KUTLAMA & ANMA & TEBRİK & TAZİYE & ŞİFA MESAJLARIMIZ


Esat ERÇELİK : MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALPARSLAN
ÖZEL BÜRO EKİBİ olarak gerek Malazgirt
Savaşında
gerekse öncesinde ve sonrasında Türk ülküsünün
yaşatılması için can veren tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi şükran, sevgi ve
rahmet ile anıyoruz.
Malazgirt Zaferinin 947 yılı münasebetiyle; bu
zafer ve Sultan Alparslan hakkında kısa bir hatırlatmayı uygun buldum.


 Bizans
imparatoru Romenos Diogens Türkmen akınlarını durdurmak, Türk-İslam ülkelerini
fethetmek amacıyla devrin en kalabalık (100 binin üzerindeki) ve muazzam
ordusuyla ilerlediğini haber alan Alparslan Halep’ten Ahlat’a  vasıl oldu. Türk ordusu 50 bini geçmiyordu.
Veziri Nizamül Mülkü bir miktar asker ile emniyet tedbiri olarak payitahtında
görevlendiriyor. Alparslan barış teklifinde bulunmak üzere bir heyeti Romen
Diojen’e gönderiyor, ancak bu teklifi istihza ile karşılıyor. Bu durum
karşısında 40 yaşlarında gözüken iman dolu Başbuğ ” Yarabbi, Seni kendime
vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Senin uğrunda
savaşıyorum. Ey Tanrım niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa
beni kahret ” der


 Gözleri
dolu dolu olarak secdeden başını kaldıran Alparslan beylerine ve askerlerine ”
Burada Allah’tan başka sultan yoktur. Emir ve kader tamamıyla O’nun elindedir.
Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya 
savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz ” der


 Şehit
olursam yerime Melikşah’ı getiriniz. Ona bağlı kalınız. Allah’ın yüce ismiyle
Malazgirt ovasını inleten Türkmen ordusu muzaffer olmuş, Bizans imparatoru esir
düşmüş100 binin üzerindeki ordudan eser kalmamıştı.


Alparslan esir imparatorla yaptığı konuşmalar
sonunda; ” Ben Allah’a muzaffer olursam, sana iyi muamele yapacağıma söz
vermiştim. İşte şimdi seni, affediyorum, der.


Mağlup imparatora şu Türk atasözünü
hatırlatmış:” Bir kavmin büyüğüne zelil olduğu zaman merhamet ediniz”


Bu mağlup imparatora harçlık da vererek yola
çıkarmış, ancak payitahtına varamadan yerine geçen Mihael Dukas’ın emriyle gözleri
kör edilmiştir. Durumu öğrenen Hakan çok üzülmüş, ordunun Anadolu’ya hücum
emrini vermiştir. Hak ve adaletle hareket eden Alparslan’a, Anadolu’da yaşayan
Hıristiyan halkı ” Adil Sultan ” ismini vermişti.


Türk Birliğini gerçekleştirme amacıyla Türkistan
seferine çıkan Sultan Alparslan, işte bu ordu ile Çin’i alırım dediği anda
basit bir kale kumandanı olan Yusuf Harezm’i ismindeki hain tarafından şehit
edildi. Sultan o anda başına toplananlara ” Ben bu orduyla dünyayı fed ederim
dediğim anda işte bu duruma düştüm. Gurura kapıldım. Halbuki her sefere
çıkarken Allah’tan yardım dilerdim ”) demiştir.


Sultan Alparslan üzerinde yaşadığımız ” Cennet
Vatan’ı ” bize yurt olarak bırakmış/armağan etmiştir. Bu nedenle bu eşi
benzeri olmayan bu coğrafya üzerindeki vatanımızı yüceltmek ve korumak
hepimizin en önemli görevi olmalıdır. İlaveten devletimizi ve devlet
kurumlarını yönetenlerin yaşanan olaylardan ders almalarını dilerim.
25.8.2019


Esat ERÇELİK