KAYNAK : WIKIPEDIA


Hasan Âli Yücel (17 Aralık 1897,
İstanbul – 26 Şubat 1961, İstanbul), öğretmen, eski Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri’nin
kurucusu.


Hasan Âli Yücel 17 Aralık 1897’de
İstanbul’da doğdu. Baba tarafından Posta Nazırı Göreleli Hasan Ali Efendi’nin,
anne tarafından ise Japon sularında batan Ertuğrul Fırkateyni süvarisi deniz
albay Ali Bey’in torunudur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Neyyire Hanım’ dır[1].
Eğitim yaşamını sırasıyla Mekteb-i Osmani, Vefa İdadisi, Cağaloğlu
Darülmuallimin-i Âli’ye (Yüksek Öğretmen Okulu) okullarında sürdürdü. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi ve 19 Aralık 1922’de
öğretmenliğe başladı. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin
(Türk Dil Kurumu) kurulmasıyla Hasan Âli Yücel etimoloji kolu başkanlığına
getirildi. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden, İzmir Milletvekili olarak
Meclise girdi, art arda dört dönem milletvekilliği yaptı[2].[3] Giresun’un
Görele ilçesinde adına ” Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi “
kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin eğitim fakültesi de Hasan Ali Yücel
adıyla kurulmuştur. “Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi”.[4]


Bakanlık dönemi


28 Aralık 1938’de Hasan Âli Yücel, 2.
Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildi. Üniversite reformu
(Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu’nun
İTÜ’ye dönüştürülmesi ve Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulması), Köy
Enstitüleri’nin kurulması[5], Dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi[6][7] ve
ilk resmi ve telifli Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi’nin ön
çalışmaları onun bakanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Devlet Konservatuvarının
kurulması (20 Mayıs 1940), Türkiye’nin UNESCO’ya girişi onun çabaları sonucunda
olmuştur. Dört yıllık çabaları sonucunda 25 Haziran 1946’da Üniversiteler
Yasası çıkartılır. “Bu yasayla, yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkla
olan “sıkı bağı” önemli ölçüde gevşetilmiş, mevcut kuruluşlar yapısal
bir bütünlüğe kavuşturulmuş, böylece üniversiteye organik bir karakter
kazandırılmıştır. Bu yasanın getirdiği bir başka sonuç da, “dışarıdan
gerilim” yerine “içeriden denetim”in getirilmiş olmasıdır.
Ankara Üniversitesi de bu yasanın sonucu olarak kurulmuştur.”[8]


Oğlu şair Can Yücel, babası için
“Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” adlı şiirini yazmıştır.


Son yılları


5 Ağustos 1946’da 7 yıl 5 ay
sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etti. İstifasından sonra
gazetecilik görevine döndü. 26 Şubat 1961 tarihinde konuk olarak kaldığı Prof.
Dr. Tevfik Sağlam’ın evinde öldü. 2 Mart 1961 tarihinde Cebeci Asri
Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Hasan Âli Yücel, şair Can Yücel’in
babasıdır.