ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI

Bölünmüş Dünyada Ortak bir Gelecek

Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU


Bilindiği gibi, giderek hamasileşen
Davos’un 2018 teması “Çatlaklarla Bölünmüş
Dünyada Ortak bir Gelecek Yaratmak
”tı. Özden yoksunlaştığı ve ruhunu
kaybettiği için bu yıl hiç ümit vermedi. Derinleşen siyasi, ekonomik ve
toplumsal çatlakları ülkeler ve insanlar arasında hoşgörüsüzlük ile başlayıp,
çatışmalarla biten bir ortam yaratmaması dileği, iyi ama gerçekleştirilmesi zor
bir dilek olarak tebarüz etti.Hangi Müşevviklerle?Bu yıl, ortaya 14 sistem unsuru kondu: Gelecek tüketim kalıplarını
biçimlendirmek; dijital ekonominin kurallarını oturtmak; ekonomik ilerleme için
toplumu hazırlamak; eğitim, cinsiyet rolleri ve çalışma koşullarının geleceğini
düşünmek; enerji, çevre ve doğal kaynak güvenliğinin geleceğini güvence altına
almak; Mali ve parasal sistemi, gıda güvenliğini ve bunu sağlayacak tarımı
yeniden yapılandırmak; sağlık ve hasta bakımı hizmetlerini, bilgi ve eğlence
dünyasını yeniden biçimlendirmek; uluslararası ticaret, yatırım ve özellikle
altyapı ve kalkınma alanında yapılacak uzun vadeli yatırım stratejilerini
yeniden düşünmek ve nihayet insan unsurunun hareketliliğinin (göç ve iltica)
geleceği üzerinde bir ortak zemin oluşturmak, dört başı mamur bir çerçeve
içinde, müşevvik değil, hedef olarak ortaya çıktı. Müteşevvik neydi? Henüz kamu
oyuna bir ayrıntı yansımadı.Dosya ÖncelikleriDaha önceki Davos toplantılarından farklı olarak, küresel, jeopolitik,
ekonomik, bölgesel ve ulusal, iş dünyası ve sanayi başlıkları altında
tasarlanmış gündemin, “geleceğin gündemi” başlığı altında ele alınan son
kalemi, bugünün sıkıntılarını aşıp geleceğe uzanamamanın sıkıntısını yaşadı.
Zaten bunca sorun ile hangi gelecek? 2018-2019 arasını kapsayan bir yıl mı? Beş
yıl mı? On yıl mı? Bu konu yine havada kalan hamasi bir boyut oldu. Trump’a RağmenDavos’ta ev sahibi İsviçre. Ama bu yıl Dünya Ekonomik Forumu, ABD’nin manevi
önderliğinden yoksun bir dostlar alıverişte görsün havasında geçti. Bir tek
Trump’a rağmen 4. Sanayi Devrimi başlığı altında irdelenen ve dünyadaki doğal
sistemin insan eliyle, 25 yıl önce yapılan Rio Yeryüzü Zirvesi’ne göre ne kadar
bozulduğu önemle ele alındı. Elbette bunun yarattığı ve daha da şiddetlenmesi
beklenen iklim değişikliği, Trump’ın yüzüne bile açık açık bir kez daha
söylendi. En yakın kanıtımı? Paris İklim Değişikliği Anlaşması bir yanda
dururken sellerle boğuşan Paris’in bizzat kendisi.Mızıka-i Hümayun ve TrumpTrump’ın ABD Bahriye Bandosu ile yaptığı gösteri, ona bir popülarite
kazandırmadı. Transpasifik Ortaklığı’nın (TPP) canlandırılacağı mesajı da ses
getirmedi. Çünkü hâlâ içinde Çin yok. Ama  4. Sanayi Devrimi yerine
dünyanın geldiği noktanın çağrıştırdığı gelecek, bazı yeni soruları sordurdu:
1. İnsanlı bir gelecek söz konusu mu? 2. İnsanın geleceği ne olacak? 3. Kapanan
iş alanlarının etkisi ne olacak (Putting Jobs out of Work)? ve nihayet en
uçuk  soru da  4. “Vicdan’ın
evrimi”ne
 yönelik soru ve yorumdu.Yine bir Davos bitti. Davos dağından inenler evine, ülkesine döndü. Davos
köylüsü ise seneye yine alışılmış misafirleri beklemek üzere yerinde kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir