Rasim BOZBUĞA : AFRİN
ALEVİLERİ


KAYNAK : http://sahipkiran.org/2018/03/07/afrin-alevileri/ 

07 Mart, 2018


Afrin operasyonu ile birlikte Afrin Alevilerinin yavaş yavaş
gündeme girdiği görülmektedir. Afrin Alevileri, Anadolu Alevilerinin devamı
olarak varlığını sürdüren gruplardan biri olarak dikkat çekmektedir. Irak’ta
zamanında çok büyük nüfusa sahip olmalarına rağmen Alevi nüfusun tamamına
yakının Şiileşerek yok olmasına karşın Afrin Alevileri, Bulgaristan Alevileri
gibi varlığını sürdüren Türkiye dışı iki Alevi topluluğu olarak öne
çıkmaktadır.


Afrin’de Alevi nüfus, ilçenin Mahabatlı nahiyesinin merkezi olan
Maabatlı / Maabat / Mabata / Muhabbet / Muhabbetli (Muhabet-Alevi Dede
tarafından söylenen isim) kasabasında yaşamaktadırlar.[1] Maabatlı kasabası 2004 sayımına göre
1.941 nüfusa sahip bir yerleşim yeridir. Kasabanın günümüzde de çok büyük nüfus
barındırmadığı, bir kısmının PYD’nin politikaları (zorunlu askerlik gibi) ve
başta ekonomi olmak üzere diğer sebeplerle kasabayı terk ettiği
belirtilmektedir. Ayrıca, kasabanın hepsi Alevi olmayıp yarısı Sünnidir.


Ayrıca kasabanın nüfusu küçük olsa da Afrin’deki Alevi nüfus başta
Halep olmak üzere Suriye’nin farklı vilayetlerine de göçtüğü, bir kısmının da
kasabaya çatışmalar nedeniyle geri döndüğü konuştuğumuz Afrinliler tarafından
dile getirilmiştir. Suriye’deki Kürt Alevi nüfusunun toplam 5-6 bin civarı
olduğu da belirtilmiştir.


Kasabadaki Aleviler, köken olarak Malatya, Maraş, Elbistan
civarından geldiklerini belirtmektedir. Afrin’deki Alevi nüfusun tek bir
noktadan değil yukarda sayılan bölgelerdeki farklı yörelerden Afrin’e geldiği
Afrinlilerin anlatımlarından çıkmaktadır. Alevilerin bölgeye çoğunluğu
“İzzeddinli” aşiretinden olan grupların yerleşik hayata geçtiği 1850’lerden
sonraki dönemde yerleştiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, Afrin’de köken olarak
Dersim/Tunceli bölgesinden gelen Alevi nüfus bulunmamaktadır.


Kasabadaki Alevi nüfus 40 yıldır cem yapmadıklarını Aleviliklerini
gizlediklerini söylemektedirler. Afrin Alevileri inanç olarak Anadolu Alevileri
gibidir.  Kasabada Alevi Sünni evlilikleri konusunda çekincelerin olduğu
ifade edilmektedir.[2] Uzun yıllar bölgeye Dedenin gelmemesi
nedeniyle bölgede Alevilik büyük bir gerileme içine girdiği bir miktar
Sünnileşme, bir miktar da Şiileşme etkisi içinde olduğu belirtilmektedir.


Afrin Alevileri (en azından bir kısmı) Hızır Uryan Ocağına
bağlıdır.[3] Hızır Üryan Ocağı Adıyaman/Çelikhan
Bulam/Pınarbaşı beldesi kökenli olup Ocağın piri Büyükşahin ailesidir. Bulam’da
bulunan aşiret temel olarak Xısor ( Xıdsor) aşiretinden olduğu ifade
edilmektedir. Pir Ali Büyükşahin dedesinin ve babasının Afrin’e gittiğini,
orada talipleri olduğunu, kendisinin iki defa Afrin’e gittiğini, halkın
Aleviliğe ilgisinin büyük olduğunu, Afrin’de Cem yaptırdığını ifade etmektedir.[4] Son 5-6 yıldır savaş nedeniyle
gidemediğini söylemektedir. Bununla birlikte Alevi dedesinin oldukça eski
tarihte gittiği yada gittiğinde oldukça sınırlı bir grupla iletişim kurduğu
Afrin’li Alevilerin sözlerinden anlaşılmaktadır.


Kasabada Aleviler Berberoj diğeri de Yağmur Dede adında iki
ziyaretleri bulunmaktadır. Yağmur Dede’ye (Yağmur Dede Makamı) her cuma gidip
lokma dağıtanlar olup yağmur yağması için niyaz verildiği, Yağmur yağması için
dua edildiği yerel halk tarafından ifade edilmektedir.[5] Yağmur dede makamı Mabata İlçesi’ndeki
Hebeş bölgesinin 1 km güneyine düşmektedir.[6]


Kasaba’da her ne kadar Hızır Üryan ocağı talipleri de olsa “Yağmur
Dede” ocağına bağlı olanların da bulunduğuna ilişkin işaretler mevcuttur. Afrin
Mabeta Alevi Meclisi Başkanın isminin “Yağmur Dedeyi Piri Pir Comert (Comert
Sıto)” olarak ifade edilmesi yörede Yağmur Dede ocağına bağlı taliplerin de
olabileceğini düşündürtmektedir.[7] Türkiye’de ve Balkanlardaki birçok yerde
çoğunluğu Alevi yerleşimlerinde olmak üzere Yağmur Dede Türbesi veya makamı
(Kırıkkale, İzmir, Bulgaristan ve Tokat gibi) bulunmaktadır. Ayrıca Yağmur Dede
ocağına da bağlı olan Alevi nüfusun da Antalya’nın Alevi köyleri gibi farklı
yörelerde yaşadığı görülmektedir.[8]


Afrin’deki Alevi nüfusun eski tarihlerde daha fazla olduğu, bir
kısmının Sünnileştiği bölgedeki Aleviler tarafından dile getirilmektedir. Bu
iddiayı teyit edebilecek kaynak tespit edilememiş olsa da bölgedeki yer adları
bu duruma ilişkin işaretler taşımaktadır. Afrin’de yer alan “Kızılbaş” (Suriye
rejimi tarafından Ras El Ahmer olarak değiştirilmiştir.) köyünün adı bu
kapsamda değerlendirilebilecek en önemli yerleşim yeridir.


PYD’nin Afrin’deki Alevi toplumunu kazanmak için gayret gösterdiği
görülmektedir. Bu kapsamda PYD tarafından Maabatlı nahiyesinde Alevi Merkezi
açılmıştır. Sönmeye yüz tutmuş Alevilik Maabatlı’da tekrar uyandırılmaya
çalışıldığı Merkezin açılış toplantısında konuşmacılar tarafından ifade
edilmektedir.[9] PYD tarafından oluşturulan Afrin kantonu
Başkanı Hêvî İbrahim Mustefa Alevi kökenlidir.[10]


Rasim BOZBUĞA


Yazarın diğer
yazıları için tıklayınız.


DİPNOTLAR


[1] Pir Ali Buyuksahin: Afrin’deki Aleviler ile geleneklerimiz, orf
ve adetlerimiz ayni, https://www.youtube.com/watch?v=TepMtA8Yfdk,
erişim 25 Şubat 2018.


[2] Afrin’de yasayan Makbule Ala anılarında kalan Aleviligi PİRHA’ya
anlati, https://www.youtube.com/watch?v=14UaEOlKwms&t=9s,
erişim 25 Şubat 2018.


[3] AFRİN / SURİYE ÜRYAN HIZIR OCAĞI TALİPLERİ http://www.uryanhizir.com/?pnum=47&pt=AFR%C4%B0N+%2F+SUR%C4%B0YE+%C3%9CRYAN+HIZIR+TAL%C4%B0PLER%C4%B0
erişim 1 Mart 2018


[4] Pir Ali Buyuksahin: Afrin’deki Aleviler ile geleneklerimiz, orf
ve adetlerimiz ayni, https://www.youtube.com/watch?v=TepMtA8Yfdk,
erişim 25 Şubat 2018.


[5] Afrin Mabeta’da Yagmur Dede Turbesi’ne Alevilerin ilgisi yoğun, https://www.youtube.com/watch?v=gKXMHsXZ0Xs,
https://www.pirha.net/afrinin-mabetada-yagmur-dede-turbesine-alevilerin-ilgisi-yogun-74352.html/,
erişim 25 Şubat 2018.


[6] https://demokrasi44.com/2017/10/02/efrinde-asure-etkinligi-duzenlendi/


[7] Mabeta’daki Aleviler: Yolumuzu bırakmıyoruz, https://www.pirha.net/mabetadaki-aleviler-yolumuzu-birakmiyoruz-105865.html/,
Erişim 1 Mart 2018


[8] 28 MAYIS KAFi BABA GEZİSİ, http://www.aleviderneklerifederasyonu.org/duyurular.asp?id=37,
erişim 1 Mart 2018.


[9]Afrinli Aleviler: Artık Aleviliğimizi gizlemiyoruz  http://avrupaforum.org/afrinli-aleviler-artik-aleviligimizi-gizlemiyoruz/,
erişim 1 Mart 2018


[10] Çiviroğlu Mutlu, Interview Head of Afrin Canton: ‘We Exist and We
Are Here’ http://www.rudaw.net/english/interview/02022014,
erişim 7 Mart 2018