153 yıl önce Çarlık
Rusyası tarafından göçe zorlanarak önce yurtlarından, sonra canlarından edilen
Çerkesleri derin bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şâd olsun.
Türker Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU