İnsan
Denen Meçhul!..

MEB tarafından hazırlanan müfredat denen yıllık
öğretim çizelgesi içeriğinden Evrim Kuramı çıkarılınca, hepimiz rahatsızlık
duymuş ve kökenimizin yeni kuşaklara doğru öğretilmeyecek olmasından üzüntü
duymuştuk.   Bizim ülkemizin eğitimcileri
tarafından her ne kadar yok hükmünde sayılmakta olsa da, Darwin tarafından
önümüze konmuş olan ‘Türlerin Seçilimi’ konusu bilim insanlarının gündemini
işgal etmeye devam etmektedir.  Arka
arkaya bulunan yeni fosiller, insanoğlunun evrim kuramını da biraz daha
karıştırmaktadır.  

‘Herkese Bilim Teknoloji’ adı ile çıkmakta olan
haftalık derginin son sayısında da konu işlenmiş ve ‘İnsan Evrimi Arapsaçı’
başlığı ile son gelişmeler incelenmiştir. 
Biz de, AK-ŞAKA olarak durumdan vazife çıkararak hiç olmazsa bilinen son
tabloya değinerek, kökenimizi şöyle bir toparlayalım bari diye düşünerek bu
yazıyı kurguladık.

Şimdilik kesin olan nokta, insanlarının kökeninin
Afrika kıtasından doğmuş olmasıdır. 
İnsan türü, 6 milyon yıl kadar önce, ağaçlarda yaşayan şempanze türü
maymunlardan ayrılarak ve ‘hominini’ adını alarak ortaya çıkmıştır.

2.8 milyon yıl önce ise bu alt gruptan ‘Homo’
genel adı ile anacağımız türler kendilerini göstermeye başlamışlardır.  İlk üyelerden bir tanesi olan ‘Homo Erectus’,
uzun savanların arasından ayağa kalkarak kendi cinsinin bilinen bir örneği
olmuştur.  Bunlar arasından bilim
insanları tarafından ‘Lucy’ diye adlandırılan fosil, 1970’li yıllarda
bulunmuştur.  Homo grubunun bize en iyi
örnek atamız olarak sunulanı ise ‘Homo Sapiens Sapiens’ adı verilenidir ki,
geçmişi şimdilik 200.000 yıl önceye inilerek izlenebilmiştir.   Homo S. Sapiens, kuzenleri sayılan başka
insanımsılarla birlikte yaşamıştır ve tahminen kendisine benzeyen altı türle
yakınlığı vardır; Neanderthal, Denisovan ve Homo Naledi gibiler.

Homo sapiens’in, bu kuzenleri ile bir şekilde
çiftleştiklerine de inanılmaktadır. 
Çünkü insanoğlunun kromozom haritasında bu türlerin de DNA izleri
vardır.   Ancak gerek Neanderthal ve
gerekse Denisovan ve Homo Naledi türleri bilinmeyen nedenlerle ortadan
silinmişlerdir. 

Homo Sapiens Sapiens (ki bilen insan
anlamındadır), tahminen 2 milyon yıl önce ilkel aletleri kullanmaya
başlamıştır.  Takiben ateşi keşfetmiş ve
gıda türlerini pişirerek yemekle besin alımını güçlendirmiştir.  Böylece bedensel yapıları serpilmiş ve
beyinleri büyümeye başlamıştır.   Keza
ateş sadece gıdaların hazırlanması için değil, ışık ve ısı vermek yönünden de
önemli bir avantajı olmuştur.  Ayrıca
saldırgan diğer canlılara karşı koruyucu bir silah haline geldiğinden insan
türünün yaşamına uzunluk ve konfor katmıştır.

300. 000 yıl öncenin insan cinsi, avcılık ve
toplayıcılık yaparak yaşama tutunurken, küçük topluluklar halinde yaşamanın
kolaylıklarını da öğrenmiştir.  Böylece
kendilerine özgü kültürleri oluşmaya başlamış ve ortak bir dilleri gelişmiştir.  Bu evrim, insanlar arasında işbirliği
oluşmasını da hızlandırmıştır.  Böylece
yaklaşık 200.000 yıl önce, günümüz insanına en yakın anatomik gelişme modeli
tamamlanmış olmuştur.  Bu arada daha yeni
aletler ve silahlar da yaratılmıştır. 
Büyüyen beyinleri ile bilgi hazineleri artmış, bilgiyi koruyabilmek ve
yeni kuşaklara devredilmek becerileri ortaya çıkmıştır.   Homo Sapiens Sapiens, çevresini doğru
tanımlar hale gelirken, bitkiler ve hayvanlar hakkında da bilgi dağarcığı
artmıştır.

İnsanoğlu bu evreleri aşarak 12.000 yıl önce
bitkileri ekerek ve hayvanları evcilleştirerek önemli bir döneme geçmiş ve
‘Tarım Toplumu’ olmuştur.  Böylece
beslenme dürtüleri daha kolay çözümlenmiş, yarattıkları alet ve silahlarla da
hayatta kalabilmek şansları artmıştır.

Tarım toplumu olabilmek becerisi sonrası birlikte
yaşamanın avantajlarını öğrenmişler ve kabileler, siteler, kentler ve hatta
sonradan imparatorluğa dönebilecek devletler kurmuşlardır.  Birlikte yaşayabilmek becerisi ile adına
uygarlık diyebileceğimiz kültürel evrime de adım atmış olmaktadırlar.  Bilgilerini paylaşarak, başkaları ile takas
ederek geliştirmişlerdir. 

Yaklaşık 500 ila 600 yıl kadar önce bilgi
hazinelerine matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi halen
bazılarının kavuşmakta özlediği konuları eklemişler ve geliştirmişlerdir.  Kuşkusuz beyinlerinden kaynaklanan sanatsal
etkinler artık mağara duvarlarından taşarak tablolara ve sitelerde başlayan
mimarlık çabaları büyük şehirlere de akmaya başlamıştır.

Bilgi akışının hızlanması ve toplumsal kültürel
paylaşımlar semeresini vermiş, pozitif bilimin nimetleri ile tarım toplumundan
Sanayi Toplumu’na geçiş tamamlanmıştır.

Hızlanan bilimsel çalışmalar ve teknolojik
icatlar sonrası da, yaklaşık 20 – 30 yıl kadar önce sanayi toplumu geride
bırakılarak elektronik teknolojinin yarattığı Bilişim Toplumu haline gelmiş
bulunuyorlar.

Şimdi benim iki sayfaya sığdırmaya çalıştığım bu
evrelere bir de şöyle bakarsak, İnsan Denen Meçhul’ün evrimsel yolculuğunu daha
iyi kavramış olabiliriz; ilk insandan günümüze kadar geçen evrimin içerisinden
tahminen 125.000 kuşak tür atalarımız gelmiş ve geçmiştir.  Örneğin; insanoğlunun pozitif bilimle
buluşmasının önemini kavramasından bu yana bile en azından 20 – 30 kuşak
atalarımız insanlık adına görev taşımıştır.

Gelinen nokta da adına ‘Yapay Zekâ’ denen
gelişmeler söz konusudur.  Yapay zekâ
ürünü yaratıklarımızın bizleri nasıl yönlendireceği ise ayrı bir konu olarak
karşımızda durmakta ve belki de geleceğimizi şekillendirmek üzere bu kez onlar
pusu da beklemektedirler!..
Erdal Akalın (23.10.2017)