BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE
AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI – Ümit Sayın
Behiç Gürcihan’ın Açtığı Yarışmaya
Sunulan Tasarıdır
 

Ümit Sayın
SPANIARDLAND (Hispanikler
Diyarı): 
Kalifornia ve Nevada’nın
Batıdaki küçük bir kısmı İspanya’ya verilmeli ve bu bölge İspanya’nın ve
Meksika’nın seçmiş olduğu bir vali tarafından yönetilmelidir. Bu bölgedeki
temel dil İspanyolca ve bu bölgedeki insanların % 60’ı hispaniktir, beyaz
Amerikalılar Los Angeles’da % 10-15’lere kadar düşmektedir. Dolayısı ile
buradaki etkin etnik grup İspanyollardır. Ulusların kaderlerini tayin edebilme
ilkelerine göre Batı sahilindeki bu bölge İspanyollara verilmelidir. Kalifornia
yöneticilerinden Arnold Schwazeneger isimli robot adam hemen görevinden istifa
edip, yerini kanlı canlı bir İspanyol’a bırakmalıdır. Ayrıca Güney Amerika ile
California arasında bir tüp geçit yapılması, İspanyolca konuşan Güney Amerika
halkı ile dost hispanik Kalifornia  halkını mükemmel bir biçimde
kaynaştıracaktır.
 

GÜNEY KANADA (South Canada):
Washington ve çevre kültürü
Amerikan kültüründen çok farklıdır, kültür kuzeydeki Kanada’nın etkisindedir.
Buradaki insanlar gerçekte Kanadalı olmak istemektedirler ve kendilerini
Kanadalı saymaktadırlar. Burdan kuzeye Kanada’daki British Columbia’ya korkunç
bir göç mevcuttur. Bu nedenle buradaki halkın özgürlüğü neticesinde 
Washington, Oregon, Wyoming, Montana, İdaho’da yaşayan Teksas’ın, Kaptan Swing’in
ve Ontario Kurtlarının torunları Kanada’ya ilhak etmelidirler. Washington’un
başkenti Seattle’ın da tek kurtuluşu budur, yoksa polisin Seattle’da yapılan
‘küreselleşme karşıtı gösterilerde’ masum insanlar üzerine sıkmakta olduğu
biber gazı ve diğer mühimmat Seattle’ın tepesindeki atmosferde koskoca bir
delik açacaktır.
 

POSTMODERN MEKSİKA (Postmodern Mexico):
Güneydeki Arizona ve New Mexico
zaten Meksika’dan zamanında parayla satın alınmış yerlerdir. Burada da Meksika
halkı çoğunluktadır. Büyük kısmı çöl olan bu bölgeler Lee Van Cleef ve 
Clint Eastwood’un ‘İyi, kötü ve çirkin’  filmindeki olayların geçtiği
yerlerdir. Buralarda yaşayan iyiler (! – yani Amerikalılar) topraklarını kötü
ve çirkinlere (!- yani hispaniklere ve yabancılara) terketmeli doğuya  New
London’a göç etmelidirler. Nevada, Utah, Kolarado, New Mexico mimarisinden,
kovboy filimlerine kadar Meksikalıdır. Bu nedenle buradaki etnik felsefenin ve
azınlığın demokratik isteklerine uyup, Amerika burayı Meksika’ya  kibarca
bırakmalıdır.
 

TEXACOOILLAND: 
Amerika’nın petrol çıkan en
zengin eyaletleri Texas ve Oklahomadır. Nebraska, Kansas, Texas, Oklahoma,
Colorado’nın bir kısmı ayrılmalı ve tüm Amerika’nın bu eyaletleri amansızca
sömürmesine bir son vermelidir. Buradaki petrol şirketlerinin gelirleri ve
namuslu (!) vergileriyle elde edilen toplam gelir, diğer eyaletlere harcanmakta
ve Teksaslılara büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Teksas özgürlüğüne kavuşmalı
ve petrolünü bağımsız bir biçimde kullanabilmelidir. Ayrıca Teksas ve civarı,
aksan olarak farklı bir Amerikanca konuşmaktadırlar. Batı ve Doğu kıyısı
eyaletleri bu aksanı ‘Güney aksanı’ diyerek alaya alıp,  aşağılamaktadır.
Texaco veya Standart Oil şirketleri bir araya gelerek burada bağımsız bir
petrol devleti kurmalıdırlar. Bunu tüm Teksaslılar da canı gönülden istemekte,
aksanları yüzünden aşağılanıp, üstelik de petrollerinin diğer eyaletler
tarafından kullanılmasından ciddi rahatsızlık duymaktadırlar. Ayrıca bu
bölgelerde maceralarını çocukluğumuzdan beri çok iyi takip ettiğimiz
Oklahoma’da serseri mayın gibi gezen Daltonlar yakalanıp, Colarado çöllerinde
‘Yanlız bir kovboy olarak dolaşmakta olan Red Kit’e ‘ teslim edilmelidirler.
Billy the Kid (Bil Kit) isimli haydut ise Northern Mafia Republic’te kendine
pekala çok verimli iş alanları bulabilir!
 

YENİ ALMANYA (NEW GERMANY): 
North Dakota ve South Dakota
yaşanamayacak kadar soğuk ve berbat bir iklime sahip oldukları için bunları
atlayabiliriz, ama Wisconsin, Iowa ve Minnesota çok yoğun bir Polonyalı, Alman
ve İskandinav nüfusa sahiptir. Zaten eyaletlerin içindeki sistem de
Amerika’daki kapitalizme pek uymamakta, daha sosyalist bir yapıyı
andırmaktadır. Halkın % 60’ının Alman kökenli olduğu Wisconsin’de,
1800’lerde,  Almanca’nın resmi dil ilan edilmesine halk oylamasında ramak
kalmış, bir kaç oy farkla İngilizce resmi dil ilan edilmiştir. Wisconsin ve
Minnesota koyu Almandır; buradaki etnik kültürün Amerika ile ilgisi yoktur. Bir
MOZAYİK olan Amerika’da etnik kültürlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına
göre Kızılderililerin de yoğun olduğu bu bölgeler bağımsızlıklarına kavuşmalı
ve Genlerindeki Almanca’ya ve Kuzey Avrupa’ya dönmelidirler. 
Kızılderililere daha sonra nasıl bir özerk bölge verileceği Birleşememiş
Milletlerde görüşülebilir. Ama Kızılderili soykırım günleri ilan edilmeli ve
yukarıdaki haritadaki her devletin başşehrinde Kızılderili soykırım anıtları
dikilmelidir. Ayrıca bu soykırım tüm dünyadaki ders kitaplarına da geçmelidir.
Oturan Boğa, Gerenimo gibi Kızılderili kahramanları da tarih kitaplarında hak ettikleri
yeri almalı ve Minnepolis ile Wisconsin’ın kuzeyinde yeni kurulacak  olan
INDIAPOLIS’de kızılderililer mutluluk ve barış içinde çubuklarını
tüttürmelidirler, ama artık Amerikalıların ucuz  ‘çiçek virüslü battaniye
senaryolarına’ da kanmamalıdırlar.
  

ZENCİLER DİYARI (NEGROSLAND): 
Biz Ortadoğu müslümanlarının,
stratejik düşünce açısından, Amerika’nın doğusu ile batısının birbirinden
ortadan bir kuşak ile ayrılması ve orta hattın müslüman olan bir zenci
popülasyona bırakılması çok önemlidir. Böylece ABD’de yaşayan yaklaşık 30-40
milyonluk etnik bir grup olan Zenciler tarihte ilk kez bağımsızlıklarını ilan
etme ve Amerika’da müslüman bir devlet kurma şansı bulacaklardır. Michigan,
Illinois, Missisipi, Louisina ve Missouri (Amerika’da Misery-Acı eyaleti diye
de geçer) popülasyonunun % 65-70’i zencidir. Hatta bu oran Chicago ve
Michigan’da daha da artmaktadır. Bu bölge özerkliğini kabul etmeyi çoktan
haketmiştir. Amerika’daki tüm zenciler bu kuşakta toplanarak camiler inşaa
etmelidirler, Nation of Islam gibi gibi gizli gruplar da öncülük ederek burada
yeni bir Zenci Cumhuriyeti kurulmasını sağlamalıdırlar. Zenci etnik köken gerek
dil ve aksan olarak gerekse, kültür olarak Amerikalılardan çok farklıdır.
Amerika’daki bu MOZAĞİYİ güçlendiren bu güzellik ve zenginlik, kendini farklı
bir devlet olarak ifade etmelidir! Dolayısı ile kendi kaderlerini tayin edip
Amerika’yı müslüman zenci  bir şerit olarak ikiye bölmelidirler.
 

KOKARİDA MAFYA CUMHURİYETİ (COCARIDA
MAFIA REPUBLIC):  
Artık mafyaya hakettiği özgürlüğü
vermenin zamanı gelmiştir. Kokain ticareti ile uğraşan Florida ve çevresindeki
eyaletler Coca- (Cocain kelimesinden) öntakısını alarak Kokarida  Mafya
Cumhuriyeti diye ayrılmalıdırlar. Mafyanın rahat bir biçimde işlerini
düzenleyebilmesi ve Kokain ticaretini gizli yapısından arındırıp, açık ve
demokratik bir hale geçirmesi için başka çare de yoktur. Bu bölgedeki halk da
mafyanın bir parçasıdır ve mafyayı çok sevmektedirler. Böylece FBI, DEA gibi
örgütlerle ve Federal yasalarla uğraşmak zorunda kalmayacaklar, Güney
Amerika’dan gelen kokaini rahat ve hür bir biçimde tüm dünyaya dağıtma şansı
bulacaklardır. Kokarida Mafya Cumhuriyeti ayrıca Karaib korsanlarıyla da iyi
ilişkiler içine girecek ve uzak denizlere yelken açan korsanlar aracılığı ile
uyuşturucu ve uyarıcı kültürlerini ve kokaini meçhul diyarlara
ulaştırabileceklerdir.
 

KENTUCKY BOURBON ŞEYTAN ÜÇGENİ
(KENTUCKY BOURBON TRIANGLE)  
Arada bir üçgen biçiminde kalan
Kentucky  bir Burbon üreticisi olarak tüm kıtada ve dünyada hoş bir üne
sahiptir. Tommiks’teki Konyak’çının tüketmekte olduğu tüm  konyaklar ve
burbonlar buradan gelmekedir.  Bu bölge içki konusundaki uzmanlığını ve
yeteneklerini hiç kimseye bırakmamalı ve güneydeki Kokarida ile birlikte legal
ve illegal madde ve içki ticaretini bağımsız bir biçimde sürdürmelidir. Nasıl
Teksas’da çıkan petrol’ün getirdiği zenginlikten diğer eyaletlerin yararlanma
hakkı yoksa, Kokarida ve Kentucky’deki uyarıcı ve içki ticaretinden gelen
geliri vahşi kapitalist bir sistemde diğer eyaletlerin kullanmaya hakları
yoktur. Dolayısı ile gelir eşitsizliğindeki bu denge ve kısırdöngü bozulmalı,
‘Kokarida ve Kentucky Bourbon Triangle’’na  özgürlükleri demokratik bir
biçimde verilmelidir , bilindiği üzere demokrasi (!) en iyi (!) yönetim sistemi
olup, demokrasi  (?!) adına yapılan her türlü vahşet, katliam, soykırım,
işgal, bombalama, cinayet, işkence Amerikan kültüründe ve uluslararası legal
sisteminde mübahtır . Bu bağımsızlık ABD genelindeki alkolizm oranını da
düşürebilir, çünkü Federal sistemdeki kanunlar burada üretilen içkilerin
serbest ekonomi kurallarına göre özgür fiyatlandırma ile satılabilmesini
engellemektedir. Kokarida ve Kentucky Bourban Triangle, içkiye ve uyarıcıya
istedikleri fiyatı uygulayabilmeli ve özerk devletlerinin bir geleneği olarak
liberal ekonomiyi son demine kadar yaşamalıdırlar. Liberal ekonomiyi bir porno
film açıklığıyla yakalayamayan bir vahşi kapitalizm, kapitalizm değildir.
 

NEW LONDON İNGİLİZ KOLONİSİ (NEW LONDON
ENGLISH COLONY) 
Bilindiği gibi İngilizler aynı
Türkiye’deki Ölü Deniz ve Fethiye’de yaptıkları gibi bu bölgede sürekli ev ve
arazi almakta, gizlice bu bölgeyi işgal etmektediler. Hedefleri tipik bir iki
yüzyüzlü İngiliz politikasıyla 22. yüzyılda burada özerklik ilan etmektir. Ama
zaten burası eski İngiliz kolonisidir.Teksas, Rodi ve Profesör Öklitus boşuna
buraları İngilizlerin  elinden kurtarmak için mücadele etmişlerdir.
Buralara zaten ilk yerleşenler İngilizdir. Bu bölgedeki halkın % 75’inin
orijini İngiltere’dir. Bu bölge aslına rücu etmeli ve tamamen İngilizlere devredilmelidir.
Sonunda olacağı da budur, aksanları biraz İngilizlerden farklı olmasına karşın
mutlaka alışacaklar ve BBC dinleyerek aksanlarını İngilizlere benzeteceklerdir.
New Castle, Virginia, New Jersey, Pennsylvania, South Carolina en yeni New London
olarak birleşmeli ve kendilerini Kraliçeye ve İngiliz soyluluğuna (!) emanet
etmelidirler.
KUZEY MAFYA CUMHURİYETİ (NOTHERN MAFİA
REPUBLIC)
Güneydeki mafyaya özgürlük veren
bir sistem mutlaka New Haven, New York  ve New Hampsire mafyasına özgürlük
vermek isteyecektir. Burada kokainden ziyade diğer uyuşturucu (eroin, ekstazi
vb.) ticareti yapılmakta ve buradan elde edilen sıcak para gereksiz yere tüm
kıtaya dağılmaktadır. Bu kara sıcak para akışını, bu konuda hayatlarını
tehlikeye atan kahraman New York mafyası mensuplarına bırakmak insanlık onuruna
yakışan bir davranış olacaktır. Bilindiği gibi mafya ahlaki kapitalizmin ve
kapitalist ahlakın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölgede yıllardır
başarıyla varlıklarını devam ettirmiş olan mafya ailelerine  özelliklede
BABA (Godfather) filmindeki Carlione ailesine burada bir mafya Cumhuriyeti
kurmak için bir şans verilmelidir. Bu bölgedeki İtalyan kökenli mafya daha
sonra ayrılıp, New York’ta kendi kaderlerini tayin edebilmek için ayrı bir
devlet de kurabilirler. Ama Amerika’da mafya felsefesi ve mafya sistemi tüm
sistemin özünü oluşturduğu için, hiç olmazsa mafya ve bu derin felsefe bir ayrı
devlet ile bu bölgede temsil edilmelidir. Bu arada zencilerin elinde kalacak
olan Chicago mafyası özel olarak buraya transfer edilmeli, Al Capone’un mezarı
da New York’a nakledilmelidir. Kokarida ile Kuzey Mafya Cumhuriyeti kendi
anayasalarını ya da mafyayasalarını yapma özgürlüğünü tarihte bir kez olsun
bile tatma özgürlüğüne kavuşmalıdırlar. Ayrıca bu bölgelerdeki sıcak kara para
akışının geliri sadece bu bölgedeki polis ve CIA tarafından bölüşülmeli, bu
paranın üzerinde emek harcamayan başka eyaletlere ait polis tarafından
anti-demokratik bir biçimde  talan edilmesi engellenmelidir. 
Bilindiği üzere Demokrasi (!) en iyi (!) sistem olup, demokrasi adına yapılan
herşey de mübahtır. Kuzey Mafya Cumhuriyetinin yavrulayacağı devletlerden
birisi de New York ve çevresinde konuşlanacak olan ‘Küçük İsrail’ özerk Yahudi
cumhuriyetidir. Tüm kıtada Yahudilere en uygun yer bir mafya Cumhuriyetidir, bu
Kabala’nın ve Tevrat’ın özünde mevcut olduğu için Yahudilere bir kez dahi olsa
kendi ülkelerini vaat edilmemiş topraklarda kurma şansı verilmelidir.
ÖZEL BÜRO