ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & HABERLER & BİLGİLER /// ÜLKELER DOSYASI


AMERİKA’NIN
İÇİNDEKİ TRUVA ATI
 

Yorum No : 2019 / 73


Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD’ye 13 Kasım’da
ziyaretinin ve resmi görüşmelerin kesinleşmesi üzerine, ABD’deki Ermeni asıllı
Amerikalıların çatı ve lobi kuruluşu Amerika Ermeni Asamblesi hemen harekete
geçmiş ve Kongre üyelerinin Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz
Saray’a davetini iptal etmesi yönündeki ısrarlarını desteklediklerini
belirtmiştir. Bununla ilgili bir basın bildirisine asamblenin resmi internet
sitesinde yer verilmiştir. İnternet sitesinde yer alan bildiride, “Türkiye IŞİD
için bir yaşam çizgisi olmuştur ve cihatçı terörizmi açıkça destekleyerek
Osmanlı İmparatorluğu’nun soykırım politikalarını sürdürmektedir” denilmiştir.
Aynı bildirinin devamında, “Kuzey Suriye’de hedef alınan ve ataları yirminci
yüzyılın başında Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan Ermeni ve Süryanilerin yanı
sıra Hristiyanların bir kısmı bugün Türkiye ve IŞİD tarafından aynı türde etnik
temizlik yaşıyor” ifadelerine yer verilmiştir. Asamble’nin eş başkanları
tarafından, “Türkiye’nin IŞİD’e desteği ve etnik ve dini azınlıklara yönelik
saldırıları affedilemez. Daha bu sabah, IŞİD militanları, Ermeni Katolik
Kilisesi’ni ziyaret etmek için Kuzey Suriye’deki Deir el Zor’a seyahat eden bir
Ermeni papazını öldürmekten gurur duydular. Türkiye terörizme destek vermeyi
bırakmalı ve derhal NATO’dan çıkarılmalı” şeklinde bir açıklama yine söz konusu
basın bildirisinde yer almıştır.[1]


ABD Temsilciler
Meclisi’nin ABD’nin kendi iç siyaset saikleri ile, diğer Hristiyan azınlıkların
yanı sıra “Ermeni soykırımı”nın tanınması yönünde aldığı utanç verici kararda
da olduğu gibi, Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleşecek görüşme, Ermeni lobisi
tarafından bir araç haline getirilip kullanılmaya çalışılmaktadır. Bunun en son
örneklerinden biri, Amerika Ermeni Asamblesi’nin Temsilciler Meclisi üyeleri
tarafından Başkan Trump’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki davetinin
iptal edilmesi yönündeki çalışmaların desteklenmesi ile Türkiye aleyhtarı kara
propagandanın sürdürülmesidir.


Haçlı zihniyeti
ile Türkofobiyi harmanlayan bu girişimle ilgili olarak başta Ermeni lobisi
olmak üzere Türkiye aleyhtarı politikalarına devam eden çıkar gruplarına
hatırlatılması gereken bir nokta vardır. İyi bilindiği gibi, 2016 yılından bu
yana ABD Başkanı tarafından “America First” (Önce Amerika) politikası
sürdürülmektedir. Bu politika Trump’ın seçimleri kazanmasında önemli bir rol
oynamıştır. Ancak yukarıda bahsedilenler doğrultusunda bazı Amerikalıların ve
özellikle Ermenilerin bu politikayı anlayamadıkları görülmektedir. Amerikan vatandaşlıklarını
unutmuş görünen Ermenilerin “Armenia First” (Önce Ermenistan) girişimlerini öne
çıkartmaya çabaladıkları açıkça görülmektedir. Amerikalı Ermeniler daha önce
tarihte tabiiyetinde bulundukları Osmanlı devletine karşı yaptıklarının anlayışı
doğrultusunda, vatandaşı oldukları ülkenin çıkarlarını hiçe sayarak kendi
çıkarlarını öne çıkarma girişiminde bulunmaktadır. Bunu ABD Başkanı Trump’a
karşı olan politikacıları da yanlarına çekerek, özellikle etkili oldukları
eyaletlerin muhalif temsilcilerini etkileyerek yapmaya çabalamaktadırlar. 1972
yılından bu yana ülke çapında propaganda faaliyetleri içerisinde yer alan
Amerika Ermeni Asamblesi,  yayınladığı bu basın bildirisi ile “Armenia
First” politikasını Başkan Trump’a karşı olan politikacılarla beraber
uygulamaya koymaya çalışan çıkar gruplarının başında gelmektedir. Tarihi
gerçekler bir kez daha Türkiye üzerinden Başkan Trump’ı kösteklemek amacıyla
çarpıtılmaktadır. Türkiye ve ABD ilişkileri açısından çok kritik olan bu
görüşmenin takibi büyük önem arz etmektedir.


Fotoğraf:
Yahoo.com


[1] “Armenian Assembly of America Supports Bipartisan
Effort to Revoke White House Invitation to Erdogan,” Armenian Assembly of America,
11 Kasım 2019, https://armenian-assembly.org/2019/11/11/armenian-assembly-of-america-supports-bipartisan-effort-to-revoke-white-house-invitation-to-erdogan/