93 yıl önce, 3 Mart 1924
tarihinde, aydınlanma devrimlerinden üçü hayata geçirildi. Halifelik ve Evkaf
Vekaleti kaldırıldı ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Ülkemizin modern
bir devlet durumuna getiren ve bu yenilikleri yasalaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran, saygı, özlem
ve minnetle anıyoruz.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU