NASUH MAHRUKİ : HÂLÂ AKP’NİN MUHAFAZAKAR DEMOKRAT OLDUĞUNA
İNANAN KALDI MI ?

AKP kendisini Türkiye’ye ve bütün dünyaya muhafazakar demokrat bir
parti olarak tanıtarak yola çıktı ama asla öyle davranmadı. Yeni Osmanlıcı –
muhafazakar ve demokrat bir çizgide olduğunu savundu ama fırsatını bulduğu her
seferinde de radikalleşmekten hiç geri durmadı. Yeni Osmanlıcılığı o kadar
abarttı ki ecdatperestliğe kadar uçurdu. Bizim ecdadımız mükemmel ve hatasız
varlıklardı, hep doğruyu yaptılar ve söylediler diye abartılmış hikayeler
anlatarak, tarihi çarpıtarak iyisi – kötüsü, doğrusu – yanlışı, azı – çoğu,
suçlusu – suçsuzu, güzeli – çirkini yani insana, topluma ait olan her şeye
doğal olarak haiz olan atalarımızı masal kahramanları gibi yücelterek, oy
deposu olarak gördükleri kendi kitlelerinin beynini yıkadılar ve çağdışı
kalmışlığın getirdiği ezikliklerini ve komplekslerini aşırı ve saldırgan bir
özgüvenle yer değiştirdiler…

Muhafazakarlıklarını
İslami değerlere, geleneklere ve yüce Peygambere saygı ve bağlılık diye
gösterdiler ama rüşvet yemekten çocuk tecavüzüne, çevre ve doğa katliamından
sınav soruları çalmaya, zimmetine para geçirmekten vatana ihanete kadar her tür
korkunç suçu işleyenleri, sadece bizden diye korudular, kolladılar,
yargılatmadılar bile. Demokratız diye kendilerini pazarladılar ama her fırsatta
en temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtladılar. Duyulmasını istemedikleri
her konuya yayın yasağı getirdiler. İşlerine gelmeyince her seferinde Twitter,
Facebook, Youtube, Wikipedia gibi dünyanın en büyük sosyal medya ve internet
kanallarını hiçbir yasal dayanağı olmadan yasakladılar. Cumhurbaşkanı’na
hakaret bahanesiyle koca ülkeyi sansüre ve oto-sansüre mahkum ettiler. Sesini
yükselten lise öğrencilerini bile sosyal medya mesajlarından göz altına aldılar
hatta tutukladılar. Oğullarını, kızlarını, damatlarını, akrabalarını, yedi
sülalelerini devletin bütün makamlarına yerleştirdiler. Çocuklarını başına
getirdikleri vakıflara, devletten ve yerel yönetimlerden sonsuz kamu
kaynaklarını peşkeş çektiler. Şimdi bu kaynaklarla ülkemize şeriat getirmek
için bütün güçleriyle çalışıyorlar…

Kendilerinden
önceki hükümetin, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin korkunç
kayıplarının yarattığı acı farkındalıkla İstanbul’da ilan ettiği 500‘e
yakın deprem toplanma alanının 400 küsurunu bile imara açıp trilyonlar
götürdüler. Yine kendilerinden önceki hükümetin, özellikle büyük şehirlerin
depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla kullanılmak üzere oluşturduğu
geçici vergiyi keyfi olarak başka yerlerde kullandıkları yetmediği gibi bir de
kalıcı hale getirdiler ve asla bu fonda toplanan 60 küsur milyar TL‘nin
hesabını vermediler. Depremde insanlarımız ölmesin, mağdur olmasın diye
kendilerinden önceki hükümetin ürettiği bütün kaynakları ceplerine doldurdular.
Ülkenin en hassas noktası, en büyük korkusu depremden bile rant çıkardılar.
Aynısını İşsizlik Fonu’nda da yaptılar, bu fonda biriken 100 küsur milyar TL‘nin
sadece %10‘u işsizler için kullanıldı, gerisi yine keyfi ve amacı
dışında harcandı. Koca ülkenin inanılmaz kaynaklarını her fırsatta zimmetlerine
geçirdiler. Ülke yoksulluktan kırılırken, AKP‘nin kodamanları bizim
paramızla dünyanın en zenginleri arasına girdiler…

AKP‘nin muhafazakarlığı bir yalandır. Bu yaptıklarının hiçbirinin
dinde, İslam’da, hukukta, ahlakta yeri yoktur. Demokratlığı sadece bir göz
boyama ve aldatmadır. Geldikleri günden beridir hırsızlıklarını, suçlarını ve
ihanetlerini örtbas edebilmek için kullandıkları enstrümanlardır. Yeni
Osmanlıcılıkları da, tarihi tahrif eden rezil bir görgüsüzlükten, uydurma bir
yalan dünyadan, gerçeklerden kopuk bir hayal aleminden başka bir şey değildir.
Bunca suçu her seferinde vatandaşın bilgisinden saklayabilmelerinin sırrı da,
kamu kaynaklarıyla zengin ettikleri yandaş müteahhitlerden topladıkları
paralarla oluşturdukları, kah satın aldıkları kah yeni kurdukları, profesyonel
yalancı havuz medyasıdır. Türkiye’nin yaygın medya gücünün %80‘ine
ulaşan yandaş medya, AKP‘yi kurtarmak için, 7x24x365
nefes almadan yalan söylemekte ve algı yönetimi yapmaktadır…

AKP, Türkiye’de de, yurt dışında da hep yaptığından başkasını
söyledi, anlattı. İçerideki bütün hak ve özgürlük kısıtlamalarına, suçlarına,
yolsuzluklarına rağmen, bu iş için planladıkları havuz medyası sayesinde ve
yüzleri kızarmadan söyleyebildikleri yalanlarla, hem istedikleri algıyı
toplumun yarısının üzerinde yaratmayı hem de Avrupa’yı ve bütün dünyayı
gerçeklerin tam tersine inandırmayı başardılar. Bu sayede baskıcılıklarını,
zorbalıklarını, hak ve özgürlük tanımazlıklarını, suçlarını uzunca bir süre
örtbas edebildiler…

Oysa
AKP düpedüz şeriatçı bir partidir.

Daha geldiklerinin 6. yılında, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıları
yüzünden açılan kapatma davasında, laikliğe aykırı fiillerin odağı olduğu
tespit edildiği halde, Anayasa Mahkemesi’nde sadece 1 oyla
kurtulabildiler. Devlet de millet de, o gün onca kanıta ve Anayasa’mıza rağmen
AKP
‘yi durduramamanın bedelini ödüyor o günden beridir. Herkesin aklını
başına toplaması gerekir, bu konularda son pişmanlık fayda etmez. Siyasal
İslam’ın yıkıcı ve yok ediciliği hakkında, gözlerimizin önündeki sınır komşumuz
İran’dan ders almak gerekir. İran halkı şeriatçıların geldiğini, gözlerinin
önündeki bütün emarelere rağmen göremediler, belki de inanmak istemediler ama
sonuç değişmedi. Tarihte büyük iz bırakmış güçlü Pers kültürünün mirasçısı
İran, neredeyse 40 yıldır bağnazlığın, gericiliğin ve yobazlığın aşırı
baskıcı, bütün hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir eziyet ortamında yaşamak
ve bir umut mücadele eden çok kıymetli aydınlarını zorbalığın ve dinci faşizmin
acımasız dişlilerinde feda etmek zorunda kaldı ve yine de şeriatın kıskacından
kurtulamadı. Bugün İranlılar, 40 yıl geçmişte sahip oldukları
özgürlüklerini artık ancak evlerinde, kapalı, gizli mekanlarda, özel ortamlarda
yaşayabiliyorlar, yakalandıkları taktirde çok ağır cezalar alma pahasına…


LİNK : http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/nasuh-mahruki/hala-akpnin-muhafazakar-demokrat-olduguna-inanan-kaldi-mi-1987286/