• ARAŞTIRMA DOSYASI /// E. TÜMG. ARMAĞAN KULOĞLU : EKRANDAKİ AFRİN
  • Yayın Tarihi : 3 Mart 2018 Cumartesi
  • Kategori : ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI


EKRANDAKİ AFRİN

Zeytin Dalı Harekâtı başlayalı bir buçuk ay oldu. Ekranlarda günde birkaç kez ele geçirilen yerler, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, operasyonlara katılan birlikler ve bundan sonraki planın ne olduğuna ilişkin haberler ve bilgiler yer almaktadır. Bu yaklaşımın fayda ve mahsurlarının değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Operasyonun ayrıntıları ekranlarda


Sürdürülmekte olan ve milletçe desteklediğimiz harekâtta elde edilen başarının kamuoyuyla paylaşılması, hem halkımızın, hem de operasyona iştirak eden birliklerimizin moral ve motivasyonunu arttırmaktadır. Ayrıca son on yılda itibarsızlaştırma operasyonuna maruz bırakılan, Türk Milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunun tazelenmesine de imkân yaratmaktadır. Dosta güven, düşmana da korku vermektedir.

Ancak operasyonunun ayrıntılarıyla ortaya konması ve haritalarda gösterilmesi, bu kadar uzun bir zamanda, bu kadar kuvvetle neden yeteri kadar sahanın kontrol altına alınamadığı hususunda açıklama ihtiyacı yaratmıştır. Her ne kadar bunun nedenleri, gerçekçi olarak, teröristlerin önceden yaptığı hazırlıklar ve sivilleri kalkan olarak kullanmaları, birliklerimizin sivillere zarar vermeme konusunda gösterdiği hassasiyet ve hava şartlarının zaman zaman elverişli olmaması şeklinde açıklansa da bu durum, çok daha iyi beklentiler içinde olan toplumun bir kesiminde tereddütler oluşturmuştur.

Ayrıca harekât yapılacağının önceden açık bir şekilde ortaya konması da, operasyonun baskın etkisini ortadan kaldırmıştır. Bu nedenlerle
operasyon hakkında açıklamalar yapılırken fayda ve mahsur dengesinde dikkatli davranılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Medya açıklamalarındaki yanlışlıklar

Gerek görsel, gerek yazılı medyada, ele geçirilen veya geçirilecek hedefler için
“stratejik tepe, stratejik köy” gibi ifadeler yer almaktadır. Büyüklüğü fazla olmayan bir sahada stratejik hedeflerden bahsetmek doğru bir yaklaşım değildir.

Askeri hedef; ortaya konan politik hedefe ulaşılmasını sağlayan hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için askeri stratejiler ve bu stratejilere ulaşmayı sağlayacak stratejik hedefler seçilir.

Stratejik hedef; nihai askeri hedefe ulaşılmasında kilit özellik taşıyan, onun elde edilmesine yol açan hedef anlamında kullanılan bir deyimdir. Söz konusu sahadaki hâkim tepeler ve yol kavşakları ancak taktik birer hedef olma niteliğindedir.

Stratejinin bir altı ise taktiktir. Stratejiyle taktik arasında operatif birliklerle operatif harekât yürütülür. Taktik hedefe ulaşmak için taktikler, bunun için de teknikler uygulanır. Bölük seviyesine kadar olan birlikler ve harekât teknik, taburdan tümene kadar olanlar taktik, kolordu seviyesi operatif / stratejik, daha üst birlik ve harekât seviyesi de stratejik olarak isimlendirilir.

Ele geçirilen ve geçirilecek yerlerin önemli olduğunu belirtmek için onları
“stratejik” olarak ifade etmek yerine “önemli” diye nitelemenin daha doğru olacağı düşünülmektedir. Ancak yine de açıklamalarda ihtiyatlı davranılmasında fayda görülmektedir.

Afrin operasyonunda sürat ve başarının önemi

Afrin operasyonunda süratli davranılması gittikçe önem kazanmaktadır. Çünkü zaman geçtikçe bundan rahatsız olanların, harekâtı durdurmak veya inkıtaa uğratmak için yaptığı teşebbüsler ve beyanlar artmaktadır. ABD ve AB bunların başında gelmektedir. BM kararlarından dahi olumsuz yorumlar üretilmeye çalışılmaktadır.

Rusya şimdilik yanımızdadır. Ancak onun da YPG’ye, ABD’ye fazla yanaşmaması için gözdağı vermek için bu desteğini sürdürdüğü söylenebilir. İttifak içinde olduğumuz İran dahi Afrin konusuna mesafelidir.

Rusya, İran ve Suriye, Türkiye’nin muhaliflere olan desteğinden ve ÖSO’yla birlikte hareket etmesinden rahatsızdır.

Bütün bunlar göz önünde tutularak
harekâtın biran evvel sonuçlandırılmasının, memnuniyetsiz olanların olumsuz teşebbüslerini devam ettirmesine imkân tanımayacağı ve kazanılacak başarının da bundan sonraki hedeflerin elde edilmesi için yürütülecek politik girişimlerde diplomasinin önünü açacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak Yeniçağ: Ekrandaki Afrin - Armağan KULOĞLU