Bülent Esinoğlu : Ambargo
ABD için bir yönetme biçimidir


19
Haziran 2019, 12:29
Ambargo, Amerika’nın
kendine boyun eğmeyen ülkeleri yönetmeye devam edebilmek için geliştirdiği
bir yönetim şeklidir.Uygulanan ambargolarla ülkelerin ekonomileri çökertilir. Çökelen ekonomi sonucu
yönetimler ile halk arasında çatışma çıkar. İstikrar bozulur. Sonuçta,
tekrardan ABD’ye teslimiyet, başka bir Amerikancı iktidarla sağlanır.Amerika sömürü sonucu elde ettiği finans ve ekonomik gücü, bir silah gibi
kullanarak, sömürmeye ve yönetmeye devam eder.Amerika’da, Temsilciler Meclisi ve Senato Türkiye’ye ambargo uygulamaya kararlı
görünüyor.Yetmiş yılda ülkemizde ortaya çıkan Amerikan kimlikli (piyasacı ve
küreselleşmeci) kişiler ve kurumlar böyle bir ambargo durumunda hep şöyle
yorumlarda bulunurlar.“Dış siyasetimizde çok büyük riskler var.
ABD ilişkilerimizi bozmayalım. Sıcak para akışının sürmesi
gerekir
.”Peki ne yapalım dediğinizde, ABD’nin istekleri doğrultusunda ekonomimizi, dış
siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı ayarlayalım. Cevabını alırsınız.Söylediklerinin asıl karşılığı; Aman NATO’dan çıkmayalım, aman Amerikan finans
sistemine uyalım(dolar), aman borçlanma maliyetlerimizi artırmayalım. Gibi
söylemlerle karşılaşırız.Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçmiş olan ambargo kararını, Trump imzalamasın
diye Ankara Hükümeti ve Amerikan kimliklilerce büyük caba harcanır. Sanki Trump
Amerikan devletinin dışındaki bir

kurummuş gibi Trump’dan medet umulur. Bu süreç böyle şimdilik devam eder.Lakin arkadaki asıl hakikat boylu
boyuna orada durmaktadır. Türkiye’nin çıkarları ile Amerika’nın bölge çıkarları
arasında uzlaşmaz çatışkı, işin esasıdır.İçerdeki egemen çıkar guruplarının ve onun etrafında kümelenmiş olan ABD
kimliklilerin çıkarları, ABD çıkarları ile uyuştuğu için ülkemizin çıkarlarının
da, yani halkın da çıkarlarının uyuştuğu görünümünü vermeye çalışırlar.
Halkımızı, ellerindeki medya gücü ile bu yönde yönlendirmeye çalışırlar.Her darbe döneminde, bu senaryo ufak farklarla aynı şekilde oynandı.Amerika ile Türkiye arasında bu senaryo devam ederken, dünya dengelerinde de
büyük değişmeler olduğu bir gerçektir. Asya
Çağına
 girdiğimizi, Amerikan çok uluslu tekellerinin,
CEO’ları tarafında ifade edildiklerine şahit olmaktayız.Piyasa spekülatörlerin tek derdi vardır. Faizlerin dünya genelinde çok düşük
seyretmesine karşılık, bizim gibi ülkelerde faizler dolar bazında çok
yüksektir.Dolayısıyla spekülatörlerin kazançları çok yüksektir. Ne yazık ki ekonomiye ve
siyasete de yön verenler bu spekülatörlerdir.Paradan para kazananlar ve bu kazanç düzeninin bozulmadan devamından yana
olanlar ABD bağımlılığının sürmesini isterler.Ama Türkiye artık bu düzeni sürdüremez. Duvara çarpılan halkın defalarca aynı
duvara çarpılması artık zor görünüyor.Düzen siyasetçilerinin artık işin içinden çıkamamalarının nedeni bu çıkmazdır.Bülent Esinoğlu
E-POSTA : bulentesinoglu@gmail.com