ÖZEL BÜRO ekibi
olarak çağdaş Atatürkçü bilim kadını ve aydın
Türkan Saylan
hocamızı kaybının 10. Yılında sevgi ve şükran ile anıyoruz.
 

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR ???
3 Aralık 1935 günü İstanbulda doğdu.
Cumhuriyet d
öneminin ilk
m
üteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile
(evlendikten sonra Leyla ad
ını alan) İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beş çocuğunun en büyüğüdür. 1944-1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve
1946
–1953 yıllarında
Kandilli Kız Lisesi
nde okudu.
1963
te İstanbul Tıp Fakültesini
bitirdi. 1964-1968 y
ılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesinden Deri ve Zührevi
Hastal
ıklar Uzmanlığını aldı.


1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı
nda Başasistanlığa başladı. 1971de İngiliz Kültür Heyetinin bursuyla İngiltere‘de ileri eğitim gördü, 1974te Fransada ve 1976da İngilterede kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972de doçent, 1977de profesör oldu.
1982
–1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
nı, 1981–2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi
T
ıp Fakültesi Lepra
Ara
ştırma ve
Uygulama Merkezi M
üdürlüğü’nü yürüttü. 1990da oluşturulan “İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluşunda görev aldı ve 1996ya kadar müdür yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı.
Dermatoloji Klini
ği öğretim üyesi olarak
2002 y
ılı sonuna
kadar
çalıştı ve 13 Aralık 2002de emekli oldu.


1976 yılında lepra (cüzzam) çalışmalarına
başladı, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı
nı kurdu. 1986da
kendisine Hindistan
da Uluslararası Gandhi Ödülü” verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra
konusunda dan
ışmanlığını yapmıştır.
Uluslararas
ı Lepra
Birli
ğinin (ILU)
kurucu üyesi ve başkan yardımcısıdır. Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi
nin ve Uluslararası Lepra Derneğinin üyesidir.
Dermatopatoloji Laboratuvar
ının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer aldı. 1981-2002
yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığıİstanbul Lepra Hastanesi
Başhekimliği
ni yaptı.


18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45te vefat etti. Vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDDnin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile
Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı
nı sürdürmekteydi.
Etkinlikleri


1989 yılında, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak[3] amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derne
ğinin (ÇYDD) kurucularındandır ve
uzun bir süre Genel Başkanlığını yürütmüştür. Bunun yanı sıra, 14 Nisan 2007
Ankara-Tandoğan ve 29 Nisan 2007 İstanbul-Çağlayan Cumhuriyet Mitinglerinin
organizasyonunda ve icrasında bulunmuştur.


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin dışında farklı sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli
görevlerde bulunmuş, örneğin 1990
da oluşan “Öğretim Üyeleri Derneğini kurmuş ve ilk dönem II. Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca 1995te, mezun
oldu
ğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı (KANKEV)nın ve yine 1995te kurulan ‘TürkiyeÇağdaş Yaşamı Destekleme
Vakf
ı’ (TÜRKÇAĞ)nın kurucusu
ve ba
şkanıydı.


Ergenekon Operasyonu dahilinde 13 Nisan 2009da, oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDDnin çeşitli merkezlerinde aramalar yapılmış, bazı ÇYDD yöneticileri göz altına alınmış, birçok bilgisayar
ve belgeye el konulmuştur.
Diğer görevleri ve başarıları


9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31
Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 10.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Üniversitelerarası Kurul
kontenjanından 2 Şubat 2001
de YÖK üyeliğiyle görevlendirilmiş 13 Aralık 2002de üniversitelerdeki
g
örevlerinden yaş haddinden ötürü emekli
oldu
ğu için ayrılmıştır. Mart 2003te ise
Bakanlar Kurulu kontenjan
ından YÖK
üyeliğine getirilmiş ve bu görev Mart 2007
de bitmiştir. 2003–2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.
Ödülleri


1996da İstanbul Üniversitesi
kendisine
Atatürk İlke ve
Devrimleri
ödülünü vermiştir.


İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling
Kulübü (1978) ve
Kuzey
Amerika Klinik Dermatoloji Derne
ği (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür.
 1. Atatürk İlke
  ve Devrimleri Ödülü
  İstanbul Üniversitesi (1996),
 2. Ülkemizde
  Yılın Kadını Ödülü
  (1990),
 3. Melvin Jones
  Ödülü
  (1991),
 4. Atatürkçü
  Düşünceye Hizmet Ödülü
  İncirli Lions (1996),
 5. Kuvayi
  Milliye Ödülü
  Haliç Rotary (1997),
 6. Fahrettin
  Kerim Gökay Ödülü
  Türk Lions Vakfı (1997),
 7. Türkiye
  Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü
  (1998),
 8. 75. Yıl Ödülü Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998),
 9. Uğur Mumcu – Muammer
  Aksoy
  Ödülü” ADD İstanbul Şubesi (1999),
 10. Rıfat Ilgaz
  Kültür Merkezi Onur
  Ödülü” (2000),
 11. İtalya Foyer des Artistes Kurumu Ödülü” (2001),
 12. Cüzzamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış
  açısı nedeniyle
  Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü”,
 13. Atatürk Ödülü Amerika /
  Atat
  ürk Topluluğu (2001),
 14. Sanat Kurumu
  Onur Ödülü
  (2002),
 15. Atatürk /
  Çağdaşlık Ödülü
  Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003),
 16. Üstün Hizmet
  Ödülü
  Yıldız Teknik Üniversitesi (2004),
 17. Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle Eğitim Ödülü” TED Koleji,
 18. Kendinden
  once hizmet
  ilkesine örnek davranışı nedeniyle 100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü” Rotary Kulübü,
 19. İnsan Hakları
  Ödülü
  İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004),
 20. Türkiyenin En İyi Eğitimcisi Ödülü – Tempo
  Dergisi (2004),
 21. Kültür Üniversitesinin İstanbul genelindeki üniversitelerin
  öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda
  Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004) ,
 22. Puduhepa
  Ödülü
  – Adana Kütür Sanat Derneği (2005),
 23. Meslek
  Hizmetleri Ödülü
  Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 2005),
 24. Toplumsal
  Barış Ödülü
  Barış Radyo,
 25. İnsan
  Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü
 26. Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma
  Ödülü (2005),
 27. İyi Kalpli Ol
  Ödülü
  Türk Kalp Vakfı (2006),
 28. Yılın
  Başarılı İş Kadınları Ödülü
  Dünya Gazetesi (2006),
 29. ÇEK Eğitim
  Ödülü
  , Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006),
 30. Vehbi Koç Ödülü (2009).
 31. Kabataşlılar Derneği Ahmet Taner Kışlalı Aydın İnsan Onur Ödülü (2009)
KARANLIK GÜNLER


Öte yandan 12 Eylül 1980 darbesinin etkileri
sürüyor, Türkiye
de
gericilik ve Siyasal
İslam yükselişe geçiyordu. Atatürk Türkiyesinin geleceğinden endişe eden bir grup aydınla birlikte 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurdular. Türkan, ölene dek Atatürk Devrimleri, çağdaş ve laik
Türkiye Cumhuriyeti için mücadele etmeye devam edecekti. Bu mücadelede
ödeyeceği bedel ise tarihe geçecek derecede zalimce olacaktı.


Ama o daha çok gençken çocukluk arkadaşı Gökşinle mektuplaşmalarının birinde
ona,
Dün Atanın ölüm gününde
milletimin g
özyaşlarını dinlerken ve onlarla aynı duygularda birleşirken,
benim i
çin her şeyden önce bu aziz
vatan gelmekte oldu
ğunu anladım. O kadar çok şey var ki kadın-erkek aşkından önce ve daha mühim, aşk filan bana vız geliyor yazacak kadar idealistti.


Türkana göre Atatürk’ün izinden gitmek, onun devrimlerini geliştirmek için çalışmak
demekti. K
ız çocuklarının okuması, kendi
ekonomik
özgürlüklerini sağlamaları, halkın kendi ürettikleriyle
ya
şantısını kimseye
muhta
ç olmadan sürdürmesini sağlamak demekti.
Türkan ülkesini o kadar severdi ki; Türkiye
de yaşayan insanların,
kendilerini hangi kimlikle tan
ımlarlarsa
tan
ımlasınlar çok marifetli olduklarına inanır, önleri açık olursa en
yetenekli doktorlar
ın, mimarların, sanatçıların bu
topraklardan çıktığına inanırdı. Halkın ayrıştırılmasından her zaman üzüntü
duymuştu. Türkan, sıkı bir din eğitimi almasına, İslam
’ı pek çok kişiden iyi kavramasına ve
kendini hep sadece M
üslüman bilmesine rağmen yıllarca İsviçreli annesi Müslümanlığa geçmiş
olmasına rağmen
gavur
olmakla
suçlanacaktı. Hastalığının son günlerinde bile ÇYDDye zarar gelmemesi için mahkemelerde gavur olmadığını ispat
etmekle u
ğraşacaktı.
LİNK : https://www.bolgegundem.com/turkan-saylanin-son-sozleri-turkan-saylan-kimdir-10-yilinda-aniliyor-861719h.htm