OPERASYON


Biraz teorik konulara değinmekte yarar var
kanaatindeyim. Zira hemen herkes bulduğu yerde konuşur oldu, söylenenleri
süsleyip tekrar edenler doldu taştı. Teknik, bilgi, birikim, uzmanlık gözardı
edilen hususlar haline geldi. Şimdi burada operasyon bahsini ele alacağım.
Ancak Suriye’nin kaotik ortamında Rusya ve Türkiye’nin durumunu örnekleyerek
konuyu inceleyeceğim. Temel soru şudur: Acaba Türk-Rus veya Türk-ABD
ilişkilerinde sona mı gelindi?Her şeyden önce “ben kimim” sorusu
cevaplanmalıdır. Ben kimim, hangi zamandayım, neredeyim, amacım ne, elimde
neler var, gibi sorular cevaplanır. Kendi konumunu, halini tespit edemeyenler,
sınırını aşanlar, kapasitesinden bihaber olanlar, şaşıranlar, işine doğru
odaklanamazlar. Bu konu her seviyedeki insan için en önemli konudur.


Hal ve şartın bilinmesi operasyonlar için
önemlidir. Operasyonun çapı, etkisi ve sonrası için temel çıkış noktası yanlış
olmamalıdır ki tarihin akışında çarpıklığa sebep olunmasın.


Barış, adalet, gelişme, daha iyi yarınları
tesis etmek gibi olumlu amaçlar için çatışmaya girilir veya sahada bir yarış
halinde koşturulur. Hiçbir şey yapmamak, bu bazen yararlıdır, ancak sürekli
devinim halindeki bir dünyada, zaman ve mekan sıkıştı ise sorunlar ve
çatışmalar içinden sağsalim çıkmak, çıkarken yanında başkalarını da çıkarmak
mümkündür. 


Bakın Suriye’ye, kimler yok orada, öyle
değil mi? Koşturanların, dostun, düşmanın sürekli değiştiği, çok dinamik bir
alandan bahsetmekteyiz. Burası bugün bu halde ya, yarın başka yerlerde de
göreceğiz benzerlerini ve hatta daha karmaşık olanlarını. Burada aynı anda bir
düzine rakip veya hasım var ya, yarın bunlar iki düzine olacaktır, hiç
şaşırmayın!


Sorumluluk ve ilgi alanı içinde kalan
ülkelerin, örgütlerin, kurumları, vekillerin, anonimlerin imkan ve
kabiliyetleri, hassas, zayıf ve kuvvetli tarafları ile niyeti üzerine bilgi
sahibi olmak adına istihbarat yapılır. Toplanan bilgiler talep eden veya edecek
olan karar vericiler tarafından kullanılır.


Operasyondan önce tehdit değerlendirmesi
yapılır. Tehdidin analizi eksiksiz olmak zorundadır.


Operasyonun karar vericilerine, eğer
kuvvetiniz hangi durumda nasıl kullanılırsa üstünlük sağlanır veya hedef ele
geçirilir, sorusunun cevabı sunulur. Yani seçenekler vardır, karar verici
bunlardan birini seçer. Hatta imkan varsa simülasyonlarla sayısız denemeler
yapılır, senaryolar oynanır, belli alternatifler üzerinde sonuçlar ve intibalar
elde edilir. Buralardan çıkan sonuçlar karar teklifini besler. 


Seçenekler belirlenmeden önce çalışılır,
tehdidin analizine bağlı bilgilere dayanılarak neler yapabilcekleri hususunda
bir değerlendirmede bulunulur. Bu bakışla, tehdidin imkan ve kabiliyeti,
kuvvetli ve zayıf tarafları ve niyeti ile uygulayacağı yöntemin seçenekleri
belirlenir, hasmın hangisini seçeceği liderinin veya karar vericinin
karakterine göre tahmin edilir. Bütün bu tahmin çalışmalarının ne denli doğruya
yakın olduğu hususu kendi seçeneklerinizin ne derece isabetli olduğuyla
özdeştir.


Operasyonla ne yapılır? Hasmın güçlü
yönlerinden kaçınılır, zayıf taraflarından istifade edilir. Hassas yönleri ise
istismar alanlarıdır, buna göre bir plan yapılır. 


Operasyon planında yöntem ve uygulanacak
etki nasıl olur? Birini veya bir yeri almak, kurtarmak, saldırmak, korumak,
kılcal damarlara baskı uygulamak, tempoyu giderek artırmak, şaşırtmak,
yaptırıma maruz bırakmak, oyalamak, zaman kazanmak, yıldırmak… Zamanında, doğru
yerden ve doğru kuvvetle, neredeyse sıfır kayıpla, kimseye belli etmeden
işinizi yapmak da bir usuldür; alenen caydırmak, vazgeçirtmek, ezmek geçmek de
söz konusu olabilir. Bunlar liderlik ve karar konularıdır.


İstismar etmenin amacı güçlüyü zayıflatmak
ve hazır lokma haline getirmek de, doğrudan hedefi içten içe çökertmek de
olabilir. İstismar için örtülü birçok usul kullanılır. Kuvvetinizi hukukla,
medyayla, ticaretle, teknolojiyle, sanal alemle dahi uygulamanız mümkündür.


Gelelim gerçek şartlara. Bugün Rusya
Suriye’de mi? Evet. Esad davet etmiş gelmiş… Rusya bu kaotik ortamdan sonuç
itibarıyla “en fazla fayda bulacak şekilde çabasını mümkün mertebe sürdürmeyi”
kendi operasyonunun yöntemi olarak belirlemiş haldedir. Kime karşı uygulayacak
bu yöntemi? Asıl rakibi Amerika elbette. Amerikayı gözetmeden bir adım bile atmaz
bu dünyada. Sonra? Bölgede var olan ve olma ihtimali bulunan taraflarla. Kim
veya nedir bunlar? Türkiye, İsrail, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Fransa gibi olanlar bir grup. Terör örgütleri, YPG, HTŞ, DAEŞ, El
Kaide uzantıları, Esad’a muhalif gruplar ve ılımlılar başka bir grup. Rusya
Suriye’deki çabasını ancak Esad varken sürdürebilir, sonrası yeni planlar
yapmayı gündeme getirir. Eğer Esad kendi aleyhine kullanılacak olursa, bu kez
inisiyatifi başkasına kaptırmadan, hemen gerekli değişikliği yapar ve kontrolü
elden bırakmamayı düşünür. Hasım veya rakiplerini istismar ederken, zamanın
getirdiği her durumu kendi avantajına çevirip süreci de istismar eder.


Şimdi Rusya, Türkiye ile bir yol ayrımına
mı girdi sorusuna bakalım. Suriye’de bir yandan diyalog sürerken ve taraflar
kendi imkanları ile operasyonlarını sürdürürken, diğer yandan farklı kazanımlar
veya amaçlar elde edilebilmesi de mümkün konulardır. Ancak Türk ve Rus
ilişkilerinin bütününde ise projeler devam ettirilir. Başka rekabet
ortamlarındaki operasyonlarda da belli oranlarda ters düşülebilir. Bunların her
biri kendi içinde dosya açılıp takibi yapılacak konulardır. Nihai olarak “ipler
koptu” denemez.


Türkiye çok meşru nedenlerle Suriye’de,
burada sınırlarını korumakla, Suriyeli sığınmacıları evlerine döndürebilmekle,
terörü yok etmekle ilgileniyor. Kimlere rağmen ve kimlerle birlikte bu süreci
yönetiyor? Bakın, dinamik ortamda bulunulduğunu unutmamak gerekiyor. Bir yerden
fotoğraf çekerek tespit yapmak başka bir konu, her bir durumu kapsayarak sonuç
almak başka bir konudur.


Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı,
mealen söylüyorum; Rusya Suriye’de garanti verdiği işleri yapmıyor dedi ve bu
şartlarda ben kendi işime bakarım şeklinde de ekledi. Şimdi durum bu mudur?
İşte iç içe geçmiş operasyonlar bunu açıklar. Her bir dosya kendi içinde
hedefler barındırmaktadır. Ama hepsinin bir bütün olarak açıklaması, “Türkiye
bekasına yönelik tehditleri savuşturacaktır,” bağlamındaki ifade ise asla
akıllardan çıkarılmayacak bir konu budur.


Rusya’nın Suriye’de bir beka arayışı var
mı? Yok. Rusya nüfuz, kazanım peşinde ve asıl rakibi Amerikayı jeostratejik
alanda markajda tutmak adına faaliyetini sürdürüyor. Türkiye’nin ise Suriye
bağlamında konusu bekadır. Bakın, aynı cümleleri Libya için dahi kurmak
mümkündür. Hatta bir adım daha ileri gidip bakalım, Rusya’nın paralı asker
Wagner ile Hafter’i destekleme dosyası bile bu bakışla açıklanabilir bir
konudur. Hiçbir şeyi bir diğeriyle karıştırmamak gerekir. Üstelik Rusya’nın
Wagner’in masraflarını Birleşik Arap Emirlikleri’ne ödetmesi bile başka bir
plan olarak görülmelidir.


Bütün bunlara bakarak açıklayalım, Türkiye
düne kadar operasyon yapmak adına sürdürdüğü çabalarda daha kısır bir vizyona
ve bakış açısına sahipti. Yetenekleri de buna bağlı idi. Evvela durumu tespit
etti ve belli yapısal değişiklikleri gerçekleştirdi. Güvenlik birimlerinin
insan kaynağı, Askerlik Yasası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii
gibi konuları ele aldı. 2015 yılından bu yana ise stratejisini değiştirdi ve
başka ülkeler, rakipler ne yapıyorsa aynısını yapmaya başladı. Suriye özelinde
ise Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket etme yolunu seçti ve zaman içinde
tesis etti. Benzer biçimde Doğu Akdeniz’d ve Libya’da da operasyonlarına ayrı
dosyalar açtı, hedefler belirledi.


ABD ve Türkiye ilişkileri Rusya’dan farklı
mı? Temelde aynı. Dosyalar farklı. Türkiyenin bundan böyle vizyonu buna göre
değişmiştir, dosta ve düşmana bakış açısı “operasyonel” haldedir.


Bu cümleden hareketle Türkiye her alanda
bir dosya açar ve operasyon yapar. Böyle düşünmek yanlış değildir ve hatta
gereklidir de. Suriye, Libya, Katar, Somali gibi Filistin bahsinde bile bazı
gelişmeler için operasyonlar değişik biçimlerde hazırlanıp, uygulaması
sürdürülebilir. Her yönde bu dinamizme alışmak gerekir.


KAYNAK : https://www.politikmerkez.com/genel/operasyon/