ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI

Direnmek Adına Öfkeleniyorum !..

Son yılların gözde bir kitabı Cumhuriyet Yayınları arasında
okuyucu ile buluşturulmuştu.  Aslına
bakılırsa ince bir kitapçıktır bu; “Öfkelenin” adını taşıyor.

Kitabın yazarı 93 yaşını dolduran Stephane Hessel, bir
Fransız aydını.  İkinci Dünya Savaşı’nı
yaşamış ve Fransızların “Direniş” örgütlenmesine katılmış.  Birleşmiş Milletler bünyesinde “İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi” yazılımında etkin görev almış.   Cezayir’in bağımsızlığını savunmuş ve
şimdilerde de Filistin Halkı adına destek çabalarını esirgememiş bir aydın
kişi, daha doğrusu çağımızın bir filozofu Hessel.  (Maalesef kitap ülkemizde basıldıktan kısa
bir süre sonra vefat haberi gelmişti.).

“Öfkelenin” adı ile dilimize de kazandırılan kitapçığı
aslında bir çağdaş insanlık manifestosu olarak kabul ediliyor.  21. yüzyıl manifestosu olarak adlandırılan bu
eseri ile dünya aydınlarına, özellikle gençlere sesleniyor Stephane
Hessel.  Günümüzün neo-liberal
masallarına karşı bizleri uyarıyor. 
Çevreye duyarlı olmaya, sosyal adaletsizliğe, tekelci sermayenin
diktatörlüğüne karşı çıkmaya, insan haklarına her türlü saldırıya, ifade
özgürlüğünün engellenmesine, insan onuruna ve emeğe saygı duymaya davet ediyor
bizleri.  Bu özgün değerlere engel olan
düzene karşı direnmeye çağrı yapıyor. 
Direniş adına barışçıl yöntemlerle düzene karşı öfkelenmeye çağırıyor
tüm insanları.

Bir şekilde okumak fırsatını bulamayanlar varsa, tez zamanda
okumalarını önermek istiyorum.   Üstelik
ülkemiz gündemine ilişkin birçok konuda da yol gösterici olduğunu
anlayacaklardır. Bendeniz bu kitapçığı birkaç kez, tekrar tekrar okudum.  Sonunda ülkemizin ve dünyanın içerisinde
yuvarlandığı çağdışı düzene karşı kendimce direnmek adına ben de öfkelenmeye karar
verdim.  Bu manifestoyu okuyunca, eminim
sizler de benim gibi düşünecek, çarpık sisteme direnmek adına öfkeleneceksiniz!  

Öfkeleniyorum; ülkemizin çarpık ekonomik sistemine
direnmek adına!

Öfkeleniyorum; adına demokrasi oyunu denen, ama erkler
arası bağımsızlığın olmadığı veya yok edildiği komediye direnmek adına!

Öfkeleniyorum; yargının adalet kavramı adına yürütme
erkine teslim olmasının yanlışlığına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; çünkü masumiyet karinesinin yok sayılarak
uzun tutukluluk sürelerinin rutin hale getirilmesine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; demokratik gelişmeler adı altında
ülkem insanlarının kamplara bölünmesine taviz verilmekte olmasına direnmek
adına!

Öfkeleniyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin tek vatan
toprağı, tek bayrak, tek resmi dil ve tek ulus bütünlüğünün yanlış
yorumlanmasına bilerek veya gafletle katkıda bulunanlara direnmek adına!

Öfkeleniyorum; basın ve ifade özgürlüğünün yok
edilmesine ve hatta basılmamış kitapları bile suç sayan zihniyete direnmek
adına!

Öfkeleniyorum; genç insanların terör belası nedeni
ile yaşama haklarının ellerinden alınmakta olmasına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; gözde sporumuz olan futbola bile şike
karıştırılmış olmasının dayanılmaz hafifliğine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; her ne kadar devletin kırmızı
kitabından adı silinmiş olsa bile irtica belasının devam etmekte olmasına ve
siyasette dinci teslimiyetin etkinliğinin göz ardı edilmesine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; hekimlerin serbest hekim olarak muayenehanelerinde
çalışabilmek özgürlüklerinin yok sayılmasına ve Deli Dumrul örneği ayakta
durmasına çaba gösterilen Sağlıkta Değişim Programının çarpıklığına direnmek
adına!

Öfkeleniyorum; onlarca subay ve astsubayın ve
emeklilerinin ve de akademisyenlerin halen tutuklu olarak yargılanmalarına direnmek
adına!

Öfkeleniyorum; suçlulukları henüz kanıtlanmamış
seçilmiş milletvekillerinin halen kapalı mekânların küçük hacimlerinde
yaşatılmalarına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; ülkemin doğasının ve çevre korumacılığı
ilkesinin madencilik şirketlerine ve HES’lere ve de beton yığınlarına kurban
edilmesine göz yumulmasına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; üniversite öğrencilerine teröristler
ve komünistler yaftası yakıştırılarak öğretimden uzaklaştırılmaları kararı
adına!

Öfkeleniyorum; yeni seçim sistemi denilerek yazı
gelse de biz, tura gelse de biz kazanmalıyız mantığını yaratan hukukçular
adına!

Ve…

Öfkeleniyorum; ABD ve AB patentli BOP denen ve
sonunda da ülkemizi bölünmeye götürebilecek eylemlere katkı yapan siyasilere direnmek
adına!

Öfkeleniyorum, öfkeleniyorum ve öfkeleniyorum!  Öfkelenmemin bana parlamenter demokrasi
karşıtlığına, laik ve sosyal hukuk devletinin yok sayılmasına, katılımcı
demokrasi sevdalılarının baskı altına alınmasına karşı direnmek gücü verdiğini
hissediyorum!

Bu kitapçığı okuyunca sizler de benim kadar, belki de benden
daha fazla öfkeleneceksiniz, eminim; tüm çarpıklılıklara direnmek adına!..
Erdal Akalın (30.03.2018)                                                                                       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir