• ANALİZ /// ERDAL AKALIN : Direnmek Adına Öfkeleniyorum !..
  • Yayın Tarihi : 2 Nisan 2018 Pazartesi
  • Kategori : ANALİZ & ARAŞTIRMA DOSYALARI


Direnmek Adına Öfkeleniyorum !..

Son yılların gözde bir kitabı Cumhuriyet Yayınları arasında okuyucu ile buluşturulmuştu.  Aslına bakılırsa ince bir kitapçıktır bu; “Öfkelenin” adını taşıyor.

Kitabın yazarı 93 yaşını dolduran Stephane Hessel, bir Fransız aydını.  İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamış ve Fransızların “Direniş” örgütlenmesine katılmış.  Birleşmiş Milletler bünyesinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yazılımında etkin görev almış.   Cezayir’in bağımsızlığını savunmuş ve şimdilerde de Filistin Halkı adına destek çabalarını esirgememiş bir aydın kişi, daha doğrusu çağımızın bir filozofu Hessel.  (Maalesef kitap ülkemizde basıldıktan kısa bir süre sonra vefat haberi gelmişti.).

“Öfkelenin” adı ile dilimize de kazandırılan kitapçığı aslında bir çağdaş insanlık manifestosu olarak kabul ediliyor.  21. yüzyıl manifestosu olarak adlandırılan bu eseri ile dünya aydınlarına, özellikle gençlere sesleniyor Stephane Hessel.  Günümüzün neo-liberal masallarına karşı bizleri uyarıyor.  Çevreye duyarlı olmaya, sosyal adaletsizliğe, tekelci sermayenin diktatörlüğüne karşı çıkmaya, insan haklarına her türlü saldırıya, ifade özgürlüğünün engellenmesine, insan onuruna ve emeğe saygı duymaya davet ediyor bizleri.  Bu özgün değerlere engel olan düzene karşı direnmeye çağrı yapıyor.  Direniş adına barışçıl yöntemlerle düzene karşı öfkelenmeye çağırıyor tüm insanları.

Bir şekilde okumak fırsatını bulamayanlar varsa, tez zamanda okumalarını önermek istiyorum.   Üstelik ülkemiz gündemine ilişkin birçok konuda da yol gösterici olduğunu anlayacaklardır. Bendeniz bu kitapçığı birkaç kez, tekrar tekrar okudum.  Sonunda ülkemizin ve dünyanın içerisinde yuvarlandığı çağdışı düzene karşı kendimce direnmek adına ben de öfkelenmeye karar verdim.  Bu manifestoyu okuyunca, eminim sizler de benim gibi düşünecek, çarpık sisteme direnmek adına öfkeleneceksiniz!  

Öfkeleniyorum; ülkemizin çarpık ekonomik sistemine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; adına demokrasi oyunu denen, ama erkler arası bağımsızlığın olmadığı veya yok edildiği komediye direnmek adına!

Öfkeleniyorum; yargının adalet kavramı adına yürütme erkine teslim olmasının yanlışlığına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; çünkü masumiyet karinesinin yok sayılarak uzun tutukluluk sürelerinin rutin hale getirilmesine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; demokratik gelişmeler adı altında ülkem insanlarının kamplara bölünmesine taviz verilmekte olmasına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin tek vatan toprağı, tek bayrak, tek resmi dil ve tek ulus bütünlüğünün yanlış yorumlanmasına bilerek veya gafletle katkıda bulunanlara direnmek adına!

Öfkeleniyorum; basın ve ifade özgürlüğünün yok edilmesine ve hatta basılmamış kitapları bile suç sayan zihniyete direnmek adına!

Öfkeleniyorum; genç insanların terör belası nedeni ile yaşama haklarının ellerinden alınmakta olmasına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; gözde sporumuz olan futbola bile şike karıştırılmış olmasının dayanılmaz hafifliğine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; her ne kadar devletin kırmızı kitabından adı silinmiş olsa bile irtica belasının devam etmekte olmasına ve siyasette dinci teslimiyetin etkinliğinin göz ardı edilmesine direnmek adına!

Öfkeleniyorum; hekimlerin serbest hekim olarak muayenehanelerinde çalışabilmek özgürlüklerinin yok sayılmasına ve Deli Dumrul örneği ayakta durmasına çaba gösterilen Sağlıkta Değişim Programının çarpıklığına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; onlarca subay ve astsubayın ve emeklilerinin ve de akademisyenlerin halen tutuklu olarak yargılanmalarına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; suçlulukları henüz kanıtlanmamış seçilmiş milletvekillerinin halen kapalı mekânların küçük hacimlerinde yaşatılmalarına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; ülkemin doğasının ve çevre korumacılığı ilkesinin madencilik şirketlerine ve HES’lere ve de beton yığınlarına kurban edilmesine göz yumulmasına direnmek adına!

Öfkeleniyorum; üniversite öğrencilerine teröristler ve komünistler yaftası yakıştırılarak öğretimden uzaklaştırılmaları kararı adına!

Öfkeleniyorum; yeni seçim sistemi denilerek yazı gelse de biz, tura gelse de biz kazanmalıyız mantığını yaratan hukukçular adına!

Ve…

Öfkeleniyorum; ABD ve AB patentli BOP denen ve sonunda da ülkemizi bölünmeye götürebilecek eylemlere katkı yapan siyasilere direnmek adına!

Öfkeleniyorum, öfkeleniyorum ve öfkeleniyorum!  Öfkelenmemin bana parlamenter demokrasi karşıtlığına, laik ve sosyal hukuk devletinin yok sayılmasına, katılımcı demokrasi sevdalılarının baskı altına alınmasına karşı direnmek gücü verdiğini hissediyorum!

Bu kitapçığı okuyunca sizler de benim kadar, belki de benden daha fazla öfkeleneceksiniz, eminim; tüm çarpıklılıklara direnmek adına!..

Erdal Akalın (30.03.2018)