Ufukta Suriye
yönetimiyle temas görünüyor


Armağan KULOĞLU

oakuloglu@gmail.comAfrin operasyonunda Türkiye’nin
öngördüğü hedefe ulaşılmasını sekteye uğratacak çeşitli girişimlerde
bulunulmaktadır. Bunların önlenmesi için operasyonun
süratle sonuçlandırılması ve Suriye yönetimiyle temasta bulunulması

dikkate alınmalıdır.ABD Dışişleri Bakanı’yla görüşmelerden bir şey
çıkmadı
Görüşmelerden somut
sonuçlar çıkmamıştır. Komisyonlar kurulması kararlaştırılmıştır. Bu durum, Meclis’te
bir konu üzerinde uzlaşma olmadığında işin komisyona havale edilerek
sürüncemeye bırakılmasını hatırlatmıştır.İkili ilişkilerin önemi, stratejik ortaklık gibi konulardan bahsedilse de PYD,
silahlar, Menbiç ve Fırat’ın doğusunun geleceği gibi konular açıklamalarda yer
almamıştır.Gerginliğin azaltılmasına yönelik bazı adımların atılmış olması önemli bir
gelişme olarak kabul edilse de, ABD’nin bilinen politikasından sapma
göstereceğine ilişkin bir durum söz konusu olmamıştır.ABD’nin farklı
söylemlerle kafa karışıklığı yaratmak ve konuyu zamana yayarak soğutmak
istediği görülmektedir. Türkiye’nin gözünün içine baka baka oyalamaya
çalışmaktadır.Milis güçlerinin
Afrin’e doğru intikali
Afrin’de PYD’nin, Suriye
güçlerini Afrin’e davet ettiğine ilişkin bazı haberler çıkmıştır. Türkiye böyle
bir girişimin cevapsız kalmayacağını ve sonuçlarının olacağını hem açıktan
beyan etmiş, hem de ilgililere iletmiştir.Hal böyleyken İran Şii Milisleri, üzerlerinde Suriye bayrağı olan araçlardan
müteşekkil bir konvoyla güneyden Afrin istikametine doğru ilerlemeye başlamış,
ancak TSK atışlarla bunu geri püskürtmüştür.Türkiye’nin
ABD’yle görüşmelerde bulunması ve tansiyonu düşüren bazı sonuçların alınması
Rusya’yı rahatsız etmiştir. İran ise Zeytin Dalı Operasyonu’ndan,
sebeplerini daha önce açıkladığım
üzere,
zaten
memnun değildir. Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde onun haberi ve onayı
olmadan hiçbir hareket yapılamaz. Bu nedenle hareket kasıtlıdır.
Bu durum Türkiye’nin oyunu doğru bir şekilde kurması gerektiğini bir kere daha
göstermiştir.
Harekât
uzadıkça buna benzer girişimlerin olabileceği ve değişik siyasi alternatiflerin
de ortaya atılabileceği anlaşılmıştır.

Rusya
ve ABD, Suriye üzerinde anlaşabilir
ABD, Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir
Kürdistan olmasını istemesine rağmen, artık ABD ve Rusya, Suriye’nin toprak
bütünlüğü üzerinde mutabık kalmış gibi görünüyor. Ancak her ikisinin de
kuzeyde,
Irak modelindeki gibi bir Kürt otonom bölgesi
oluşturma yönünde fikir birliği içinde olduğu, fakat sorunun bu bölgede kimin
etkin olacağı üzerinde düğümlendiği anlaşılıyor
.Bu kapsamda bir Rusya yetkilisinin önümüzdeki dönemde ABD’ye bir Suriye
planıyla gideceği konuşuluyor. Önce Afrin’de, Suriye yönetimiyle Kürtlerin
birlikte yaşaması, bunun daha sonra doğuda uygulanması üzerinde duruluyor. A
ncak son tahlilde bir özerk Kürt bölgesi üzerinde
anlaşılabileceği düşünülüyor.
Türkiye oynanan oyundan zararlı çıkmamalıTürkiye güvenliği için, Suriye
kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına engel olacağını güçlü bir şekilde beyan
etmiştir.Afrin operasyonunun bir süre daha devam edeceği beklenmektedir. Operasyonun
şekli ve devamındaki tüm harekâtın ne kadar sürebileceği iki hafta önceki
yazımda açıklanmıştır.Olaylar, harekâtın süratle sonuçlandırılması ve
Türkiye’nin Rusya ile çok yakın bir istişare içinde olması gerektiğini teyit
etmiştir.
İran Şii Milislerinin, Suriye bayrağıyla ve Rusya’nın onayıyla Afrin’e doğru
ilerleme teşebbüsü ve
Rusya’nın,
Türkiye’nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla
korunabileceğini söylemesi dikkat çekicidir.Suriye’de siyasi bütünlük olmadan sadece toprak bütünlüğünün sağlanmasının,
Türkiye’nin güvenliğini olumsuz etkileyeceği bilinmelidir.Artık Suriye yönetimiyle doğrudan bir iletişim kurulması kaçınılmaz hale
gelmiştir. Bu durum Rusya ve İran’la olan ittifakı da güçlendirecektir.
Ülke güvenliği için duygusallıktan arınmalı, bundan imtina
edilmemelidir. Daha önce kimlerle görüşüldüğü unutulmamıştır.Açıklamalar, ufukta böyle bir diyaloğun
gerçekleşebileceğini göstermektedir.
Kaynak Yeniçağ: Ufukta Suriye yönetimiyle temas görünüyor – Armağan KULOĞLU