 madde olmak üzere laikliğe atıf yapan maddelerin değiştirilmesi,

• Vatandaşlık tanımının yeniden yapılması,

• Ülkenin gevşek bir islami Türk-Kûrt federasyonuna dönüştürülmesi, paketin ana konusunu oluşturacak.

• Anayasa değişikliği içinde başkanlık rejimine geçilecek. Başkana her türlü konuda karar alıp uygulama yetkisi verilecek. İslami amaçları olmayan siyasi parti kurulmayacak.

• Bugünkü ordu yapısı tamamen değişecek, yeni düzen ve küresel amaçlara uygun yeni bir ordu kurulacak.

• Yargıda büyük reformlara girişilecek. Dini kural ve esaslar sosyal esaslara üstün kabul edilecek.

• Bütün okullarda türban serbest bırakılacak. Başını açana bir şey denilmeyecek.

• Ancak kapatmanın dini bir zorunluluk olduğu vurgulanarak ikna yöntemi uygulanacak. Bütün kamu kurumlarında kadınların başını kapatması istenecek. Kapatmayanlar önce ikna edilmeye çalışılacak, yine de kapatmıyorsa kamusal alan dışındaki işlere gönderilecek. Kamusal alanda kadınların başını açması ve genel ahlaka ve islami kurallara uygun olmayan tarzda giysi ile dolaşmaları yasaklanacak. Uymayanlara önce para, sonra hapis cezası öngörülecek.

• Ülke çapında bütün içkili mekânlar dönüştürülecek. Uymayanlar kapatılacak. İçki satanlara ağır cezalar getirilecek. Kamu çalışma saatleri dini ibadet ve saatlere göre düzenlenecek.

• Cuma yine çalışma günü olacak, ancak cuma namazı dolayısıyla 2 saat tatil ilan edilecek. İş yerlerinde vakit namazı kılınması özendirilecek. Namaz kılan personele gereken özen gösterilecek.

• Ülkeye gelen yabancılar da kurala uyacak. Ancak turizm merkezlerinde belirlenen sanırlar içinde her şey serbest olacak.

• Atatürk’ün resmi tüm resmi dairelerden kaldırılacak. Anıt-kabir müzeye dönüştürülecek. Anıtkabir bahçesi ve Atatürk Orman Çiftliği merkezi kurulması için imara açılacak.

• Açık alandaki heykeller kaldırılacak. Bütün resmi daireler ve okullara cumhurbaşkanı ile din büyükleri ve üstatların fotoğrafları asılacak.

• İslam ülkeleriyle çok yoğun bir işbirliğine gidilecek. Dış politikada ABD ile strateji ortaklık daha ileri düzeylere götürülecek. ABD’ye stratejik amaçlı her türlü kolaylık sağlanacak.
• Kadınların çalışma yaşamına girmesini zorlayan koşullar uzun vadede düzeltilecek.

• Kadın çalışmaya gerek kalmadan devletten maaş alacak. Böylece ortaya çıkan iş boşluğu erkekler tarafından doldurulacak, büyük bir istihdam yaratılmış olacak. Kadınlar yalnız hemcinslerinin bulunduğu yerlerde özeI izinle çaIışabilecek.

• Kız çocuklar, okula gönderilmeye gerek olmadan evde uzaktan eğitim görecek. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına iş sağlanacak, onlar da okula gitmeden iş yaşamına girebilecek, uzaktan eğitimle yetiştirilecek.

• Eğlence yerleri meskûn mahallin dışına çıkarılacak ve belirtilen kurallara bağlanacak.

• Okullar cemaat ya da özel sektöre devredilecek. Kuran’ı Kerim öğrenilmesi zorunlu olacak. İlkokul birden itibaren zorunlu arapça dersleri konulacak. İlkokul bittiğinde Arapça öğrenmesi sağlanacak.

• Ülkenin bütün kaynak ve zenginlikleri küresel dostların kullanımına ve yatırımına açılacak. Böylece işsize iş sağlanacak, yeni sermayeye geniş alanlar yaratılmış olacak.

• Yeni düzenlemeye karşı çıkanlar hakkında adli takibat yapılacak. Gösteriler en sert biçimde cezalandırılacak.

 

Bu da Cumhurbaşkanı (!) Tayyip Erdoğan’ın çeşitli tarihlerde söylediği vecizeler !

• Şeriatçıyım.
• Ata’ya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok.
• Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız.
• Dindar nesil yetiştireceğiz, dininin, kininin davacısı bir gençlikten bahsediyorum, dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar?
• İki ayyaş…
• Kadın erkek eşitliği fıtrata ters.
• 10’uncu yıl marşında geçer, demir ağlarla ördük falan, neyi ördün? Hiçbir şey örmüş değilsin, biz örüyoruz.
• Hem laik, hem müslüman olunmaz, ya müslüman olacaksın, ya laik.
• Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor diye, yahu millet istedikten sonra laiklik tabii elden gidecek.
• Ben laik değilim.
• Türkiye Cumhuriyeti 1923’ten beri gerileyiş içindedir, 70 yıllık tarihi boşa harcanmış zamandır.
• İstanbul’un imamıyım.
• Hedefimiz İslam devletidir.
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafı koskoca bir yalan, egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.
• Mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur, söz söyleme hakkı din ulemasınındır.
• Danıştay kim oluyor, Mecelle karar verir.
• Hukuka aykırı bir şey yapmıyoruz, Mecelle’de böyle bir kaide var.
• Bakın size tarihten bir vesika göstereceğim, Türk Antropoloji Enstitüsü tarihçesi, kafatası fotoğrafları var, raflarda yüzlerce kafatası var, Reisicumhur Mustafa Kemal, İsmet Paşa’nın da başbakan olarak imzası var, insani midir, vicdani midir, bunun bizim dinimizde yeri olabilir mi?
• Zorunlu fizik dersi, zorunlu kimya dersi, zorunlu matematik dersi tartışılmıyor, din dersi neden tartışılıyor?
• Hitler sevdalısı arıyorsan, dönüp cehape’nin tarihine bak.
• İsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca öğrenilecek, öğretilecek, bu dinin bir sahibi var.
• Türkçe’yle felsefe yapamazsınız.
• Türk Arapsız yaşayamaz, kim ki yaşar der, delidir, Türk Arap’ın hem sağ gözüdür, hem sağ elidir.
• Teksas Tommiks okumak serbestken, Kuran-ı Kerim’e neden mani olunuyor?
• Namaz kılacak yer kalmamıştı, tek parti döneminde camileri ahır yaptılar.
• Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Osmanlı’yı görürsünüz, cumhuriyetin sembolü cumhurbaşkanlığı külliyesidir.

Sayın AK PARTİ Yöneticisi/Yetkilisi,

İddialar yukarıda ki gibi. Lütfen açık ve net bir şekilde bilgi alma hakkımız çerçevesinde bu iddiaların doğru olup olmadığı konusunda bilgi veriniz. Lütfen cevabınızda dürüst olun.

Teşekkürler,

ÖZEL BÜRO GRUBU