ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI

E. TÜMG. ARMAĞAN KULOĞLU : TSK İÇİN BENDEN SÖYLEMESİ 

Hain darbe girişiminin sebebi sanki TSK’ymış gibi sistem,
KHK’yla kökten değiştirilmiştir. Ancak yeni düzenlemenin birçok sıkıntı
yarattığı, devam etmesi halinde telafisi mümkün olamayacak sonuçların ortaya
çıkabileceği düşünülmektedir.

Yeni yapı sürdürülebilir değil

Yapılan düzenlemelerin sürdürülebilir olmadığının, iki yıllık
uygulamanın sonucunda görülmüş olması gerekir. Yeni yapının, sistemin verimli
ve etkin olmasına ilişkin değil, tamamen darbe teşebbüsünün yarattığı ortamın
da katkısıyla, TSK’nın etkisinin zayıflatılarak bir daha darbeye teşebbüs
edememesi düşüncesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Ancak hain darbe teşebbüsünün, TSK’nın emir komuta zinciri
içinde veya bir başka şekilde olmadığı, bundaki kusurun, siyasi yönetimdeki
hatalar başta olmak üzere, çarpık anlayışlar ve uygulamalarda olduğu açıktır.
Hatta darbenin esas itibariyle, Atatürkçü, demokrasiyi benimsemiş, milliyetçi
TSK mensuplarınca önlendiği de bir gerçektir.

TSK’nın yapısının KHK ile bir çırpıda değiştirilmesi, bunun
önceden planlandığını göstermektedir. Ancak artık bunun ülkenin güvenlik
anlayışına zarar verdiği, bu nedenle sürdürülebilir olmadığı ilgililerce
görülmelidir. Devamında ısrar edilmesi TSK’ya güvenilmediği anlamını taşır.

Emir komuta birliği bozuldu

En önemli harp prensibi ihlal edilmiştir. Kuvvetlerin
komutası, Genelkurmay Başkanlığı’yla MSB arasında iki başlı olmuştur. Bunun “sivil
denetim” için olduğu söylenemez. Yanlışlık, sivil denetimle sivil yönetimin
ayırt edilememesindedir. Demokrasilerde sivil otorite denetler, ancak yönetmez.

TSK’yı
yeniden yapılandırmada, ülkenin kendine özgü konumu, jeopolitik gerçekler,
siyaseti, örf, adet, gelenek, teamül ve kültür anlayışının dikkate alınmadığı
anlaşılmaktadır.

Personel
yetiştirme amaca uygun değil, sağlık hizmetleri aksadı

Harp
Akademileri ve askeri okullar için alınan tüm kararlar, bu kurumların fonksiyonlarının
anlaşılamadığının, tarihi geçmişlerinin ve ülke özelliklerinin dikkate
alınmadığının, diğer ülkelerdeki örneklerinin de sağlıklı incelenmediğinin bir
ifadesidir.

Kuvvetler
kendi ihtiyacına uygun personel yetiştirir. Sadece akademik eğitim yeterli
olmaz. Askeri format ve Harbiyeli ruhu esastır. Dışarıdan toplama personelle
ordu teşkil edilemez. 6-7 ay eğitim ve öğretimle muvazzaf muharip subay hiç
olmaz.

“Ben
yaptım oldu” mantığıyla hareket edilmemeli, TSK bir güvenlik şirketi gibi
görülmemelidir.

GATA
ve askeri hastanelerin sağlık bakanlığına devredilmesi de, askeri sağlık
konusunun anlaşılamadığını, dünyadaki örneklerine de bakılmadığını
göstermektedir. Askeri sağlık hizmetinin aksadığı açıkça görülmektedir.
Yanlışta ısrar edilmemelidir.

YAŞ’ın
yapısı askeri değil – Atama ve terfiler siyasi

YAŞ’ın
sivil ağırlıklı yeni yapısı, onu işlevini yerine getiremeyecek ve gerçek
değerlendirme yapamayacak şekle sokmuştur. Şuranın yeni yapısı, orduya siyaset
sokmakta, askerlik anlayışını bozmakta, komutanlara güven duygularını
zedelemektedir.

Atama
ve terfilerin MSB’de toplanması, özellikle general terfilerinde siyasetin
ağırlığı, terfi edeceklerin dikkatlerini görevlerine ve komutanlarına değil,
siyasetçilere yöneltmesine sebep olur. Bu da sadakati, güveni ve disiplin
anlayışını ortadan kaldırır.

Yeniden  düzenleme 
zarureti

TSK
bütün olumsuzluklara rağmen görevini fedakârlıkla, cesaretle ve başarıyla
sürdürmektedir. Bunu halen; geleneğini, göreneğini, sadakat anlayışını ve
Harbiyeli ruhunu kaybetmemiş personelinin varlığı sayesinde başarmaktadır.
Ancak bunun sürdürülebilir olduğu söylemek, gerçeğin görülemediği anlamını
taşır.

Bu
nedenle, OHAL kapsamında geçici olması gereken yeni düzenlemenin, eski sistemin
mevcut hafızası kaybolmadan, makul ve gerçekçi bir anlayışla düzeltilmesinin ve
bunun OHAL kalkmadan yeni bir KHK’yla yapılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.

Bunun,
TSK için büyük bir moral ve motivasyon olacağı, yeni bir şevk yaratacağı
düşünülmekte, ülke güvenliği açısından da yararlı olacağı
kıymetlendirilmektedir.

Benden
söylemesi. Gerisi ilgililerin ve yetkililerin taktirine…
07
Temmuz 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir