SERENDİP ALTINDAL : İNKILAP ATEŞİ
Tamamen bir emperyalist
sermayedarlığı – ki BOP Eş başkanlığından bu güne – bileşkesinde olan AKP
iktidarının, Türkiye’mizin milli varlığına yönelik mental sahibi bir Hükümet
olmadığı ve olamayacağı, avucunuzun vücut sağlığınızı da raporlayan berrak çizgileri
kadar açık ve seçik olarak ortadadır.
«Devletin gerçek vazifesi,
sosyal kuvvetleri uzlaştırarak politikayı cemiyetin ilerleyişine çevirmektir.  Devrimler, birtakım basit sebeplerle meydana
gelmiş gibi görünürse de, bunlar, birikmiş birçok kötülüklerin sonucudur. En
sonunda demokrasi gelir. Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama
milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim
görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir.
Otokrasi de diktatör yaratır.». 
«Halk övülmeyi sever. Onun
için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını
bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.
Hulâsa, bütün sorumlulukların
altında, beşer tabiatı gizlidir..,» (Eflatun – Devlet)
Yukarıda Eflatun’un 2500
yıllık ‘Devlet’ adlı eserindeki öğretilerine bakınca, emperyalizmden,
sosyalizmden henüz bahsediliyor olmasa da, tespitlerin güncelimize ne kadar
uyduğu açıkça görülüyor. Esasen Türk Etrüsk uygarlığı üstünde kurulan ve
Latinlerin biricik gurur kaynağı olan Roma/Bizans İmparatorluğunun, Etrüsk
uygarlığını özüne mal ederek nerelere geldiğini hep biliyoruz.
Öyleyse, Eflatun ve dönem
filozoflarının kendilerini yönlendiren kaynakların aslında çook daha öncelerden
ve kimlerden(!) alındığına veya alınmış olabileceğine de empati oluşturmaya
bilmem gerek var mı?
O halde böyle muhteşem bir
tasavvufi derinliğe sahip yüce bir ulusun bugünkü çocukları, neden acaba kendi
ulusal kimliklerine yakışır Hükümetleri başlarına getiremezler. Sebep sadece
yarıda kesilen Köy Enstitüleri eğitimi midir? Ve bütün başarı Atatürk’ün
inkılap ateşinin yandığı, 1920-1938 arası 18 yıllık bir süreçte mi kalacaktır
sadece.
1938-1950 arasını da İnönü ve
çoğunluğu kültürlü, dirayetli, liyakatli vekilleriyle dolu Hükümet
meclisleriyle yok sayamayız; ama ne yazık ki o dönemin de, Atatürk’lü
yıllarının inkılapçı ve devrimcilik ruhu yokluğunu veya yorgunluğunu
yadsıyamayız. Velhasıl o ateşe yeni bir körük lazımdır şimdi. Ekremler ise
yoldalar, ne ki henüz kıvılcım halindeler. Ve bakalım ne zaman alevlere
dönüşecekler.
Hele bugün Demokrasi diyerek,
aslında kokokrasi tramvayını kastedenler, aslında milli ve çağdaş eğitimden
nasibini alamamış olan kara cahillerdir. Çünkü bırakın çok daha gerilerini,
2500 yıl öncesinin mentali bile bunların asla uzanamayacakları bir zirvede
durmaktadır. Ne var ki biz yine buraya not alalım da belki birilerine fayda
sağlar diye düşündük. Malum biz Türk’üz ve her şeyden önce de adil, herkese
eşit, iyi niyetli ve geniş yürekliyiz.
Okumuş veya okumamış olmak
adamı ne dahi ne de ahmak yapar. Çünkü bu ayrı bir husustur. Lakin ulusal
eğitimden katre nasip alamamaksa, gerçek vatandaş kimliğinden yoksun kalmak
demektir. Öyleyse hadi gelin de AKP iktidarı ile menfaat yoldaşlarına milli
deyin bakalım şimdi. Herkesi de kendileri gibi vatansız liberal veya dünya
vatandaşı yapma gayreti içinde ne maksatla oldukları, böylece daha iyi
anlaşılır olur.
Bakmayın siz milli yaftalı
ayak oyunlarına, çakma milliyetçi hezeyanlarına, yakmayan ateşlerine. Asıl
niyet, terörist başlıklı bir İslamiyet’i ön plana taşıyarak, aslı Ehli Beyt
(sosyal adalet) olan gerçek İslam’ı sonunda yörüngesinden çıkartıp emperyalist
güdümüne veya daha doğrusu Vatikan denetimine sokmaktır.
Bu işin sonunda da, Türkiye
Cumhuriyetinin kadim İslam bağını da koparıp, bir eyaletler manzumesi kampus
Devlete dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. İşte G20’ler denilen Dünya artistleri
film setinde buluşan artistlerin ele aldığı senaryolar da, bunlardır esasen.
O zaman AKP misyonu gerçek
anlamda tamamlanmış olacaktır. Şayet buna inanmıyorsanız, o zaman hala içerde
çile dolduran çakma Ergenekon mahkûmlarını neden soruşturamıyor, haklarını
araştıramıyorsunuz. Ama ‘Çok güzel şeyler olacak’ demeyi biliyorsunuz! Öyle ya Ergenekon’un
büyük bir yalan olduğu çıkmadı mı ortaya ve pasifize edildikleri için,
kendilerine artık her nedense korku veremeyecek bazı mağdurlar, hem de ballı
tazminatlarla çoktan özgür kalmadılar mı?
Çin’in yeni İpek Yolu projesi
AB’nin de gözünü kamaştırıyor. Lakin hiç unutmayalım ki Türkiye’mizin her iki
taraf için de vazgeçilemez olan jeopolitiği, herkes için hayati önem taşıyor.
İşte tam da bu noktada ülkemizin başında 1923-1938 döneminde olduğu gibi
liyakatli, kültürlü, gerçek aydın ve Atatürk inkılapçısı bir Devlet kadrosuna
ihtiyacımız hiç olmadığı kadar fazladır.
Yani AKP iktidarı artık tarih
olmak zorundadır. Ki bu belki de son ve hayati fırsatı da kaçırmış olmayalım.
İstiklal Harbi ve Cumhuriyetle son bulan Atatürk inkılabından sonra, yakın
tarihte yaptığımız en isabetli iş, ikinci Dünya Savaşına girmemek oldu. Ki
bunun için de İnönü’ye minnet borcumuz vardır. Şayet başarabilirsek üçüncü en
büyük işimiz de ‘yeni İpek Yolu Projesinin’ içinde tam aktif ortak olarak yer
almak olacaktır.
O halde bırakalım biran önce
AB, USA paradigmalar safsatasını ve kendi işimize odaklanalım. Çünkü onların
tarihte olduğu gibi yine gelecekleri yoktur. Unutmayalım ki Etrüsk Türk
İmparatorluğunun ihtişamlı uygarlığına borçluydu Roma&Bizans İmparatorluğu
bütün varlığını. Ne ki yine Türk eliyle tarihe gömüldüler. İşte yeni Dünya
tarihi de yine Türk ’süz olamayacaktır.
İhtiyacımız olan her şeyi,
bize ortak olacak inançlı ve güvenilir dostlardan en uygun şartlarda
sağlayabiliriz. Yalnız bütün mesele vizyon sahibi, Türkiye Cumhuriyeti kimliği
ve bilincinde bir milli Hükümete sahip olmaktır önce. Yoksa AKP vs. gibi
Partiler, aynı fasıldan bütün dernek ve cemaatler, muhteşem Türk tarihinde iz
dahi bırakamayan çiçek bozukları, şark çıbanları gibi kalmışlar ve her zaman da
kalacaklardır.
F35’lerin dikine veya
uzunlamasına kalkıyor, iniyor, attığını vuruyor olması bizi bağlamaz. Ne ki
Cumhuriyetimizin başlangıçtan bu yana nice değerleri üstüne hala kendi bağımsız
silahına sahip olamaması önce ordumuzu sonra da dolayısıyla cümlemizi bağlar.
Tavistok projeleriyle yapay
zekâların peşinde koşan, dünya insanını bile çip(chip)leyerek uzaktan güdümlü
robotlara dönüştürmeye kalkan ve bu işe milyarlar harcayan emperyalistin,
bizatihi harp araç ve gereçlerini ne denli kendisine tam bağımlı hale getirdiği
ve getireceği ise artık tartışma konusu bile yapılamaz.
İkinci Dünya harbi döneminde
değiliz ki hatta USA dan bile silah alabilesin. Hoş o dönemlerde USA’nın, hurda
envanterinde gözüken araç ve gereci askeri yardım adı altında bize gazladığını,
onu bile borç yazdığını gençler pek bilmez; ama Bahriye askerliğimin
İskenderun’daki eğitim döneminde, Amerika’da bile tarih olmuş, bir günü dahi
onarımsız geçmeyen cip(Jeep)’ler de asker öğrencilere ne şartlarda direksiyon öğretmeye
çalıştığımı, ben hala hüsranla anımsarım.
 

S-400’ler ise mukayeseli
olarak, bana göre de alınabilecek tek caydırıcı alternatif savunma aracıdır.
Lakin bunların daha da gelişmişlerinin ve çok daha caydırıcı taarruz
silahlarının da tamamen bağımsız ve ordumuzun en üst seviyede kontrolünde
olarak, ülkemizde imal edilmelerinin imkân dâhilinde olması da acilen
gerekmektedir.
Ki o zaman büyük askeri güce
sahip bir büyük Devlet olduğumuzu da bihakkın iddia edebilelim. İşte o zaman,
vaktiyle rahmetli Atatürk’ün başladığı ve hep tamamını görmek istediği bir
hayali de gerçek olacaktır. Bir diğer büyük hayali de Toprak Reformu ve
ülkesinde topraksız köylünün kalmamasıydı.
 

Belki bu inkılap ateşini de
yeni Ekremlerimiz, Kıpçaklarımız körükleyeceklerdir, kim bilir. İnsan sarrafı
Atatürk, Roma Fatihi Atilla’nın torunlarının nabzını ölçerek, boşuna mı önce
Karadeniz’den başlamıştı Anadolu seferine…
Serendip Altındal