LOZAN TARTIŞILAMAZ & AFRİN’E OPERASYON ŞARTLARA BAĞLI

Lozan Antlaşmasının tartışmaya
açılması, düşünce ne olursa olsun hiç kimseye fayda getirmez, aksine ülkemiz ve
milletimiz için zararlı sonuçlar doğurur.

Afrin’e operasyon yapılması da,
başta Rusya faktörü olmak üzere şartlara bağlıdır.

Lozan tartışılamaz

Lozan Antlaşması’nın, iç siyasette
gündem yaratarak dikkatleri bu yöne çekip, 
sıkışmışlıktan kurtulmak için sıklıkla gündeme getirildiğine ilişkin bir
kanaat vardır. Bu antlaşmada büyük emeği ve başarısı olan tarihi kişiler
hakkında olumsuz düşünceler yaratmak için de gündeme getirilmiş olabilir. Bu
amaçla Lozan’ın bir zafer olmadığı dahi söylenmiştir.

Lozan, Sevr Antlaşmasıyla yok
edilen bir ülkenin ve milletin yeniden doğuşunu sağlayan, Türkiye’nin
uluslararası ortamda kabulünü tescil eden bir antlaşmadır. Emperyalist ülkelere
karşı milletçe kazanılmış bir askeri zaferin, mevcut şartların ağırlığına ve
güçlüklerine rağmen başarılı bir diplomasiyle sonuçlandırılmasıdır. Bu nedenle Türkiye
Cumhuriyeti’nin tapusudur. Bir başarı ve yoktan varoluşun senedi olan Lozan
Antlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle de taçlanmıştır.

Antlaşma sadece Türkiye ile
Yunanistan’ı kapsamaz. Türkiye Büyük Millet
Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya  tarafından imzalanmıştır. Güncelleştirme,
müzakereye açma anlamına gelir. Antlaşma Sevr’i ortadan kaldırdığı için
müzakere sonucunun nereye gideceği belli olmaz. Bu nedenle güncellenmesi veya
değişimi yönüyle değil, antlaşmaya uyulması yönüyle dile getirilebilir.

Yunanistan ziyaretinde Lozan’ın,
Yunanistan’ın ihlalleri yönüyle dile getirilmesi beklenirken, müftü sorunu
nedeniyle güncellenmesi gerektiğinin ifade edilmesi doğru olmamıştır. Müftü
sorunu, 1913 Atina Anlaşması ve Lozan’da “azınlıklar ve dini uygulamalar”
kapsamında halledilmiştir. Sorun, Yunanistan’ın antlaşmalara, AB müktesebatına,
BM ve insan haklarına uymamasından kaynaklanmaktadır. Sorunlar, karşılıklı
müzakere ve anlaşmayla çözümlenmelidir.

Ziyarette, Lozan’a rağmen
silahlandırılan, askeri üs ve tesisler kurulan adaların dile getirilmesi, bir
kısmı Türkiye’ye ait, bir kısmı da aidiyeti belirlenmemiş ada, adacık ve
kayalıkların Yunanistan tarafından haksız işgali, askeri tesis yerleştirmesi,
tahkimi ve iskânı konularında tavır konulması beklenirdi.

Ziyarette, Ege’deki ihlaller
masaya konmalıydı. Kıbrıs konusunun da müzakerelerle çözümünün mümkün
olmadığının görüldüğü, bu nedenle herkesin kendi yoluna gitmesi gerektiği
söylenmeli ve bir daha müzakereden de bahsedilmemesi istenmeliydi.

Ama bunlar olmadı. Yunanistan’a
olan müsamahanın nedeni de hala anlaşılamadı.

Afrin’e operasyon

“Bir gece ansızın gelebiliriz” Ama
o gece bir türlü gelmedi. Gelir mi? Şartlara bağlı. Müdahalenin gerekçesi
Afrin’den gelecek tehdit ise bu tehdit, teröristlerin geçmesiyle,  mermilerin topraklarımıza düşmesiyle, açılan
taciz ateşleriyle zaten mevcut.

Putin son Suriye ziyaretinde
birliklerini kısmen çekme kararını açıkladı. Bunu tehdidin artık sona erdiğine
bağlaması, PYD’yi bir tehdit olarak görmediği anlamına gelir. Bu durumda
Afrin’e operasyon düzenlenmesi, doğrudan Rusya’nın tutumuna bağlı.

Rusya, Afrin’den 300 kişilik
birliğini çekerek Türkiye’nin müdahalesine gözünü kapatabilir.

Veya İdlib’deki gibi, Türkiye’nin
birkaç gözlem noktası oluşturması için, 
İran’la da bir mutabakat oluşturup, PYD’yi bir bölüme kanalize edebilir.

Veya PYD’yi resmi polis gücüne
çevirebilir ve bölgeyi Suriye yönetiminin kontrolüne devredebilir.

Astana diyaloğunda PYD’nin resmen
masaya çağrılmaması karşılığında, Suriye yönetimi temsilcisinin gözlemci
statüsünde yer almasını talep edebilir. Bunun karşılığında da Türkiye’nin
Afrin’e kısmi operasyonuna imkân tanınabilir.

Bütün bunlara paralel olarak Türkiye’nin,
Suriye yönetimi konusunda yumuşamaya gitmesi ve Suriye’nin siyasi birlik içinde
toprak bütünlüğünü sağlamasına imkân yaratması, kendi güvenliği açısından da
yararlı olacaktır.


16 Aralık 2017