• ANALİZ /// PROF. DR. SAİT YILMAZ : ANADOLU'DA NELER OLDU ??? /// TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİ VE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ
  • Yayın Tarihi : 24 Mayıs 2019 Cuma
  • Kategori : ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI


  1. Selçuklu‟nun mirası ve Türklerin Anadolu‟ya yerleşmesi,
  2. Osmanlı‟nın devlet düzeni, Türklüğe ve Anadolu Türklerine bakışı,
  3. Karındaş katliamı ve Oğuz boyları liderlerinin yok edilmesi,
  4. Anadolu‟da din anlayışı ve Aleviliğin kökleri,
  5. Anadolu‟da yaşanan ayaklanma ve isyanlar,
  6. Anadolu‟ya yapılan göçler ve nihayet,
  7. Osmanlı‟nın mirası üzerinden yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulması

ANALİZİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.