ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & ÜLKELER DOSYASI

DİLAVER DEMİRAĞ : Nazi yahudilere kim/kimler ön açtı ?

Genel kanaat Trump’ın İsrail’i bu kadar çok desteklemesini,
ABD’deki Siyonist zengin Yahudilerden mali destek almasına, İsrail lobisinin
kampanyasının finansmanını sağlamasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor.
Ancak bir arkeolog titizliğinde çalışıldığında bu yüzeydeki etkenlerden çok
daha etkili olacak biçimde derinlerde bir takım nedenlerin olduğu ortaya
çıkıyor.

İsrail
deyim yerinde ise en azgın dönemlerinden birine girdi. Bu azgınlık öyle bir
noktaya geldi ki Gazze’de provokatif bir hamle olan ABD Büyükelçiliğinin
Kudüs’e taşınma kararına karşı çıkan Filistinli Araplar gerçek mermilerle
vuruldu. 62 silahsız insan öldürüldü. Ve utanmazlık öyle bir hal aldı ki İsrail
Adalet Bakanı Ayalet Shaked, “İsrail savunma güçleri Filistinlilere çok çok iyi
davranıyor. Adalet ve hukuk sınırları içerisinde… İşgalden başka çare yok.
Bunun bugün yapılması gerektiğini söylemiyorum ama bir gün yapılmalı” diyerek
hiç kimseyi umursamadıklarını ortaya koymuş oldu. Tüm bunların en büyük
sorumlusu ise kötülüğün cisimleşmiş hali Trump ve elbette ABD. Bu yazı
hazırlandığı sırada ABD büyükelçiliği, geniş bir törenle üstelik de dünyanın önemli
bir bölümünün karşı çıkmasına, bu kararı nedeniyle ABD’nin eleştirilmesine
rağmen Kudüs’e taşınıyordu. Bunu protesto eden Filistin halkı ise
katledilmişti.

Yahudi lobisi deniyor ama…

ABD
dış siyasetinde bir İsrail önceliği olduğu bilinir. Bunun arka planında ise
Yahudi lobisinin ağırlık merkezi olduğu düşünülür. Ancak mesele sadece bundan
ibaret değil. ABD’nin İngiltere’nin ve Yahudilerin kurduğu bir devlet olması bu
ilişkide çok önemli bir yer tutar. İngiltere ve ABD ilişkisi yani
Anglo-Amerikan İmparatorluğu özünde bir İngiliz-Yahudi medeniyetidir. Avrupa
modernitesinin özünde bir kapitalist modernite olduğu ve kapitalizm ile
Yahudilik arasındaki sıkı ilişkiler düşünüldüğünde, Avrupa’nın düşünsel
dünyasının şekillenmesinde Masonluk ve Kabbala üzerinden ciddi bir Yahudi
etkisinden söz edilebilir.

Teoman
Duralı Hocamızın dikkat çektiği “İngiliz-Yahudi medeniyeti” olgusunun kökleri
Cromvel dönemine kadar gider. Dahası Protestanlığın büyük oranda dönme
Yahudilerin etkisiyle şekillendiği yönünde de önemli bilgiler vardır ki bunun
kaynağı da büyük bilgin Werner Sombart’a dayanır. Sombart, Weber’in dikkat
çektiği ünlü Protestanlık ve kapitalizm arasındaki ilişkinin aslında din
değiştirmiş Yahudilerin ürünü olduğunu belirtir.1 Guenoncu ekolün önemli
teorisyenlerinden Julius Ewola da Cromwell döneminde İngiltere’ye dönmelerine
izin verilen Yahudilerin şaibeli (yani büyük oranda faiz sömürüsü ile oluşan)
servetlerini de İngiltere’ye taşıyarak kraliyet ve aristokrasi içinde önemli
konumlar elde ettiklerini belirtir.2

Diğer
yandan İngiliz püritenleri ile oluşan Yahudi dostu ve Yahudileri destekleyen
Protestanlık da bir diğer hat olmuştur. Masonluk ise ABD siyasetinde 14 ABD
başkanı çıkartarak çok güçlü bir yer edindi. Wall Street üzerinde yuvalanan
Yahudi kökenli bankerler ise bir başka güç odağı oluşturarak ABD dış
siyasetinde etkili oldu.

Bütün
bu hatların birleşimi sonucu ABD’de İsrail’e dönük bir sempati söz konusuydu.
Rothschildlerin İsrail’in kurucusu ve koruyucusu rolü göz önüne alındığında
İsrail daha en başından itibaren Anglo-Amerikan ittifakından aldığı destekle
yükseldi.  İsrail’in kurulmasını sağlayan Balfour Deklarasyonu’nun
desteklenmesi için ABD’nin Mason Başkanlarından Woodrow Wilson 3 ile yapılan
görüşmelerden istenen desteği aldılar. Başkan Wilson, modern Siyonizm’i
destekleyen ilk Amerikan başkanıydı ve Britanya’nın Yahudiler için Filistin’de
ulusal bir ‘ev’ yaratma çabalarına olumlu bakıyordu. Wilson, deklarasyonu daha
yayınlamadan okumuş ve onaylamıştı.4

Yahudi başkan mı?

Birçok
kişi Trump’ın, İsrail yanlısı hatta ‘ölümüne İsrail’ denecek kadar fanatik
destekçi çekirdek grup dışında kimseyi dinlemediğini belirtiyor. Birçok yerde
“İsrail’i benim kadar çok destekleyen yoktur” diyecek kadar fanatik bir İsrail
dostu… Genel kanaat Trump’ın İsrail’i bu kadar çok desteklemesini, İsrail
lobisinin kampanyasının finansmanı sağlamasına, ABD’deki Siyonist zengin
Yahudilerden mali destek almasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor. Ancak
eğer bir arkeolog titizliğinde çalışırsanız bu yüzeydeki etkenlerden çok daha
etkili olacak biçimde derinlerde bir takım nedenlerin olduğunu anlarsınız.

Trump’ın
Yahudiliğe ilişkin tavrı, başında kippası ile Ağlama Duvarı’nda elindeki
kitapla dua etmesi, kızının ve damadının da olduğu bir toplantıda Netenyahu’nun
yanında başında kippa ile poz vermesi ile sınırlı değil. Ailesinde kızı, damadı
ve bir gelini Yahudi. Hatta Yahudi gelin ile evlenen oğlunun da kızı gibi
Yahudileştiği belirtiliyor. Trump’ın çevresinde daha çocukluktan itibaren
birçok Yahudi oldu. Babası Fred Trump hakikaten tam bir Yahudi dostu ve pek çok
Yahudi’ye yardım etmiş, onların zenginleşmesine katkıda bulunmuş, birçok Yahudi
cemaatine yardımı esirgememiş biri.5 Bunlardan olacak, bir Yahudi sitesinde
“Trump İbrani mi?” diye soruluyor ve isimden başlayarak Yahudi bağlantısına
işaret eden birçok veriye dikkat çekiliyor. Dahası ailenin Yahudilikle karmaşık
bağlarına değiniliyor.

Dede Fred’in ilk ortaklığı

Ailenin
geldiği Kallstad, bağcılık yapan bir Yahudi kabile olan Manasse tarafından
yönetilmekteydi. Bu yüzden ailenin Yahudi iken baskılar nedeniyle Protestan
olduğu düşünülüyor. Malum Sombart başta olmak üzere pek çok kaynak
Protestanların çoğunun Yahudi dönmesi olduğunu belirtiyor. Bu yönde bir başka
işaret de Heinz şirketi ile ilişkili. Frederick Trump’ın babası, Kallstadt’tan
gelen HJ Heinz Company’nin kurucusu Henry J. Heinz’in ikinci kuzeniydi. Heinz
geleneksel olarak Yahudi cemaatiyle iyi ilişkiler kurdu. Diğer yandan Kerry ile
Trump ailesinin uzaktan da olsa akraba olması bir başka kuşku verici durum.
Kerry’nin babası da büyükbabaları Katolikliğe geçen Avusturyalı-Macar Yahudi
göçmenlerdi. Kerry, Heinz ailesinden bir kadınla evli.

Dede
Friederich (ABD’de soyadını Fred Yaparak Amerikalı bir isme çevirdi) Trump, 16
yaşındayken Amerika’ya göçtü. ABD’deki Fred Trump, altın madencilerine hizmet
veren Saloon (Bar ve aynı zamanda Pavyon da olabilen bir içkili mekân) restoran
işine ortağı Ernest Levin ile birlikte girdi. Levine Rus Yahudi ismi Levi’den
geliyordu. Yani Trump’ın ortağı bir Yahudiydi. Ortaklık, Levi’nin alkolikliği
nedeni ile son buldu. Bu, Trump ailesinin servetinin başlangıcıydı. Yahudilerle
kurulan bu bağdan olsa gerek Trump’ın dedesi de büyük annesi de son nefeslerini
Long Island Yahudi tıp merkezinde verdiler.6

Ailenin
Yahudilerle olan ilişkisi bunlardan ibaret değil. Trump’ın büyük erkek kardeşi
daha doğrusu ağabeyi Pennsylvania’daki Leigh Üniversitesi’nde Yahudi Kardeşlik
Örgütü Sigma Alpha Mu’ya katıldı. Ağabey Fred Trump Jr, babasının Yahudi
olduğunu belirtir.7

Ne
ilginçtir 2016 yılında Donald Trump da yıllık “İsrail’e Selam” töreninin Büyük
Mareşaliydi. Hâsılı belki elimizde Trump’ın Yahudi Kökenli olduğunu
kanıtlayacak reddi mümkün olmayan veriler olmasa da, Trump ailesinin
Yahudilerle içli dışlı olduğu, onları çok sevdiği bu nedenle de Trump’ın İsrail’e
can siperane denecek şekilde sahip çıktığı kesin.

