SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

KITALAR & BÖLGELER : AKDENİZ & KARADENİZ & EGE & MARMARA & BOĞAZLAR

AKDENİZ BÖLGESİ DOSYASI /// Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu : Doğu Akdeniz’de Dengeler, Çıkarlar ve Çıkar Çatışmaları

KITALAR & BÖLGELER : AKDENİZ & KARADENİZ & EGE & MARMARA & BOĞAZLAR
Bu haber 24 Eylül 2020 - 9:34 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu
: Doğu Akdeniz’de Dengeler, Çıkarlar ve Çıkar Çatışmaları


25 Haziran 2020


Son yıllarda, özellikle Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail
karasularında önemli doğal gaz yatakları bulundu.


Hem açık deniz(ve ulusal karasuları), hem de karadaki
doğal gaz rezervlerinin başlangıçta sadece iç tüketimde dışa bağımlılığın
azaltılması açısından önemli olduğu düşünülse bile, özellikle bölgesel
işbirliği ve başta AB olmak üzere bölge dışı ülkelere ihracat umudu giderek
önem kazandı. İşte bu nedenlerle,uzlaşmaktan ve paylaşmaktan çok çatışmaya
yatkın olan Doğu Akdeniz kıyıdaşları, 2000 li yılların başından beri deniz
yetki alanı (delimitation)  ve münhasır ekonomik alan (EEZ) yanı sıra
gizlilik (mahremiyet/confidentiality) anlaşmaları imzalamaya başladılar. Bu
suretle muhtemel çatışmaların önünü almayı ve açık denizdeki pahalı
faaliyetleri, bölgesel bakış açısı geliştirmenin sayısız faydası olduğunu fark
ettiler. Yeni doğal gaz alanlarının geliştirilmesi işi büyük ölçüde özel
şirketlere havale edildi. Ama devletlerin altyapıyı oluşturması, konu ile
ilgili teknoloji transferlerin yapılması, dağıtım, ulusal tahsis ve ihracat
gibi konuların kararlaştırılması, yeni çevrim santrallerinin kurulması,
bunların kapasitesi ve ortak kullanım ile daha pazarlanabilir hale getirilmesi
yeni tartışma alanları yarattı.Daha da önemlisi, süreç ilerlerken bulunup
çıkarılacak gazın, ne yolla ve hangi boru hatları ile kullanım merkezlerine
aktarılacağı konuları gündeme geldi. Ayrıca çevirim santrallerin yerel güvenlik
ve çevreyle ilgili standartlara uyması üzerinde ortak tavır geliştirilmesi
ayrıntıları ön plana çıktı. Bu arada yapılan hesaplar, doğal gaz kuyularının,
aktarım sistemlerinin ve çevrim santrallerinin terörist saldırılara karşı
korunması yükümlülüğü, piyasa fiyatının yeterince ucuz olamayacağını, bir terör
veya güvenlik priminin mutlaka maliyet hesaplarında yer alması gerektiğini
ortaya koydu.Başlayınca kesintisiz üretimin yine bir jeo stratejik ve
jeopolitik gerçek olduğunu hatırlattı. EEZ larda sondaj, çıkarım, depolama,
çevrim ve özellikle boru hattı taşımacılığı konuları henüz tam olarak çözülmüş
değil. Amayine de İsrail,Güney Kıbrıs ve Mısır arasındaki işbirliği ve
dayanışma ruhu Yunanistan’ı, İtalya’yı, hatta Katar, ABD, Kore ve hatta başka
ülkeleri de kendine çekti. Buna karşılık, Türkiye ile Güney Kıbrıs, İsrail ve
Mısır arasındaki anlaşmazlıklara yeni bir boyut eklendi. Şimdi bu netameli
bölgeye ülkelerin her biri ve aralarındaki ilişkiler açısından bakalım.


Güney Kıbrıs Nasıl“Oyun Kurucu”Oldu?


Doğu Akdeniz’de ideolojik yaklaşımlar ve tarihi
hesaplar hala ortak çıkarların önünde, günlük siyaset hala geleceği ambargo
altında tutmaya devam ediyor. Tabii tüm bu fiili durumun değiştiremeyeceği bir
gerçek var. O da Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz için bir oyun kurucu rolü üstlenmiş
olması,  bu izlenimi vermesi ve anlaşmalara öncülük etmesi. Üstelik Güney
Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir anlaşma şampiyonu olduğunu söylemek hata olmaz.
Artık bu durum bir AB üyesi olarak, işi AB standartları ile yapmaya alışmış
olmasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa çok küçük bir ülke olarak işi sağlama
bağlamak istemesinden mi bilinmez. Ama Mısır ile önce 2003 de imzaladığı ve
2004 de yürürlüğe giren anlaşmayı takiben iki ülke 2006 da bir de aralarında
bir Gizlilik anlaşması imzalayarak sismik veri bilgilerini paylaşma kararı
almışlardır.  Deniz Yetki Alanı anlaşmalarına ilaveten Güney Kıbrıs’ın
Doğu Akdeniz’de öncülük ettiği anlaşmalardan bir diğeri, Birimleştirme
anlaşmalarıdır (unitisation agreements)[1].
Bu, gaz kuyularının özellikle deniz sınırlarını aştığı veya deniz sınırlarında
örtüştüğü durumlarda sürtüşmeleri önlemek için yapılan anlaşmalar olup, Kıbrıs
bunu da Mısır ile tamamlamış durumda ve İsrail ile tamamlamak üzeredir.
Birimleştirme anlaşmaları,  mali sistemleri, ithalat ve ihracat rejimleri
farklı olan ülkelere yüksek düzeyde ticari işbirliği imkânı vermektedir. İmzalanan
anlaşmanın sınır aşan kaynak alanları için tek bir birim üzerinden işlem
yapmayı sağlaması, bir ortak kar ve azami ortak kar mantığı ile paylaşım zemini
oluşturması açısından önemli olmaktadır.Uluslararası hukukun bu açıdan
yetersizliği Kıbrıs-Mısır ve Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki ortak birimleştirme
anlaşmalarını önemli ve değerli hale getirmiştir. Açıkçası Kıbrıs ve İsrail’in
bölgede, deniz sınırlarını ve işbirliği koşullarını tereddüde yer vermeyecek
biçimde belirlemekten doğan ortak çıkarları vardır. Bunu da anlaşmalarla
güvence altına almışlardır. Bu açıdan açık veya gizli olarak AB nin ve ABD nin
desteğinin arkalarında olduğu da, bilinmesi ve kabul edilmesi gereken bir
gerçektir.


Güney KıbrısDoğal Gaz AramalarındaTanrıların Gölgesi


Güney Kıbrıs Akdeniz’in mavi sularında, doğu ve güney
komşuları ile deniz sınırlarını belirleme sürecini 2003 yılından itibaren ilk
olarak Mısır ile başlattı. Denizden gelen doğal gaz kokusunu 2007 yılında
duyduğunda hemen aynı anlaşmayı Lübnan’a teşmil etti. Aslında araştırma
lisanslarını satışa çıkarttığında ne kadar başarı umudu vardı bilmiyorum. Ama
2010 yılında İsrail ile imzaladığı EEZ anlaşmasından sonra 2011 sonunda,
İsrail’e ait Leviathan kuyusunun batısında 13 alanda birden aynı anda sondaj
yapmaya başladı[2].
 Kendi Münhasır Ekonomik Alanı’nda sismik seslerin geldiği bazı blokları
kimi mitolojik tanrılara adamaya başladı. İlk sondaj kuyusunun bulunduğu
onikinci parsele, 2011 yılında, adanın koruyucusu, aşk, güzellik ve bereket
tanrıçası Afrodit dendi. Onikinci parsel, İsrail’in verimli Tamar ve Leviathan
kuyularına bitişik olduğu için umut büyüktü. Ama Güney Kıbrıs herhalde savaş
tanrısı Ares’in sevgilisi Afrodit’in, kısır bir tanrıça olduğunu unutmuştu.
Nitekim parselindeki kuyu da pek verimkâr çıkmadı.İlk sondaj matkabını 2015 de
vuran Noble Enerji(%35 hisse), Delek(%30 hisse ) ve British gas(%35 hisse ki
2016 yılında Shell’e devredildi) bu parselde kuyunun bağıl bağıl gaz
veremeyeceği anladılar.  Denizin derinliklerindeki rezerv, sadece Güney
Kıbrıs’ın ihtiyacını karşılayacak kadardı. Ama bu sondaj ile savaş tanrısı Ares’in
gazabı yeniden uyandı. Ares,sanki bu defa kuzey Kıbrıs halkının hakkını savunan
Türkiye’nin sesiydi. Deniz kuvvetlerine bağlı savaş ve arama gemileri, bir anda
ada civarında belirince, 


Güney Kıbrıs, çıkarılacak gazdan, kuzeye hakça bir
oranla pay verilebileceğini açıkladı. Ancak bu hiç bir zaman resmiyete
dökülmedi. Resmen tanımadığı bir ülkeden Türkiye zaten böyle bir belgeyi niyet
mektubu bile olarak alamazdı. Ama KKTC alabilir miydi? Sanmıyorum. Zaten Güney
Kıbrıs’ın da buna hiç niyeti olmadı. Ama kendisine sunulan sismik olanakları
kullanarak, adanın güneyinde, dünyanın önde gelen şirketleri ile gaz aramaya
tam gaz devam etti. Güney Kıbrıs mitolojik gölgeler ve dini atıflarla Avrupa’ya
ve dünyaya da hoş görünmeyi de başardı. Bu açıdan hem AB ayrıcalığını, hem de
bir Aziz’in adını kullanmaktan bile çekinmedi.Burada yapılan araştırmaların
parçası olmak ve nemasından faydalanmak da AB nin, mitolojik Avrupa mirasının
ayrıcalığıydı. Bu hevesle Ada’nın güney batısında yeralan altıncı parsele ENI
ve Total talip oldu. Bu parsel, Odysseus’a âşık olup, onu yıllarca esir tutan
Titan Atlas’ın kızı tanrıça Calypso’ya adandı.  Ne var ki Kalipsoda, 
Afrodit(129 milyar metreküp rezerv) gibi adeta Mısır’ın Zohr kuyularının( 30
veya 50 trilyon metreküp rezerv) zayıf bir koluydu. Açıkçası esir tutulup,
paylaşılmayacak büyük bir kaynak orada da yoktu.


Total ve ENI, daha sonra Onesiphorus adı verilen
onbirinci parselde de arama lisanslarını alınca, Mısır’ın Zohr kuyularına
bitişik bu alanda da, Eylül 2019 dan itibaren arama faaliyetleri başladı.
Galiba artık biraz da Hristiyan mirasına dönmeleri gerektiğini düşündüler. Yeni
Ahit’te, Aziz Pavlos tarafından, Efes rahibine yazıldığı düşünülen ikinci
mektupta adı geçen ve muhtemelen o tarihte Roma’da hapiste olan Aziz Pavlos’u
aradığı için adı  “faydalı”(karlı) olarak kabul edilen, Onesiphorus’un adı
işe bu on birinci parseldeki kuyuya verildi. Onesiphorus ile Aziz Paul’un
himmetine sığınan Total ve ENI, bu parsel ile birlikte, Güney Kıbrıs’taon üç
parsel ’in yedisinde hak sahibi oldu. Bu arada, Kore’nin Kongas şirketine de üç
yerde hisse verdiler. Adanın doğal gaz aramalarında, Onesiphorus Kıbrıs’ın
mitolojik ve Hristiyan mirasının kesişme noktası oldu. Ama Güney Kıbrıs, ne
yazık ki, adanın kuzeyinde yaşayan halkın hakkını gözetmenin erdemini Aziz
Onesiphoros’un gölgesinde de göremedi. Hırs ve tamah, adeta gözünü
kamaştırmıştı.


Güney Kıbrıs’ta sondaj faaliyetleri hız kesmeden devam
ederken, onuncu parselde, 2018 yılında Delfi adına bir kuyu açıldı.  Ama
Ocak 2019 da, bu kuyuda da ticari değerde bir rezerv bulunamadı.  Bu
arada,  Exxon Mobil ve Qatar Gas Company[3] 
ortaklaşa,  yine aynı parselde yeni bir sondaja başladı. Şubat 2019 dan
itibaren çok bereketli bir kaynak buldular. Kuyuya  “parıldayan deniz
tanrısı Glaucus” (Glafkos) un adı verildi.  Denizcilerin ve balıkçıların
koruyucu tanrısı Glaucus bu defa, deniz araştırmacılarını kollamış olmalı ki
Glaucus 1 kuyusunun,  141.58423 ila 226.53477 milyar metreküp bir rezerv
ve bugünkü değer ile asgari 450, azami 660 milyon dolarlık bir piyasa değerine
sahip olduğu bildirilmekte.  Dolayısı ile şimdi Glaucus1, Güney Kıbrıs
için olduğu kadar,  kazmayı bu parseldeki ikinci kuyuya vuran iki şirket
ve Avrupa için de önemli.  Fransa ve İtalya hemen hem keşif, hem çıkarım,
hem de lojistik açıdan “kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyecek” gibi gözüküyor. 
Öte yandan Exxon ve Katar Gas Company’in için içine girmesi, işin boyutlarını
Avrupa’nın da dışına taşırmış oldu ve bölgesel işbirliği ruhu, uluslararası
işbirliğine döndü. Doğu Akdeniz ittifakı şimdi eskisinden daha güçlü. 
Ancak adanın kuzeyi için hala hakça bir paylaşım düşünülmezse, çıkar
çatışmaları kaçınılmaz olmayı sürdürecektir. Ama Türkiye ve Kuzey Kıbrıs şimdi
yapayalnız. Çünkü Doğu Akdeniz ittifakı güçlendikçe güçlenirken Türkiye
maksadını aşan adımlar atıp, daha da yalnızlaşıyor. Haklı davasında haksız
hükmüne düşüyor.


İsrail’in Doğu AkdenizÇıkarları Kiminle? 


İsrail’de 1950’li yıllardan beri, özellikle Güney
Judea çölünde,  küçük doğal gaz alanlarının bulunduğu bilinen bir
gerçektir. Karasularında doğal gaz aramanın geçmişi ise İsrail için 1969 a
kadar gider. Ama 30 yıl boyunca açılan 17 kuyunun kuru çıkması, sadece
1999-2000 arasında Ashkelon açıklarında ilk önemli doğal gaz kaynağının
bulunması, enerji dış bağımlılığı yüksek İsrail’in hemen heyecana kapılmasını
engellemiştir. İsrail’in bulduğu ilk alan Noa ve en büyük alan Mary B dir[4].
1999 da Gazze kıyılarında Gaza-Marine bulunmuştur. Mary B’nin uluslararası
açıdan olmasa bile İsrail için önemi büyük olmuştur. Çünkü onca yılın
çabasından sonra karasularında bol doğal gaz bulabileceği konusunda beslediği
ümit gerçeğe dönüşmüş, nitekim izleyen 6 sondaj ile 2009 da Tamar(o yıl
dünyadaki en büyük kapasiteli buluş), 2010 da Leviathan ve Tamar kuyularında
gaz bulunmuş, sondaj 2012 de tamamlanmış ve üretim 2013 de başlamıştır.İsrail
aslında 2009 ile 2012 arasında daha ufak ölçekli birçok küçük kuyu daha
bulmuştur. Bunlardan biri Dalit (Hadera’nın Batısında), Tanin (Leviathan’ın
Kuzeybatısında), Dolphin (Leviathan’ın Güney Doğusunda) ve Shimson(Ashkelon’un
batısında) dır.Anlaşılacağı gibi İsrail zaten yıllardır derin deliyor, arıyor
ve sonunda mebzul doğal gazı havi bir kaç kuyu bulduğunu açıklıyordu. Sadece
uzun bir süre yine jeostratejik nedenlerle bunu büyük bir gündem başlığı haline
getirmedi. Ama önümüzdeki yıllarda, İsrail için doğal gazın kaynağı, yerli
üretim, Gazze’den satınalma ve Mısır’dan yapılacak ithalattan oluşacağa
benzemektedir.


İsrail gibi zengin doğal kaynaklara sahip olmayan bir
ülke için yaklaşık 1.8 trilyon metre küplük bir doğal gaz rezervi önemli bir
fırsat olmakla birlikte, tarihi bir askeri risk de yaratmıştır. Bu nedenle
İsrail, bu fırsatı, hemen kendisine mavi boncuk sunan Yunanistan ve Kıbrıs ile
işbirliği zeminlerine oturtmaya çalışmıştır. Doğu Akdeniz’de ikili üçlü
işbirliği denemelerinin sürdürülme şansı pek yüksek olmasa bile, Yunanistan’ın
da taraf olduğu İsrail- Güney Kıbrıs işbirliği tasarımı,  2012 ve 2013 de
gündemi ciddi bir biçimde girdi. Congressional Hellenic-Israel Alliance, 
İsrail-Yunanistan ve Güney ıbrıs üçgenini, Doğu Akdeniz’in “ilk ve tek
demokratik işbirliği örneği” ilan etti[5].
Üçgenin verdiği en önemli mesaj, Batı Avrupa ve özellikle AB yi Rus gazının
tekelinden kurtaracağı mesajıdır. Ancak çözüm bulunamayan sorunlar ve yeterli
kapazitenin olmayışı, büyücek bir potansiyeli fiili imkâna dönüştürmeyi halen
engellemektedir.İsrail’de hâlihazırda, arama ve çıkarma faaliyetlerinde 2 firma
faal olduğu görülmektedir. Bunlardan biri Kıbrıs’ta da adı duyulan, küçük
Amerikan devi Nobel Energy, diğeri ise bir ulusal firma olan Delek’tir. İsrail,
çağın geçerli zihniyeti olan özel sektör ruhu ilepotansiyel fırsatları,gerçek
imkâna dönüştürmeye çalışmaktadır.Bu bağlamda, İsrail devletinin arama-tarama
ve çıkarmada taraf olmaması, müdahalelere de muhatap olmamasına yardımcı
oluyor. Nitekim 2011 yılında Başbakan Erdoğan’ın, “İsrail Doğu Akdeniz’de
istediği her şeyi yapamaz”[6] açıklamasında
bulunmasını takiben, bölgeye Türk savaş gemileri gittiğinde, İsrail bundan bir
alınganlık payı çıkarmamıştır. Yine de çıkarılan gazın ne kadarının ihraç
edileceğine İsrail Devletinin müdahalesi söz konusu olmaktadır. Çünküİsrail
kendi münhasır ekonomik bölgesinden çıkarılacak doğal gazın, öncelikle
münhasıran İsrail için kullanılmasını istemektedir. İsrail, bununla ısınacak ve
bununla enerji üretecek. İhtiyaç fazlası ise satılabilir. Önce müşteri, Mısır
oldu. Aradaki boruların akış yönünü değiştirdiler ve petrol yerine doğal gaz
akıttılar. Dostlukları perçinlendi. Sonra Mısır mebzul doğal gaz buldu.
Dostluğa devam.


Kendi İç Çatışmalarında Lübnanve Suriye


Lübnan ve Suriye lisanslama takvimini açıklamakla
birlikte, arama, işbirliği, anlaşmaları yaşama geçirme konusunda pek bir şey
yapamadı denilebilir. Gelecekle ilgili hesaplar, bölgedeki askeri ve siyasi
çatışmalar nedeni ile akim kalmaya mahkûm gözükmektedir. Lübnan’da 2013 yılında
ilk lisans verme işlemine başlanacağı beklentileri,  hükumetin kurulmasına
bağlı olarak Şubat 2014 e ertelenmiştir.Sonrasında ise kulağa gelen kayda değer
bir gelişme olduğu söylenemez. Lübnan’ın imkânı yok. Suriye ise yokla bir.Ama
Lübnan, 2010 yılında, İsrail’in gaz bulduğu iki kuyunun, kendi karasularında
olduğunu iddia edince[7]
işler biraz sarpa sardı.Tahminlere göre, Güney Batı Lübnan’da 708 milyar
metreküp kapasitede bir doğal gaz alanı mevcuttur. Halen İsrail ve Güney
Kıbrıs’ın faaliyetlerini pasif bir statüde izleyen Lübnan, hala yasal
düzenlemeleri yapma çabasında. Ancak İsrail-Gazze ve Güney Kıbrıs EEZ
anlaşmasına, çok taraflı veya ikili olarak taraf olmadığı sürece, Levant
havzasındaki paydaşlardan biri olarak, hemen yanı başındaki sularda bulunan
servete erişmesi veya bundan yeterince yararlanması pek kolay değil. Buna
rağmen 2007 yılı başında Lübnan’ın Güney Kıbrıs ile yaptığı EEZ anlaşması Güney
Kıbrıs tarafından hemen onanarak, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz arama
faaliyetlerinin dayanaklarından biri olmuştur.Lübnan ise, Türkiye’nin baskısı
ile onamayı süresiz ertelemiştir.Buna karşılık Lübnan kendisinin olarak kabul ettiği
EEZ yi ulusal parlamento onamasından sonra Birleşmiş Milletlere sunmuş, ancak
bu konuda da bir yanıt almamıştır. Bu nedenle Lübnan ve İsrail ilişkilerinde
fazla bir yol alınmış gibi gözükmüyor. Sadece bir de İsrail ile 2000 yılındaki
Mavi Çizgi(Blue Line)[8]ye
benzer geçici bir deniz sınırı oluşturulması için Birleşmiş Milletlere yaptığı
bir başvuru var, o kadar.


Suriye de Lübnan gibi 2007 yılında bazı girişimlerde
bulundu. Güney Kıbrıs ile uzlaşarak birlikte arama faaliyetlerine
başlayacaklarını bile açıkladılar. Ama 2011 sonrasında Suriye yok hükmüne düşünce,
gelişmeler imzaladığı anlaşmaların onanmasına imkân vermedi. Suriye halen Doğu
Akdeniz’in fırsatlarına uzak, risklerine ise sadece ve sadece katkıda bulunan
bir konumda. Suriye,  yaklaşık 240 milyar metreküp) kanıtlanmış doğal gaz
rezervine rağmen, bu tarihten beri doğal gaz ithalatçısı durumuna girmiş
durumdadır.2010 yılında yaklaşık 10 milyar metreküp üretimi olan Suriye, 2014
yılına kadar tüm enerji santrallerini doğal gazla çalışır hale getirme
planlarını gerçekleştirememiştir. 2009 yılında Rusya’nın inşa ettiği
Stroytransgaz tesisleri üretimin artışına katkıda bulunmakla birlikte, ne 2009
yılında devreye giren ve 2010 yılında faaliyete geçmesi planlanan Al Hayân
(Petrofac tarafından), ne de yine 2010 yılında kurulan Ebla gaz alanındaki
Suncor Enerji(Petro-Canada) ülkenin artan ihtiyacını karşılamaya yetmemiştir.
Suriye 2008 den itibaren Mısır, Irak, İran ve Azerbaycan’dan doğal gaz ithal
etmektedir. Bu şekilde Arap Boru Hatları Sistemi(AGP) ne de eklemlenen Suriye[9],
2011 yılından bu yana, umduğu gibi bir doğal gaz transit ülkesi haline gelmek
şöyle dursun, içine düştüğü karmaşa ve iç savaş nedeni ile tüm tesislerini
yitirme konumuna gelmiştir. Suriye aslında, bölgedeki yeni doğal gaz sahibi
komşularına göre mütevazı miktarlarda doğal gaz ve petrol kaynağı olan bir
ülkedir. Olayların da etkisi ile halen ciddi bir doğal gaz ve dizel kıtlığı
yaşamaktadır. Ancak, bulunduğu konum, bölgesel işbirliği ve enerji hatları
birleşmesi açısından çok önemli. Bu nedenle bir parçası olduğu Arap Gaz Boru
Hatları(Arab Gas Pipeline) sistemi, sadece Türkiye de dâhil olacak şekilde
Akdeniz komşularını değil, aynı zamanda İran ve Irak’ı bir enerji ağının
potansiyel parçaları haline getirme vaadi taşımaktadır. Tabii tüm bu ülkelerde
gün olur da siyaset normal mecrasına oturursa. Bu şansı yakalaması için ise
önce iç barışı, sonra ise komşuları ile dış barışı sağlaması gerekmektedir.
Ancak halen off-shore kaynaklarını değerlendirme şansı Doğu Akdeniz
anlaşmalarına paydaş olmadığı için mümkün olmayıp, Türkiye sınırındaki
Kesep’ten başlayarak Tartus’un güneyine kadar uzanan deniz alanında doğal gaz
arama, çıkarma işi bir miktar Gasprom’un konuya yaklaşımına kalmış gibi
gözükmekte.


Dimyat’ta Artık Doğal Gaz Var


Mısır’a gelince,petrol rezervleri 3.9 milyar varil
olarak tahmin edilirken birden bire, Nil deltasında 8.9 trilyon varil (50 trilyon
kübik feet) doğal gaz rezervi bulan Mısır’ın elbette bölgesel siyasi, mali,
jeopolitik ama en önemlisi pazarlık gücü birden bire arttı. Güney Doğu
Akdeniz’de Kıbrıs ve Mısır Münhasır Ekonomik Alanının Levant havzasından daha
fazla bir doğal gaz rezervine sahip olduğu, jeolojik araştırmalardan öte fiilen
ispatlandı. (Levant’ın 3450 milyar metreküp doğal gaz ve 1.7 milyar varil
petrole karşılık 6315 metreküp ve 1.8 milyar varil petrol).Toplam kanıtlanmış
rezervleri 2.2 trilyon metreküp(tcm) olarak açıklanmış olan Mısır’ın doğal gaz
kaynaklarının %81 Akdeniz’de, %6 sı Süveyş Kanalında, %1i Batı çölü ve %2 si
Nil Deltasında bulunmaktadır. Ayrıca Akdeniz’de 2.55 trilyon metreküp ilave bir
rezerv tahmin edilmektedir. Yıllık üretim ve satışlar 2000 ile 2010 arasında
artmış ve 2010 da 61.3 milyar metreküp’e ulaşmıştır. Artışın 2020 yılına kadar
yıllık %4 olması tahmin edilirken[10],
 Arap Baharı, Mısır’ın da bölgedeki faaliyetler açısından bir başka pasif
izleyici haline gelmesini sonuçlandırmıştır. Açıkçası bugüne kadar Mısır, sahip
olduğu imkânları kullanamamış ve dünyanın LNG ye duyduğu doyurulmaz ihtiyacı
karşılama konusunda kapasitesine uygun bir katkıda bulunamamıştır.


Ayrıca Sina yarımadası ve Nil deltasında Dimyat’ta
bulunan LNG terminalleri, hem bölgenin tümü, hem Kıbrıs ve özellikle İsrail
için depolama ve çevirim imkânı olabileceği halde, terörist saldırılar,
özellikle İsrail ile deniz sınırı belirsizliği ve siyasi sorunlar nedeni ile bu
imkân da kullanılamamaktadır. LNG çevrim terminalleri, azalan Mısır doğal gaz
üretimi nedeni ile kapasite altı çalışmaktadır.Terör ve siyasi belirsizlik,
Mısır’da halen bulunan yabancı sermaye ve doğal gaz ve LNG alanına gelebilecek
yabancı sermayeyi de olumsuz etkilemekte, zaman zaman yasal çıkmazlara
sokmaktadır(İspanyol Gas Fenosa ile Mart 2014 den beri, bu firmanın LNG üretiminin
askıya alınması nedeni ile tahkim süreci başlamış durumda[11]).
Ayrıca, yüksek fiyat desteklerine rağmen ödenmeyen doğal gaz faturaları nedeni
ile ihracat taahhütlerine uymayan Mısır hükumeti de, yabancı şirketlerle olan
sorunları körüklemekte olup, özellikle Dimyat LNG tesislerinin işleticisi
durumunda olan UNO Fenolse (GaspFenolse ve ENI ortaklığı) ile ilişkiler, Mısır
doğal gazına gelecek yabancı yatırımı caydırmaktadır.Bu arada Mısır için son
zamanlarda ortaya çıkan en önemli gelişme, Union Fenosa’nın İsrail ile bir
anlaşma yaparak, Tamar’dan çıkan İsrail gazını Dimyat’ta işleme konusunda bir
niyet mektubu imzalamış olmasıdır[12].
Anlaşmalar özel şirketler arasında yapılsa bile, siyasetin iki ülke arasında
karşılıklıçıkar sağlayacak bir fırsata gölge düşürme olasılığı her zaman var.
Ama eğer ideolojik faktörler bir kenara bırakılabilir, hem LNG çevirim
santrallerine hem de doğal gaz boru hatlarına olan terörist saldırılar
engellenebilirse, Mısır, İsrail ve Kıbrıs’ın bundan büyük ekonomik çıkarlar
elde edeceği gün gibi açıktır.Bölgede gergin bekleyiş sürerken, Mısır’ın hala
önümüzdeki yıllarda İsrail için net bir doğal gaz arz kaynağı olarak tebarüz
etmesi, iki ülke arasındaki en doğal ve fakat bir o kadar da adı konulmamış
ittifakın varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda,  Bu arada Mısır
hükumetinin 20 yıl boyunca İsrail’e her yıl 7milyar metreküp’ e kadar gaz satma
konusunda 45 “Doğu Akdeniz Gaz İşbirliği(EMG) anlaşması” imzalamış olması[13]bölge
için ne büyük bir umut olmuşsa, anlaşmanın 2012 yılında iptali de bir
potansiyelin ziyanı anlamına gelmektedir. Mısır yeni siyasi döneme, bunu da
hesaplayarak girmeli ki “bulgurdan olmasın”.


Gazze’de Gaz veÇıkar Çatışmasının bir başkaBoyutu


Filistin günün birinde gerçek anlamada bağımsız bir
ülke olacaksa, kendi bayrağı, para birimi,  kurumları ve politikaları yanı
sıra kendi kaynaklarına da sahip olmalı. Bu iki parçalı yapısını birleştiremese
bile, bir arada varlık sürdürmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda 2000 yılında
Gazze-Marine’de[14]
bulunan 35milyar metreküp kapasiteli ispatlanmış doğal gaz rezervi, Filistin’in
bugünü ve geleceği için önemli. Gazze-Marine’in, halen Gazze şeridinin 36 km
açığında British Gas ve ortakları olan Yunan/Lübnan altyapı şirketi tarafından
kullanıma açılmasına çalışılmaktadır[15].
Gazze’nin tek şansı, bu fırsatı yerel ihtiyaç için kullanmak ve İsrail’e
pazarlamaktır. Uzun müzakerelerden sonra 2006 yılında British Gas, tek muhatap
olarak, çıkarılan gazın 2 milyar metreküp’üne kadar olan kısmının İsrail’e
(Ashkelon terminaline) deniz altından boru hattı ile satılması kararlaştırıldı
ve alıcının bir İsrail kamu firması veya yetkilisi olması kabul edildi. 
Ancak coğrafi bölünmüşlüğü içinde Filistin birçok şeyi olduğu gibi doğal gaz
kaynakları üzerindeki tasarrufunu da kısmen İsrail[16]
ile paylaşmak durumunda kalmış durumda. Buna karşılık Batı Şeria için doğal gaz
Nihalin, petrol arıtma ise Kadiz terminallerinde yapılmakta olup, her iki
tesisin de Filistin’liler tarafından işletiliyor olması önemlidir.Ayrıca, Gazze
ve Batı Şeria için, mevcut enerji santrallerinin bulunan doğal gaz ile
çalıştırılacak şekilde dönüştürülmesi ve bunun için gerekli yatırımın
finansmanı önemli olmaktadır. Gazze-Marine’deki gazın çıkarılması,
değerlendirilmesi,uygun piyasa fiyatlarından İsrail ve Mısır’a satılması veya
en uygun şekilde, El-Arish-Ashkelon boru sistemine aktarılması da öyle. Ayrıca Gazze’den
çıkarılan gazın(ve/veya gaz ile üretilen elektriğin), Batı Şeria’ya da
aktarılması önemlidir. İsrail’le zaman zaman sürtüşme yaşanmaktadır.


Bu konuda eğer, Filistin eğer Ürdün ve Mısır’ın tam
desteğini alabilse için tabii durum çok farklı olurdu. Bu bağlamda Ürdün’ün bir
Doğu Akdeniz’e kıyısı olan bir ülke olmamakla birlikte coğrafi, tarihi ve
demografik nedenler ile denklemde yerini almış olması önemlidir.  Ürdün
Doğu Akdeniz’de açık ve adı konulmamış birçok bölgesel işbirliğinde katkısı olan
bir ülke. Bu nedenle Doğu Akdeniz’in yeni fırsatlarının Ürdünile birlikte
düşünülmesi de denizde bulunan doğal gaz kadar doğaldır. Gazze’nin, İsrail,
Batı Şeria ve Mısır ile eklemlenmesi ne kadar önemli ise, Batı Şeria, İsrail ve
Ürdün arasında da, doğal gaz ve enerji köprülerinin inşa edilmesi bölgesel
işbirliği ve kalkınma için o kadar önemlidir. Ancak bu konu bir o kadar da
bölgesel siyasi dalgalanmaların tekelinde bulunmaktadır.Bununla birlikte,
İsrail ve Gazze için, depolama ve LNG çevrim santralleri kapasitesi sorunları
için düşünülen çözümlerden bir tanesi de gazın Ürdün’e aktarılması ve Ürdün’e
gaz satılmasıdır. Açıkçası Ürdün, Doğu Akdeniz gazı için hem kolaylık, hem de
bir pazardır. İşte bu nedenledir ki, 2014 yılı başında Noble Energy, Ürdün özel
şirketleri ile çeşitli gaz anlaşmaları imzalayarak, Tamar kuyularından, Ölü
Deniz’deki Arap Potash ve Ürdün Bromin tesislerine gaz aktarılması kararı
almıştır[17].
Satışın inşa edilecek boru sistemi ile 2016 da başlaması beklenmekteydi. O
tarihte, satılacak gazın fiyatının bile belirlenmiş olması(Brent ayarlı), tarafların
konu ile ilgili hiçbir belirsizliğe meydan vermeme çabalarının işaretiydi[18].
Halen Ürdün hem Tamar, hem Leviathan kuyularından doğal gaz ithal etmeye
yılbaşından beri başlamış durumdadır[19].


Arap Boru Hatları(AGP)Destek mi? Köstek mi? Hayal mi?
Gerçek mi?


İşbirliği fırsatlarının genellikle iyi
değerlendirilemediği Arap coğrafyasında, geçmiş yıllarda belki de en önemli
adım, doğal gaz boru hatlarının inşası ve birbirine eklemlemesi girişimleri
olmuştur. Bu boru hatlarının, Güney Kıbrıs ve İsrail Gazı ile de dolması
olasılığı bölgeyi yeni boyutu ile bir enerji merkezi haline getirme
potansiyelindedir. AGP 2009 yılı itibarı ile Mısır’ı Ürdün, Suriye ve Lübnan’a
bağlamıştı. 1200 km uzunluğundaki hattın, 56 km’lik bir ek ile Halep’ten
Kilis’e bağlanması ve 2011 de devreye girerek, 2011’i izleyen 5 yıl süre ile
525 milyon metreküp veya 1.50 milyar metreküp( toplam tahmini 17.5 milyar
metreküp ve 35 milyar metreküp) miktarında gazı Suriye’ye pompalaması
beklenmekteydi. Ancak evdeki hesap malum gelişmeler nedeni ile çarşıya uymadı.
Bu arada boru hattını işlevsiz hale getiren başka gelişmeler de oldu. 2012
yılının Mart ayında İsrail-Ürdün boru hattı, El-Arish’e yapılan 13 saldırı
nedeni ile çalışamaz hale geldi. Şu anda İsrail, Akdeniz’den çıkardığı gazı
işte bu boru hattına aktarmayı planlamakta, bu şekilde, hem depolama, hem de ek
işleme imkânına kavuşmayı hedeflemektedir. Çünkü terör saldırıları olmasa bile,
Mısır’ın azalan doğal gaz üretimi yanı sıra artan gaz ihtiyacı, artık AGP in
Mısır’a bağımlılığının azaltılması zorunluluğunu yaratmaktadır.


AGP ye yapılması planlanan eklemelerden en önemlisi,
Suriye-Irak hattıydı.2004 yılının Eylül ayında Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan,
Irak gazını mevcut AGP a bağlayarak, Avrupa pazarına ulaştırılması için karar
aldılar.Bu Anbar’daki Akkas Gaz alanlarından[20]
Suriye’yi geçerek,Irak gazının Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaşması ve AGP için
kullanım kapasitesi artışı demekti.Hayaller orada da kalmadı. 2006 yılında
şebekenin Romanya’ya kadar uzanmasına karar verildi. Siyasetinhayal dünyası
geniş, vereceği sözlerin maliyeti ise çok değil. Tutulmasa ne olur? Koşullara
faturalanır o kadar.Nitekim yılda 4 milyar metreküp gaz taşıyacağı hesaplanan
projenin Suriye-Türkiye ayağı olan 63 kmlik boru hattının inşasına 2008 de
karar verilmesine ve bunun 71 milyon dolarlık bir bedelle Stroytrans şirketine
ihale edilmesine rağmen, 2009 da proje iptal edildi[21].O
tarihte henüz Suriye’de karışıklıklar başlamamış, ama Irak’ta sular
durulmamıştı. Tüm iptal edilen projeler yanısıra, Irak üzerinden Türkiye’ye
ulaşacak Suriye-İran eklemi de bölgede ne kadar büyük bir işbirliği fırsatı
olduğunu gösterse de terör ve çatışmayı işbirliğine ikna edemedi.


İsrail’in Arap Ülkeleri ile Yakınlaşmasının Önemi


AGP ın başlangıcında El-Arish ve Akabe hattı var. Bu
hat, AGP için, El-Arish-Ashkelon ile birlikte çeşme başı gibi. Mısır-Ürdün
hattı, 3 parçalı: El-Arish-Taba, denizaltı boru hattı ve Taba-Akabe. Entegre
bir sistem olarak donanımı, siyaset suları bulandırmazsa, bölgeye önemli bir
katkıda bulunacak kapasiteye sahip. Ama burada sadece siyasetin karanlık
koridorları değil, Sina terörünün kanlı eli egemen. Onun için yararlanması çok
kolay olmayan bir zenginlik. Elbette bir fırsat. Ama riski fırsatından büyük.
2003 yılında tamamlandığından beri 360 milyar metreküp bir kapasiteyi
dönüştürüp, aktarma fırsatı orada atıl duruyor. Bu sistem iyi çalışmaz ve
terörle kesintiye uğrarsa, Akabe-El Rehab hattı da çalışmıyor. Oysa bu hattın
Deir Ammar santralını beslemesi ve enerji üretmesi, şebekenin, hem Güneyi hem
de Kuzeyi için fevkalade önemliydi. Üstelik şebekenin Banyas’tan Güney Kıbrıs’a
uzanması tasavvurları da 2009 sonrasında önem kazanmaya başlamıştı[22]
ki umutlar sadece hayalde kaldı. Ancak, doğu Akdeniz’de peş peşe imzalanan
anlaşmalar, özellikle çevirim santralları ile ilgili bazı gelişmelere de kapalı
değil. Özellikle her fırsat ile Akdeniz’e uzanmak isteyen Çin, hala Lübnan’a
Deir Ammar ile ilgili cazip tekliflerde bulunmakta[23].


AGP in en ilginç yaklaşımı, fiilen varolan El-Arish-
Askelon ( veya Ashdod)  bağlantısına yokmuş muamelesi yapması ve uzun bir
süre İsrail’i yok kabul eden ideolojik bir bakış açısı ile şebekenin bir
parçası olarak kabul etmemesiydi. Oysa 2008 yılında devreye giren hat,
başlangıçta örtülü olan anlaşma ile 2028 e kadar geçerli kabul edilmiştir.
Halen İsrail, Akdeniz’de bulduğu ve kendi topraklarında ve/veya yüzen depolarda
saklayamadığı doğal gazı, işte bu anlaşmaya göre Mısır’a terör riskine rağmen
aktarmaktadır.Siyasi sürtüşmelerin gölgesi, İsrail’e El-Arish deki LNG tesislerini
kullanmasını engellememektedir.Aslında böyle bir boru hattı varken LNG nin
tankerler ile taşınmasının parasal ve çevresel maliyetine katlanılması
anlamsızdır. Sanırım bu konu zaten son yakınlaşma girişimleri sonucu Arap
ülkeleri ve İsrail arasında çözümlenmiştir.


Türkiye’nin Tutumuve Yalnızlığın Bedeli


Şimdi öncelik, ya doğal gazı İsrail, Mısır ve
Kıbrıs’tan alıp, Yunanistan ve İtalya üzerinden yekpare bir boru hattı(East
Med) ile Avrupa’ya ulaştırmak; ya bölgesel bir LNG çevirim santralında sıvılaştırarak
AB nin tüketimine sunmak veya her ikisini birden gerçekleştirmek.  Tabii
boruyu Akdeniz’in tehlikeli derinliklerinden ve Türkiye kara sularına değmeden
geçirmek kolay değil.  Bu arada eğer Güney Kıbrıs çevresinde, hem Zhor,
hem de Leviathan kuyularına yakın bölgelerde doğal gaz varsa, neden Rodos
ve/veya Girit çevresinde olmasın aç gözlülüğü, gaz ittifakına özellikle
Yunanistan tarafından verilen bir gaz. Durum böyle olunca, hem kendisinin, hem
Kuzey Kıbrıs’ın,  hem de bir iç savaşın pençesinde kendi menfaatini
gözetmekten aciz Libya’nın çıkarlarını korumak görevi, Doğu Akdeniz’de
yapayalnız kalmış Türkiye’nin kucağına kaldı.“Sert güce mi başvuracak? Sakın
ha! Artık böyle bir kaynak israfına zaten takat kalmadı. Bunun için Libya’da
gerilimi tırmandırmanın da âlemi yok” derken Türkiye bunların tam tersini
yaptı. Evet,  Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanı Anlaşması önemli ve
değerlidir. Ama zamanlaması ve yeri kadar, anlaşmanın kiminle imzalanmış
olmasının sonuçları düşünülmelidir. Bir de keşke bu gecikmiş girişimi hayata
geçirirken İsrail ve Mısır’ı arkasına alabileceği koşullar olabilseydi, çok
daha iyi olurdu. Bir de tabii Suriye ve Lübnan ile 2010 öncesinde EEZ
imzalasaydı, şimdi başka bir düzlemde bu konuları değerlendiriyor olurduk.


Ama Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmazlık
çok karmaşık olduğu için, Güney Kıbrıs attığı her adımda, karşısında yüksek
perdeden konuşan, münhasır alanları ve bu konudaki ikili-üçlü anlaşmaları
reddeden, işbirliğinden çok çatışma çıkarmaya yatkın bir Türkiye buldu. Oysa
konu Kuzey Kıbrıs haklarının savunulması ve “menfaatlerinin gözetilmesi” olunca
akan sular duruyor, söylenecek pek bir söz kalmıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Federe
Devleti(KKTC) ise, Kıbrıs’ın kendi başına sondaj yapma düşüncesini başından
beri reddettiği için, Türkiye’nin itirazlarını söylemden öteye taşıyarak, Doğu
Akdeniz’de tehditkâr askeri manevralar yapmasından da pek hoşlandı.


Doğu Akdeniz siyasi açıdan her zaman adeta bir yüksek
gerilim hattı gibi.Ulusal sınırlar içinde ve ötesindeki gerilim, şimdi deniz
altında bulunan veya bulunması umulan servete yansımış durumda. Deniz sınırı
anlaşmaları ikili olarak bölge için bir umut olsa bile, bu anlaşmalara taraf
olamayan Türkiye, Kuzey Kıbrıs, şimdi de Libya için sorun olmuş durumda. İsrail
ve Lübnan 850 kmkarelik bir üçgen için, teknik anlamda savaş halinde. Kıbrıs ve
Kuzey Kıbrıs, tüm bölünmüşlüklerinin gerisinde yatan tarihi düşmanlıkları,
şimdi Tanrıça ve Azizlerin sırtına yüklemiş bulunuyor. “Mavi Marmara” 2010 dan
bu yana, İsrail ile araya giren uçurum. İsrail 2013 de Türkiye’den gönülsüz de
olsa özür dilemiş olsa bile, ilişkilerdeki hafif kıpırdanmalar yeni yeni
başlıyor. Yeni başlangıçların enerji kaynakları ile ilgili ortak bir adım
atılmasına yetip yetmeyeceğini zaman içinde göreceğiz. Ama henüz fiiliyata
intikal eden somut bir adım yok. Bu uzlaşmazlık durumu ise akla izleyen
soruları getiriyor.Bunlar cevaplaması kolay olmayan sorular.


 • Uzlaşmazlıklara ideolojik yaklaşımın devam ettiği Doğu Akdeniz,
  pragmatisme bile aman vermiyor. Oysa yarı özerk Kürdistan bölgesi
  petrollerini, Irak Merkezi Hükumetinin onayı olmaksızın “ekonomik çıkar”
  nedeni ile doğrudan Akdeniz’e akıtmayı kabul eden ve bunun için Irak ile
  bile çatışmayı göze alan Türkiye, Doğu Akdeniz doğal gaz alanlarındaki
  muhtemel çıkarlarının neden ve nasıl işbirliğinden geçtiğini neden
  görmezden gelebildi?
 • Türkiye’nin büyüme hedeflerine odaklı projeleri enerji kaynaklarının
  çeşitlendirmesini gerektirirken neden sadece kendini Rusya doğal gazı,
  Azeri ve Kuzey Irak petrolü ve ABD den yaptığı LNG ithalatı ile sınırladı?
 • AGP, TANAP ve Katar-Türkiye boru hattına, İsrail boru hattının
  eklemlenmesine ne engel oldu?
 • İsrail’in bulduğu yeni zenginlik bu ülkeyi, biraz da Türkiye’den
  aldığı tepkiler nedeni ile Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan ile stratejik
  ortaklığa ittiği zaman, Türkiye ne yaptı? Şimdi Mısır ile arası bu kadar
  açıldıktan sonra ne yapabilir?
 • Güney Kıbrıs karasularında bulunan doğal gaz, miktarı beklenenden az
  olunca, Adada umulan çözüm sürecine nasıl katkıda bulunabilir?
 • Türkiye’nin kuzey Suriye’deki varlığı ve iddiası, Suriye deniz yetki
  alanlarında bulunması muhtemel doğal gaz ile ilgili bir işbirliği fırsatı
  olabilir miydi? Böyle bir ikili yetki belirleme anlaşmasını Türkiye 2010
  den önce Suriye ve Lübnan ile neden imzalamadı?
 • Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma ve Libya’daki askeri varlığı,
  Mısır ile arasını daha da açmaktan öte, Türkiye’ye ne gibi bir fayda
  sağlayacak? Bunun alınan lisanslar, lisansların korunması, on-shore ve
  off-shore arama ve çıkarma faaliyetleri ile Türkiye’nin kullanımına amade
  ne gibi bir katkı yaratma eğiliminde?


Bütün bu soruların cevabı, Türkiye’nin bir enerji güç
odağı haline gelmek, enerji piyasalarını dengeleyici işlev görmek iddialarına
gölge düşürmekle kalmadı, ideolojik yaklaşımların, rasyonel düşünceyi ambargo
altına aldığına işaret etti. Türkiye’nin Güney Kıbrıs ilgili tutumunda müzakere
kanallarını açık tutması, elbette Güney Kıbrıs’ı Kuzey ile çözüm sürecine
yaklaştırmakta yeterli olamayabilir.Tabii doğal gazın paylaşılmasına da.Ama
Filistin ve Kuzey Irak için takındığı yapıcı tutumu, tüm bölgenin enerji
kaynaklarının dağıtım ve aktarımı için yapılacak, lojistik işbirliği için
kullanması Türkiye içinönemliydi. Bunu kullanamaması ise Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’de paydaş olmasını bugüne kadar engelledi.


Sonuç:Oyun Bozanlığın Faydasından çok Maliyeti


Türkiye, Kıbrıs ve İsrail’in doğal gaz bulması ve
çıkarmasına tepki olarak ilk iş, 2011 yılında bölgeye Piri Reis araştırma
gemisini gönderdi. Bu sismik araştırma gemisinin teknik donanımı itibarı ile
yapacağı pek bir şey olmamakla birlikte, Türkiye’nin bu hamlesi Yunanistan da o
tarihte bir tepki yarattı. Ayrıca, Piri Reis’in eskiliği düşünülerek, Türkiye’nin
İtalyan bandıralı EXPLORA adlı bir araştırma gemisini kiralayarak, Meis ile
doğusundaki Kara Ada Adası açıklarına göndererek petrol arayacağını öğrenince, “eli
hiç te armut toplamayan”Yunanistan bu defa İtalya nezdinde girişimde bulunma
kararı aldı[24].
Türkiye de konuyu, AB ve NATO’ya taşımıştı. Ama ne için? Bunca yıllık
birikimine rağmen, kendi başına üretemediği sismik araştırma gemisini, bir AB
üyesinden kiralayarak, bir başka AB üyesine nispet yapmak için kullanarak. Buna
çatışma ruhu denmez de ne denir? Bilemem ama işbirliği girişimi denemez.Türkiye
bundan sonra, biri Kıbrıs adasının güneyinde, diğeri kuzeyinde iki askeri
tatbikat yapacağını açıklayarak bölgede gerginliği arttırmaya kararlı olduğunu
gösterdi. Üstelik bunu milyarlarca dolarlık bir savunma bütçesi ile
firkateyn, iki korvet ve 6 füze gemisi satın alarak deniz gücünü arttıracağı
gerekçesi ile yaptı.Aralık 2013 tarihinde ise 27.500 tonluk çok sayıda tank,
helikopter ve binlerce askeri birlik taşıma kapasitesine sahip bir çıkartma
gemisi satın alacağını açıklayarak, Doğu Akdeniz’de bir kez daha işbirliğine
değil, sadece ve sadece Askeri güç kullanarak çatışmaya fırsat vereceğini
gözler önüne serdi[25].
Türkiye, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine ilaveten Barbaros Hayreddin Paşa
sismik araştırma gemisi ile 2019 yaz aylarından itibaren yine Doğu Akdeniz’de
boy gösterince, belki Doğu Akdeniz ittifakının bazı öngörülebilir işbirliği
hamleleri ile özellikle Girit açıklarında doğal gaz arama girişimlerini
yavaşlattı veya geçici olarak engelledi. Ama bazı tepkiler de gelmekte
gecikmedi[26].


Türkiye bunları Güney Kıbrıs’ın çıkaracağı doğal gazın
ihracatından doğacak olan kazançtan Kuzey Kıbrıs’ın da pay almak hakkı olduğunu
duyurmak ve İsrail-Yunanistan-Kıbrıs işbirliğine gözdağı vermek için yaptı. Ama
çatışmacı tutumu, sadecemevcut Doğu Akdeniz ittifakını dünyanın gözünde daha
değerli hale getirmeye hizmet etti.Bu arada Doğu Akdeniz müttefikleri de
kaynaklarını ortak deniz tatbikatları ile israf etmeye başladı. Oysa daha
olumlu bir yaklaşımla Türkiye belki Lübnan-İsrail karasuyu anlaşmazlığına bile
çözüm önerisi geliştirilebilir, yaratılan fırsatları faydalı işlere
dönüştürebilirdi.


Doğu Akdeniz gaz alanlarının keşfi için işbirliği bu
fırsatın başında gelebilirdi.Buna rağmen Güney Kıbrıs, buldu, deldi ve çıkardı.
Böylece eşik atladı. Hem kendisi, hem de AB için yeni bir sörf dalgası
yakaladı. Bölgede oyun kurup, dayanışma zemini yaratmayı başardı. Ama Kuzey
Kıbrıs ile paylaşmayı yasal ve ahlaki bir zorunluk kabul etmediği servet, onun
da risklerini arttırdı. Doğu Akdeniz’e servet yanı sıra sağlanamayan uzlaşı
nedeni ile fırsatlar, ne yazık ki hala kaçırılan fırsatlar durumunda.Doğal
gaz,İsrail için bir olanak, enerji dış bağımlılığından kurtulma,sürdürülebilir
büyüme ve işbirliği fırsatı.  Ama bölgede artan çatışma önemli bir risk.
Bu nedenle eğer şimdi boru hattı projesi için İsrail’den bir müzakere teklifi
gelirse, Türkiye tarafında bunun bir fırsat olarak görülmesi önemli.


Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de mutlaka işbirliğine
ihtiyacı var. Çatışmaya değil. Oysa Türkiye Doğu Akdeniz’de sesi yüksek,
iddiası ve gövde gösterisi fazla ama işgüzarlığı az bir halde. Hemen güç
kullanmayı tercih ediyor. Elindeki kozları teknoloji ve jeostrateji’nin
kendisine sunduğu imkânlarla birleştirip çözüm arayışlarına girmeyi denemiyor.
Bu güne kadar, taraf olduğu çatışmalar nedeni ile de verdiği sözlere güven
duyulamıyor. Artık Türkiye’nin adımlarını güvenilir ve adil oyuncu olarak
atması ve özellikle şimdi Libya’da Fransa ve Rusya’nın beklentileri ile kendi
beklentilerini terazinin aynı değil, iki kefesinde tartması iyi olur. Ayrıca,
kendi ulusal çıkarını mı, Doğu Akdeniz’in doğusundaki işbirliği çıkarını mı,
yoksa Katar, Suudi Arabistan veya Rusya ile olan çıkarını mı tercih ettiğine
karar vermeli. Kendi çıkarının bu tercihlerden en fazla hangisi ile örtüştüğünü
ise iyi hesaplamalı.


[1]Bu
anlaşmaların amacı içinde bir doğal kaynak bulunan bir alanda iki veya daha
fazla lisans tesisi yapabilmek için bir birim oluşturmak ve işlem, geliştirme
ve lisans devirlerinde bu birimi kullanmaktır. Bknz: Hunton Andrews Kurth LLP (
August 29 2014 )“Unitisation – the oil and gas industry’s solution to one of
geology’s many conundrums”


[2]  Bu
anlaşmalar bilindiği gibi kendi alanlarında doğal gaz araştırma ve keşfi,
güvenlik alanı oluşturulması, deniz altı boru hatları ve kablo döşenmesi ve
bilimsel deniz araştırmaları yapma yetki ve imkânı sağlıyor.


[3] % 60 hissesi
Exxon,  %40 ı Katar Petroleum Company


[4] “Natural Gas
in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for Regional
Cooperation?”(  November 2012), Friedrich Ebert Stiftung, Tel-Aviv, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/09591.pdf


[5]David,
Kashi
(Sept. 2013), “Huge Natural Gas Fields In The Eastern
Mediterranean are Set To Transform Cyprus Into European Energy Hub”, The U.S.
Energy Information Agencyhttp://www.ibtimes.com/huge-natural-gas-fields-eastern-mediterranean-are-set-transform-cyprus-european-energy-hub-1404582


[6] Yagm.


[7] Nizar,
Abdel-Kader(April 2011)” Potential Conflict between Lebanon and Israel over Oil
and Gas Resources-A Lebanese Persepective”, Amman, Jordan


[8] Mavi hat,
Lübnan ile İsrail arasında sınır belirleme olup(border demarcation) Birleşmiş
Milletler tarafından 7 Haziran 2000 de Israil’in Lübnan’dan tamamen çekildiğini
tescil etmek amacı ile çizilmiştir.  Ayrıca bknz https://logi-lebanon.org/KeyIssue/questions-and-answers-oil-and-gas-lebanon#:~:text=Israel’s%20parliament%20ratified%20the%20Israel,ratified%20its%20own%20E


[9] “ Syria”,
U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/international/analysis/country/SYR


[10] Regional Gas
Trade Projects in Arab Countries, Report No. 76114-MEN ( February 2013),
Sustainable Development Department (MNSSD) Middle East and North Africa Region
(MNA), http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/publication/Regional-gas-trade-projects-in-arab-countries.pdf


[11] The
Economist(May 24, 2014), “Energy in Egypt, Fuelling Unhappiness”,  59-60


[12] The
Economist(May 24, 2014) agm


[13] West Bank and
Gaza Energy Sector Review,  Report No. 39695-GZ.(May 2007)


http://unispal.un.org/pdfs/WBReportNo39695-GZ.pdf


[14] Gaza Marine
2000 yılında bulunmuş olup, yasal olarak Filistin Ulusal Otoritesinin denetimi
altındadır. Gazze’nin 36 km açığında ve 610 metre derinliktedir.


[15] yagm


[16] “Energean
ready to take Gaza Marine Gas Field Stake if Israel and Palestinians Agree” (July
2018), Reuters, https://www.reuters.com/article/us-gaza-gas-energean-israel/energean-ready-to-take-gaza-marine-gas-field-stake-if-israel-palestinians-agree-idUSKBN1JW1D8


[17] Israel:
Regional Deals Amid Shaky Politics(25 February 2014)  http://www.naturalgaseurope.com/israel-regional-deals-geopolitcs


[18] “Tamar
Partners Sign Deal for Gas Export to Jordan”(February 19, 2014) http://www.naturalgaseurope.com/tamar-partners-deal-gas-export-jordan


[19]“Experimental
supply of Israeli natural gas reaches Jordan” (January 2, 2020 ) Jerusalem
Post,  Israel News


[20] Bağdad’ın 460
kilometre kuzeybatısındaki Anbar vilayetinde, Suriye sınırına yakın, Akkas ilk
bağlantısız( non-associated) gaz alanı olup, Irak Federal hükumeti tarafından
yabancı firmalara verilen lisanslar ile geliştirilmektedir. İşletmecinin Kogas
adlı Kore firmasına dikkatinizi çekmek isterim. Bknz: “Oil and Gas Fields:
Akkas” (Iraq Business News), https://www.iraq-businessnews.com/list-of-oil-and-gas-fields-in-iraq/oil-and-gas-fields-akkas/


[21]http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Gas_Pipeline#Syria.E2.80.93Turkey_connection 


[22] “Arab Gas Pipeline : http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Gas_Pipeline
  


[23] Chinese
investors offer hope to power-starved Lebanon( 11/11/2018), The Arab Weekly


[24] “Türkiye İtalya’dan gemi kiraladı”(1.10.2011) Sabah,  http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/10/01/turkiye-italyadan-gemi-kiraladi


[25] Nicholas Saidel and Julian Kasdin (|January 17,
2014) “With Natural Gas Fields in the Eastern Mediterranean, Israel Now Has a New
Front: theSea”, http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/159738/israels-new-front


[26]Fatih sondaj
gemisinin Mayıs 2019 dan itibaren Kıbrıs’ın 75 kilometre batısında sondaja
başlaması üzerine Avrupa Konseyi, Türkiye ile Hava Ulaştırma Müzakerelerini
durduracağını açıkladı. Bknz  “Turkey to continue exploration in E.Med
with 4th ships” (19 July 2019), AA https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-diplomacy/turkey-to-continue-exploration-in-e-med-with-4th-ship/

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER