1. Selçuklu‟nun
  mirası ve Türklerin Anadolu‟ya yerleşmesi,
 2. Osmanlı‟nın
  devlet düzeni, Türklüğe ve Anadolu Türklerine bakışı,
 3. Karındaş
  katliamı ve Oğuz boyları liderlerinin yok edilmesi,
 4. Anadolu‟da
  din anlayışı ve Aleviliğin kökleri,
 5. Anadolu‟da
  yaşanan ayaklanma ve isyanlar,
 6. Anadolu‟ya
  yapılan göçler ve nihayet,
 7. Osmanlı‟nın mirası üzerinden yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin
  kurulması
ANALİZİ BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.