Küreselci Siyonizm 

Ve
son olarak herkes Trump’ın küreselciler ile ilişkilerinin iyi olmadığını
belirtir. Gerçekten de Trump bir popülist olarak Wall Street’deki küreselcilere
karşı kampanya yürüttü, hatta onların Trans Pasifik Anlaşması başta olmak üzere
birçok küreselleşme projesine karşı çıktı. Lâkin bu onun Küreselcilerin ulu
büyük reisi diyeceğimiz Rothschild Hanedanlığı ile iş tuttuğu, onlar sayesinde
zenginliğini büyüttüğü gerçeğini değiştirmiyor. Bu bağlantı onun Ticaret
Sekreteri (ticaret müsteşarı) olarak atadığı Wilbur Ross’a dayanıyor. Roos,
ABD’deki Rothschild A.Ş.’nin iflas bölümünün temsilcisiydi. Bu ilişki Trump’ın
Tac Mahal isimli kumarhaneyi satın almasıyla başladı. Trump bu kumarhanenin
finansmanında zorlanmaya başladı. Bu yüzden borçlandıkça üzerindeki borç
baskısı artmaya ve borç vericiler onu sıkıştırmaya başladı. Bu durum yüzünden
Trump bir anda gerçek manada iflasa sürüklenip sıfırı tüketmek üzereyken Ross
ona bir teklifle geldi. Kumarhanenin yarı hissesi karşılığında onu borç
batağından çıkartacak, yasaya kılıfı uydurulmuş bir sahte iflas… Böylece
Trump hem borç baskısından kurtuluyor hem de kumarhanenin yarı hissesi ve onun
üzerindeki kontrolünü koruyor hem de iflas ilan ederek borçlarından kurtulup
servetini koruyabiliyordu.8

Taç
Mahal ile ilgili bir iddia da şu: Bu kumarhane ve otel, Rockefeller ve
Rothschild aileleri ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve müttefik
istihbarat dairesi İsrail’deki MOSSAD tarafından kuruldu ve kontrol edildi.9

Bu
noktada soru açık: Siyonistlerin ünlü babası, Yahudi İhtiyarlar Meclisi üyesi,
büyük hayırsever ve en önemlisi İsrail’in kurucusu Rothschild, Trump’a bu
iyiliği ne karşılığı yaptı? Bunu kesin bilmemiz imkânsız ama Trump’ın tüm bu Yahudiperverliği,
İsrail muhabbeti bu iyiliğin nedeni olabilir. Bu iyilikler sonucu olarak da -ve
elbette Baron Rotschild’in Siyonist Dünya Düzeni amacına kesin sadakat
neticesi- Wall Street Çetesi, reislerinin emri gereği onu başkan olarak
seçtirirken diğer yandan da bir danışıklı dövüş olarak ona karşıymış gibi
yapıyor… ABD orta sınıfı ve işçi sınıfı da nefret ettikleri kan emici
küreselcilere karşı olduğunu düşündüğü Trump’ın bir milliyetçi olduğu
düşüncesiyle ona oy verdi. Bunun sonucu olarak bölge bir felakete doğru
gidiyor. Hasılı oyun büyük ve bundan zarar gören de biz Müslümanlarız.

E-POSTA : dilaverdemirag@gmail.com

 

KAYNAKLAR

1)
Werner Sombart, Yahudiler ve Modern Kapitalizm, Çev: Sabri Gürses, Küre
Yayınları-İstanbul-2016, s:13

2)
Julius Evola: “The ‘British Empire’ Was A Creature Of Judaism” http://age-of-treason.com/2015/03/03/julius-evola-the-british-empire-was-a-creature-of-judaism/

3)
Wilson’un masonluğu konusunda kaynak bizzat masonlardır. http://www.themasonictrowel.com/Articles/General/about_individual_files/us_vice_presidents_masonic_connection.htm

4)
U.S. Presidents Support a Jewish National Home in Palestine-Eretz-Israel http://www.mythsandfacts.org/article_view.asp?articleID=152

5)
Trump Family Has 50-Year History of Donating to Jewish, Israil’i Causes https://www.breakingisraelnews.com/78896/trump-family-50-year-history-donating-jewish-israeli-causes/#9spu4E3Kq5i3xfM5.97

6)
hebrewnations.com’da adı geçen makale

7)
Drew Gerber Trump’s Brother Rebelled Against Their Authoritarian Father By
Joining a Jewish Frat https://forward.com/news/346731/trumps-brother-rebelled-against-their-authoritarian-father-by-joining-a-jew/

8)
Richard D. Hylton, Trump, $47 Million Short, Gives Investors 50% of His Prize
Casino https://www.nytimes.com/1990/11/17/business/trump-47-million-short-gives-investors-50-of-his-prize-casino.html9 Michael Collins PiperWho Towers Behind Trump? http://americanfreepress.net/who-towers-behind-trump/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir