DOKÜMAN EK’TEDİR !!!!! BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.


21. yüzyılın
ilk çeyreğinde Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanya, en temel insan hakkı olan
“vücut ve sağlık bütünlüğünün korunması” hakkını mülteciler için sağlamakta
ciddi sorunlar yaşıyor. 2015 yılını mülteci yurtlarına yönelik günde üç
kundaklama/saldırı ile geçiren Almanya, içinde bulunduğumuz yılda da kangren
halini alan bu sorunu çözecek gibi görünmemektedir. Bunun da ötesinde sokakta
veya sanal ortamda mülteci karşıtı, saldırgan ve kışkırtıcı bir dilin giderek
toplumun ortak tavrı haline geldiği analistlerce endişeyle dile
getirilmektedir.Hem Avrupa’nın en güçlü ülkesi olmak hem de
canlarını kurtarmak üzere bu ülkeye sığınanları koruyamamak şeklinde ortaya
çıkan ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) gibi birçok insan
hakları kuruluşunun raporlarına da yansıyan bu dikotomi, ister istemez akıllara
“Almanya mültecileri koruyamıyor mu?” sorusunu getirmektedir.