ÖZEL BÜRO GRUBU ekibi olarak Kalpaksız Kuvayı
Milliyeci ve Usta Gazeteci
Uğur Mumcu’yu vefatının 27. Yılında özlem
ile anıyoruz.
 

Kalpaksız Kuvayi Milliyeci : Uğur Mumcu
Alev Coşkun / Cumhuriyet / 24.01.2020


Uğur Mumcunun
gazetecilikte y
ükselişi Cumhuriyette Gözlem sütununda
yazd
ığı yazılarla olmuştur. Uğurun 12 Eylül öncesi Cumhuriyetteki silah
ka
çakçılığı ile yazı dizisi büyük ses
getirmi
şti.


Uğur, silah ve uyuşturucu kaçakçılarını, onlarla
resim çektiren valileri, güvenlikçileri yazıyor ve
terör örgütleriyle
silah ka
çakçıları arasındaki yoğun ilişkiyi ortaya
koyuyordu.


Öldürülmeden önce, ABDnin Ortadoğudaki politikalarını ve ılımlı İslam devletinin unsurlarını irdeleyen
yaz
ılar yazıyordu.


Uğur, Ortadoğuda Arap, Müslüman şeyhlerin derdinin imanının para olduğunu belirtiyor ve Dünyada insan
insan
ın kurdudur. Ama Ortadoğuda Müslüman, Müslümanın kurdudur diyordu.


Bilardo Teorisi


Ortadoğu ile ilgili Bilardo Oyunu yazısından söz etmek istiyorum. Uğur, şöyle diyordu:


(…) Körfez savaşı sonrasının diplomasisi bir ‘bilardo oyunu gibi oynanıyor. ABD, bilardo sopası ile Irak’ı vuruyor,
Irak topu K
ürt topuna
vuruyor. K
ürt topu da
K
ıbrıs topuna!
Bu
‘zincirleme reaksiyon Türk dış siyasetinin manevra alanını iyice daraltıyor. Türkiye,
Kürt-Ermeni-Rum-Avrupa ve Amerikan kıskacında büyük bir yalnızlığa itiliyor. Ve
bunun adı da
‘aktif
politika
oluyor.(…)
(Cumhuriyet, 16 Mart 1991)


Uğur, Aralık 1992de Tarikat-Siyaset-Ticaret devletin resmi
ideolojisinin
üç ayağını
oluşturuyor
diyordu.


Uğur ve İmam Hatipler


Uğurun aşırı dincilerin
tepkisini
çeken en son
yaz
ısı, “İmam-Subay adını taşıyan yazıdır. Uğur, imam
hatipli doktor,
İmam hatipli
yarg
ıç, imam hatipli kaymakam ve vali devrinin
a
çılacağını belirtiyor ve Yaşa var ol Harbiye / Selamünaleyküm sivil
toplum/ Ma
şallah
ikinci cumhuriyet/ Ruhuna el fatiha laiklik
diyordu.


Uğur Mumcu Gazeteciliği


Uğur Mumcu yazılarında bir konuyu alır, inceler
somut verilere ulaşır, irdeler ve yazısını yazardı.


Kimileri, Uğur Mumcu gazeteciliği bana bir şey ifade etmiyor diyor. Uğur Mumcu
gazetecili
ği, çalışmaktır, araştırmaktır, Türkiye Cumhuriyetine ve laik
ilkelere inanmak ve savunmakt
ır. Uğur Mumcu gazeteciliği Yetmez ama
evet
”çi değildir. Uğur Mumcu gazeteciliğinde Bizi de
kandırdılar
cümlesi hiçbir biçimde yer almadı. Bu
nedenle
yetmez ama
evet
çiler Uğuru
sevmezler. U
ğur Mumcu
gazetecili
ğinden de
anlamazlar.


Neden Kalpaksız Kuvayi Milliyeci?


Uğur Mumcuya neden Kalpaksız Kuvayi
Milliyeci

deniliyordu?
Çünkü genç yaşta
Anadolu İhtilali
nin temel köklerini benimsemişti. Atatürk’ün
antiemperyalist duru
şunu özümsemişti. Aydınlanma
devrimlerini,
çağdaş ve laik Türk toplumunun önemini
kavram
ıştı. Uğur, onun için Kalpaksız Kuvayi
Milliyeci
dir.


Ne demişti Atatürk? “Özgürlük ve
bağımsızlık benim karakterimdir.
İşte bu onurlu düşünceyi Uğur tüm benliğinde duyumsuyordu. İşte bu nedenlerle antiemperyalist, Kuvayi
Milliyeci, Atat
ürkçü Uğuru öldürdüler.