Bu gün iki önemli günün
yıldönümü:
8
Nisan 1919:
 Boğazlıyan Kaymakamı Kemal’in  idamı
Boğazlıyan
Kaymakamı Kemal Bey sırf İngilizler istedi diye Mahkeme Başkanı Nemrut
Mustafa Paşa tarafından 8 Nisan 1919’da idama mahkum edilir ve idam
edilir. 
Bu
haksız idam halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. TBMM tarafından
Kemal Bey’e ‘’Milli Şehit’’ünvanı vermiştir. Kemal Bey’in idam sehpasına
çıkarken son sözleri ‘’Yaşasın Millet’’olmuştur.
Kahraman vatan evladının ruhu şad
olsun.
8 Nisan 1924 Şer’iye Mahkemeleri
kaldırılması


Şeriye mahkemelerini
kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM’de kabul edildi. Kadıların
yerini hakimler aldı ( Böylece şer’i hükümlere, fıkha göre yargılama yapan
Şer’iye Mahkemeleri kaldırılarak hukuktaki ikiliğe son verildi ).”

Şer’iye Mahkemeleri kaldırıldı.
Böylece laikliğin temelleri atıldı ve yargı birliği sağlanmış
oldu.