1 Kasım 2018’e denk gelen “hayırlı cuma”“bir gecede cahil kaldık” yalanıyla karaladıkları en uğurlu günümüz Harf Devrimi’nin 90.
yıldönümüydü.


Tüm çok eski diller gibi özgün
alfabesi Göktürk ya da Orhun diye bilinen (runeiform) alfabeye sadık kalamayan
Türkçeyi Latin harflerle okuyup yazmak, bugün Türkiye’ye evrensel açılım ve
görünürlük, halkına da bilimde öncü Batı dillerini daha kolay öğrenmek artısını
kazandırdı.


Düşünün ki Büyük Britanya
İmparatorluğu’nun eski sömürgeleri bugün İngilizce konuşurken, Osmanlı devleti
500 yıl egemen olduğu diyarlarda bile Arap alfabesiyle yazılan Osmanlıcayı
yayamamış; 1517’den öteye Hilafet Başkenti ilan ettiği İstanbul’un adını
“İslambol” diye
değiştirmek istemiş, ama İslam âlemine bile kabul ettirememiştir!


Bu başarısızlık, 1681 doğumlu
Şair
Nedim’in: “Bu şehr-i Stanbul ki bi-mislü
bahadır / Bir sengine
yekpâre acem mülkü fedadır” mısralarıyla taçlanır…


Demem o ki Osmanlı’nın 1453’ten
1923’e, yani 470 yıl boyunca beceremediğini, dil devrimini 1928’de başlatan
Atatürk’ün
önderliğindeki Cumhuriyet rejimi iki yılda başarmış ve 1930’dan öteye tüm
dünyanın Türk kentlerini Türkçe adlarıyla anmalarını sağlamıştır.


***


Bu başarıda büyük ölçüde Harf
Devrimi’nin, dilimizin Latin alfabesiyle yazılmasının payı vardır.


Türkiye Cumhuriyeti,
kentlerimizin Türkçe adlarını tebliğ ve kullanımını resmen talep ettiği 28 Mart
1930’dan sonra Ankara’ya Angora, İstanbul’a Constantinople, İzmir’e Smyrna’ydı
Smyrne’ydi, Bursa’ya yok Pruse’ydi yok Brousse’du vb. diye gönderilen
mektupları adreslerine ulaştırmadı. Türk kent ve yer adlarının Türkçe
yazılmadığı resmi yazışmaları işleme koymadı!


Oysa günümüzdeki aymazların
özendiği Osmanlı sultanları, adı boyundan uzun ululukta, TV dizisi hakanı
Abdülhamit Han dahil;
saltanatları boyunca güya titrettikleri
“cihan-ı âlem”e mülkünün hiçbir köşesinin adını Türkçe söyletememişti!

1930’a kadar Trakya ve Anadolu’nun tüm kentleri, hatta
bölgeleri antik ya da klasik eski isimleriyle anılıyor, Osmanlı bu toprakların
600 yıllık sahibi değilmiş gibi Türkçeleşmiş adları hiçe sayılıyordu.


***


Türkçeleşmiş diyorum, çünkü
tarihi pek de takmayan Türkler hiç olmazsa bu anlamda etimolojiye sadık kalmış,
antik yerleşim merkezlerinin adlarını geniş genelde değiştirmemiş, eskilerini
içinde taşıyan doğal devinimleriyle yetinmiştir.


Örneğin “Natolia”nın bir süre
“Anatolia” diye anıldıktan sonra analar dolup taşıyormuş gibi bir
güzellemeyle
“Anadolu”laşması da böyleydi; Konstantinopolis’in Stin Poli (iç kent)
kısaltmasından yola çıkarak önce İstinpol, sonra İstanbul’laşması da…


Osmanlı’nın dilini yerleştirme ve
yayma başarısızlığında elbette ki Arap harfleriyle yazılıyor olmasının yanı
sıra, Osmanlıcanın üç dört dilin karışımından ibaret ağdalı kimliksizliğinin de
payı vardır. Zaten devleti ve mülkünü çağdışı bırakarak sonunu hazırlayan süreç
de bu kimliksizlikten beslenmiş; Osmanlıcanın çağdaş kültüre ulaşmakta yetersiz
kalıp tıptan mühendisliğe başta Fransızca ve Almanca, yabancı dillere ihtiyaç
duyulmasıyla başlamıştır.


***


Cumhuriyetin en kutlu başarısı
Harf Devrimi’ne
“bir gecede cahil kaldık” diye lanet okuyan cühelaya en veciz yanıtı, bir sosyal medya
kullanıcısı verdi:
“Haydi deden alfabe değişti diye
bir gecede
cahil kaldı. Ya sen? 90 yıldır değişmeyen bir alfabe var, sen niye cahilsin?”


Harf Devrimi’ne dil uzatanlar ne
dün Arap alfabesiyle Osmanlıca okurlardı, ne de bugün Latin alfabesiyle
yazılmış Türkçe tarih, bilim ya da ebediyat okurlar…


Ağızdan dolma tüfek gibi kulaktan
dolma avam dilleriyle Türkiye’ye Osmanlıcılık dayatan bu cahiller Arapça
selamlaşır;
Nedim’in Acem mülkünü bir taşına feda ettiği İstanbul’u hâlâ İslambol’laştırmaya
çalışırlar. Ama boşuna.


Kimliksizleşmekte gerçekten başarıya ulaştılar, sanırım
sonları da Osmanlı’yı aratmayacaktır.