ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI


OSMANLI’NIN BORÇLARI VE YENİ CUMHURİYET
İLETEN : NEVZAT YILDIRIM – consult.germany@gmail.com
Osmanlı’nın yıkılıp gitmeden önceki son 90 yılındaki
ekonomik ve mali durumuna, yani kısacası para durumuna özet halinde göz atalım.
Yıl: 1828–1829Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturuyor.

Osmanlı-Rus savaşı sürüyor.

Osmanlı ordusunun Tuna garnizonlarında ekmek yok!

Çünkü ekmeği yapacak un yok, buğday yok!

Osmanlı, ünlü Yahudi banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild, gerekli buğdayı satın alıp Osmanlı’ya
verir.


Osmanlı devleti, aldığı buğdayın ancak yarı
parasını ödeyebilir.
Yıl: 1834Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturmaktadır.

Yunanlar Osmanlı’ya başkaldırmış, savaşmış ve
bağımsızlıklarını kazanmışlardır.


Ayrıca, Osmanlı devletinin Yunanlara tazminat ödemesi
karalaştırılmıştır.


Osmanlı’nın tazminat ödeyecek parası yoktur, hazine
boştur.


Osmanlı yine banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild’in bir temsilcisi İstanbul’a gelir, sözü
edilen parayı öder., Osmanlı’ya borç yazılır.
Yıl: 1853–1856Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecit oturmaktadır.

Kırım Savaşı sürmektedir.

Osmanlı ordusunun silaha ve mühimmata ihtiyacı
vardır, ama bunları alacak parası yoktur.


Osmanlı, yine banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild aracı olur, Osmanlı’ya 10 milyon 514 bin
976 kuruş borç verip 40 bin tüfek, 2 bin şişhane, 10 milyon fişek ve 50 milyon
kapsül alınır.
Yıl: 1855Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecit oturmaktadır.

Zaten kasasında parası olmayan Osmanlı’nın, Kırım
Savaşı sırasında masrafları çok artmıştır.


Çok acele ve çok büyük paraya ihtiyacı vardır.

Osmanlı yine banker Rothschild’a başvurur.

Osmanlı, istediği borç karşılığı Mısır vergisi,
İzmir ve Şam gümrüklerinin gelirlerini teminat olarak gösterir, yani ipotek
ettirir.


Rothschild bu teminatlarla yetinmez. Çünkü Osmanlı
devleti, aldığı buğdaydan kaynaklanan borcun yarısını hâlâ ödememiştir.


İşte bu nedenle Rothschild; İngiltere ve Fransa’nın
kefil olması koşuluyla Osmanlı’ya borç vermeyi kabul eder.


Osmanlı devletine 5 milyon Sterlin borç verir.Yıl: 1891Osmanlı tahtında Sultan 2. Abdülhamit oturmaktadır.

Hazinede para yoktur.

Bir kez daha banker Rothschild’e başvurulur.

Rothschild; yüzde 4 faizle, ödeme süresi 60 yıl
olan, 6 milyon 316 bin 920 Sterlin borç verir.
Yıl: 1894Osmanlı tahtında Sultan 2. Abdülhamit oturmaktadır.

Hazine tam takırdır.

Borç için yine banker Rorhschild’e başvurulur.

Rorhschild, yüzde 3,5 faizle 8 milyon 212 bin 340
Sterlin borç verir.


Borcun geri ödeme süresi 61 yıldır.

Osmanlı bu borcu yıllık 330 bin Sterlin taksitlerle
ödemek üzere borç senetleri imzalar.
Tarih: 1 Kasım 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı saltanatına
son verdi,
Tarih: 17 Kasım 1922

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, bir İngiliz savaş
gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.
Tarih: 24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması imzalandı.Genç Türk devleti, Osmanlı devletinin borçlarını
yüklendi.


Bu borçlar arasında banker Rorhschild’den alınmış
borçlar da vardı.
Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri gereğince,
banker Rorhschild’den alınmış olan borçlar Rothschild Ailesi’ne ödendi.
Değerli
Dostlar,


Kamu
maliyesi uzmanı Dr. Mahfi Eğilmez, Osmanlı’nın borçlarını hesapladı. 2013
yılının kurlarına göre, Osmanlı devletinin toplam borcu 500 MİLYAR DOLAR
tutuyordu. Bu borcu, büyük devrimci Atatürk’ün önderliğinde “Yeniden Doğan”
Türk milleti ödedi.

Değerli Dostlar,


Bu yazının kısa özeti şudur: Yıkılıp giden Osmanlı’nın 500
MİLYAR DOLAR borcunu, Osmanlı’nın aşağıladığı Türk halkı ödedi.


Bu gerçeği, Osmanlı palavralarıyla kandırılmak
istenen halkımız, özellikle de gençlerimiz hiç akıllarından çıkarmadılar.