ABD Başkanı Donald Trump’ın millî güvenlik müşaviri ve
“en şahin ve en neo-con”lardan John R. Bolton ve beraberindeki hey’et, FETÖ’nün
iadesiyle Suriye mes’elelerini görüşmek üzere Ankara’dalar.
Haber merkezlerimiz, haberi “John Bolton ve
beraberindeki adli hey’et” diye verdiler. Suriye de görüşüleceğine göre yalnızca
Amerikan’ın içişleri, adalet, istihbarat, emniyet gibi temsilcileri değil,
Suriye ile alakalı olarak dışişleri, savunma, istihbarat ve askerî uzmanlar da
vardır. Nitekim Türkiye tarafında da Adalet, Dışişleri, İçişleri Bakanlarımızla
bu bakanlıkların ilgili üst derecedeki memurları toplantıda da yer almaktadır.
Esasında John Bolton ve kafilesi 8 Ocak 2019’da
geleceklerdi. O ziyaret garip bir şekilde bir hafta öne çekilerek 3 Ocak’a
alınmış bulunuyor. Bir başka dikkat çekici olansa bu ziyaretin hemen öncesinde
New York Times’ta çıkan haberdir. Adı geçen gazete “Amerika’nın kuzey
Suriye’den en erken 4 ayda çekilebileceğini” yazdı. Hâlbuki Trump, çekilmeden
ilk söz ederken bir kaç hafta gibi sözler ediliyordu. Gün geçtikçe süre
uzatıldı. Nihayet “en erken 4 ay” denir oldu.
Bu ziyarette gözden kaçmaması geren bir taraf daha
var. Amerikan hey’eti, Ankara’dan sonra İsrail’e gidecektir. Oradaki görüşme
herhâlde Kudüs’te olur. Bu noktada John Bolton’ın İsrail-Filistin ihtilafıyla
alakalı olarak 2009’da söylediklerini nakletmeliyiz. Çözüm teklifi şudur:
 

-Gazze Mısır’a, Batı Şeria Ürdün’e bırakılsın!
Filistin diye bir devleti ortada bırakmayan,
Filistinlileri, vatansız koyan insafsız bir görüş. Bu görüş, sahibinin nasıl
bir İsrail taraftarı olduğunu açık ve net şekilde göstermektedir.
Mevzubahis kişi, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da
“İslamcı devletin temellerini atan adam” diye tarif ettikten başka 14 Mart
2018’de Fox News’teki bir haber programında da aşağıdaki sözleri sarf etmiştir:
-Türkiye, Suriye’de operasyonları genişleterek Amerika
ile karşı karşıya gelmektedir. Ayrıca Amerika’nın silah yardımı yaptığı PYD/YPG
ile de savaşmaktadır? Bu Türkiye, dost mudur, düşman mıdır?
Bay Bolton bilmeli ki Türkler, samimi Müslüman
hayatlar yaşamış fakat “İslamcı” bir tezleri olmamışlardır. Sonu ist, izm, ci,
cu.. ile biten kavramlar Batı’ya aittir.
 

Bir insanın, dost mu, düşman mı? Olduğuna karar
veremediği bir devlete gelmesi tuhaftır.
Derin Amerikalıya yakından bakmalı:
Pos bıyıkları ve soğuk ve mekanik görünüşüyle resimli
roman sayfalarından fırlamış intibaı veren John Bolton, 1948 doğumludur.
Avukattır. 1980’den beri üst seviyede vazifeler yapmaktadır. Hususi olarak
yetiştirildiği anlaşılmaktadır.
 

Cumhuriyetçi Başkanlar Ronald Reagen, George Bush ve
George W. Bush’un maiyetinde çalışmıştır. Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarında
güvenlik konularında diplomatlık yapmıştır. 2005-2007 arasında ABD’nin BM
temsilciliğini deruhte etmiştir.
Muhafazakâr yapıdaki American Enterprise Institute
adındaki düşünce kulubünde uzmanlık, bir sermaye yöneten şirketinin üst seviye
danışmanı ve Fox News’in yorumcusu olan John Bolton, bunlardan başka Millî
Silah Birliği ve Muhafazakâr Siyaset Merkezinde de görevlerde bulunmuştur.
Irak’ta nükleer silah olduğu lafını yayarak Amerikan
ordusunun bu ülkeyi işgalinin önünü açanlardandır. Bununla da doymayarak
“Irak’ın tek parça kalması veya üçe bölünmesinin Amerikan menfaatleri açısından
bir farkı yoktur” diyebilme vicdani rahatlığını göstermiştir.
 

John Bolton, diplomasiyle halledilecek bir ihtilaf
için bile “önleyici saldırı” yanlısıdır. Kuzey Kore’ye karşı şahin politikalar
taraftarıdır.
Tasvir ettiğimiz bu kişinin Kuzey Kore ile Türkiye
arasında bir fark görmediğine inanmak çok zordur. Ankara’daki müzakerelerin
çetin olduğundan eminiz. Sözüm ona “DEAŞ’la mücadelede ikinci devreye
girildiğinden” hareketle bir takım mavi boncuklar dağıtılmak istenecektir.
 

Ama nafile; artık Ankara’da “onların çocukları” yok!
Şu da unutulmasın deriz. Masanın öbür yanındaki neo-conlar, Ankara’dan
aldıklarını, İsrail’de paylaşacaklardır.
Derin Amerikalılar, ne FETÖ ve şürekasını bedavadan
verir ve ne de kuzey Suriye’den bedavadan çekilirler.