İşte ” Yeni Dünya Düzeni ” kurma
iddiasındaki — Süper güç — ABD’ nin gerçek yüzü !…

Türk akademisyen,
ekonomist ve yakın çağ siyasi tarihi uzmanı. Koç Holding ve benzeri büyük
kurumlarda ekonomik danışmanlığın yanı sıra orta ve üst kademe yöneticilik
yapmış, ABD’de uzun yıllar bulunmuş ve çalışmış, ülkemizde son yıılarda TV
kanallarında yaptığı programlar ile geniş bir kitle tarafından tanınan Ramazan
Kurtoğlu ” EVANJELİZM ”  ismindeki eserinde dünyanın ekonomik, askeri,
siyasi süper gücü ABD hakkında ilginç bilgiler vermektedir.

Görünürdeki
parlak  imajının altındaki gerçek ABD’yi tanımamıza yardımcı olmaktadır.
Her yükselişin bir zirve  noktası ve bu noktadan itibaren bir düşüşün
çağımızdaki en belirgin örneğidir ABD.

Zenginliğin,
ihtişamın, gücün alt yapısı görünürde maddidir. Ama bu zenginliği ve gücü
yönetecek ve ileriye taşıyacak gerçek alt yapı insandır. Ramazan Kurtoğlu’nun
bu eserinde  ABD’nin insana dayalı alt yapısına ışık tutan bir pencere
açmaktadır:

 Bilindiği
gibi, 310 milyon nüfusu. kişi başına 30 bin dolar geliri, dünyanın en güçlü
ordusu ve  2007 yılındaki savunma bütçesi 700 milyar  dolar olması
ile ABD bir süper güç.

” 
F-16 olmadan Mc. Donald olmaz  ”
  şeklindeki temel
felsefesi ile küresel kapitalizminin lideri.

Bu  süper gücün
nüfusunun % 5’i okuma yazma bilmiyor. Ayrıca Amerikan toplumunun 20
milyonluk bir bölümü zorlukla da olsa okuma yazma bilmesine rağmen, okuduğu çok
basit bir sayfa metni anlayamıyor.

Bu ülkede yıllara
göre % 4 ile 6.5 arasında değişen oranlarda müzmin bir işsizlik söz konusu. ABD
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003 yılında cezaeverindeki hükümlü sayısı 2
milyonu geçiyor. Cezai ehliyeti olan nüfusa oranı dikkate aındığında ABD’ deki
hükümlülük oranı mesala Polnya’dan 4, İran’dan 3, Tanzanya’dan 5 kat fazla.
2002 yılında 20-30 yaş  grubundaki her 8 zenci gencinden biri demir
parmaklıklar arasında imiş.

FB’ın  resmi
istatistiklerine göre her 100 bin kişiye yılda 10 cinayet vakası düşüyor. Bu
cinayetlerin üçte ikisi ateşli silahlarla gerçekleştiriliyor. ABD’de
meskenlerde bulunan silah sayısı 200 milyonun üzerinde.

ABD’de hayat
ise, bizim teleziyon kanallarımızda bol kepçe yayınlanan Hollywood film ve
dizilerindeki gibi değil. 35 milyondan fazla ABD vatandaşı yoksulluk sınırının
altında yaşamaya çalışıyor. 40 milyona yakın insanın ise hiç bir sosyal
güvencesi yok. New York Times gazetesine göre her 100  New York’lunun 18’i
yoksulluk sınırının altında. Şehirdeki evsiz saysı 40 binden fazla,
Manhattan’da yeraltı mazgal ve metro tünellerinde yatanların sayısı 19 binin
üzerinde.

” Yeni Dünya Düzeni
” nin ABD’nin siyasi ve ekonomik çıkarlarına ideolojik kılıf ve stratejik
gerekçe bulan savaş teorisine  BOP adı veriliyor.

ABD ekonomisinin %
60’ı  % 1 lik bir grubun kontrolü altında.

Ortalama
ABD’linin  1 dolarlık gelirine karşı 3 dolar borcu var.

Amerika’da
beyazların ırkçılığı, Yahudilere, zencilere, Çinlilere,Japonlara, Hintlilere ve
diğer ırklara karşı patlamaya hazır bir bomba gibidir. Zaten mevcut düzende
mükemmel işleyen bir ayrımcılık söz konusu

2002 yılında 10 – 14
yaş arasında doğum yapan Amerikalı  genç kızların, pardon çocukların
sayısı 7315 olarak belirlenmiş. Bu arada ABD’den Meksika’ya giderek kanunsuz
kürtaj yaptıranların sayısının yüzbinleri aştığı tahmin ediliyor.

Resmi kaynaklara
dayanan  bilgilere göre sekse başlama yaşının 9’a kadar indiği ifade
ediliyor. 12 yaşındaki kızların % 49’u, 16 yaşındaki kızların % 80’i ilk cinsel
deneyimlerini gerçekleştiriyor.

Evli kadınlarda,
özellikle beyazlarda evlilik dışı cinsel ilişki % 65, erkeklerde % 85

Lisede okuyan
öğrencilerin % 42’si, üniversitede okuynların % 85’i hayatlarında bir defadan
fazla uyuşturucu kullanıyorlar.

Birleşik Devletler’de
” baba problemi  ” var. 1960’larda babasından ayrı yaşayan çocuk oranı %
40′ larda iken 1980’lerde % 60′ a varyor, 2020 yılında da % 80 olacağı tahmin
ediliyor. Yani her 100 çocuktan 80’i  babadan ayrı olarak annesi veya
annesinin sevgilisi veyahut da annesinin yeni eşi ile yaşamak zorunda
kalacaktır.

ABD’yi yönetenlerin
çoğu bu problemin sebep olduğu travmayı ömür boyu taşıyorlar ve karar
alışlarında ve ilişkilerinde her daim etkili oluyor.

Amerika’da her üç
doğumdan biri evlenmeden önce anne olanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

1960 yılında evlilik
dışı doğanlar bütün doğumların % 5’i iken, 1991 yılında  % 30’a, 2000
yılında ise % 40’a çıkmıştır. ABD’li çocukların baba ile ilişkileri giderek
azalmakta veya hiç olmamaktadır. Babalarının kim olduğu sorulan çocukların çoğu
” Benim babam yok  ” cevabını vermektedir.

ABD’de son yıllarda
gittilçe yaygınlaşan bir moda var: ” Doner baba, sperm babası ” Yani test
tüpünün içindeki babalık. İhtiyaca göre, gazete ilanları ile sperm tedariki
yoluna gidiliyor ve ve spermi verenin  istenen şartlara uygunluğu oranında
40 dolardan 15 000 dolara kadar ” tüp baba ” bedeli ödeniyor…


ABD ekonomisi 1980’
lerden özellikle  Eylül 2008 krizinden bu yana çok zor durumda. Her
ay  çok sayıda insan  ( 2011 yılında 43 milyon )  yiyecek
yardımı alıyor… ”