Cumhurbaşkanı
Erdoğan “Milli Tarım
projesi
” toplantısında 14 yıllık iktidarı boyunca belki de ilk
kez bir düşüncesini çok net ifade etti : “Çobanlığın felsefesini anlayamayan insan yönetemez, ben
de bir çobanım


Erdoğan’ın “Ben de bir çobanım
diyerek halkı koyun
yerine koymasına şaşırmamak lazım
. Koyun yerine koyduğu
dinleyicilerin alkışlamasına da şaşırmıyorum. Ne söylese alkışlıyorlar. Ak dese alkışlıyorlar kara dese
alkışlıyorlar. Erdoğan’ın çobanları olduğunu çok açık bir şekilde
gösteriyorlar.


Bu nedenle
Erdoğan neden böyle konuştu ya da dinleyenler koyun yerine konulduklarını
duydukları halde neden alkışladılar diye konuşmayacağım. Normal bir ülkede
yaşansa toplumun ayağa kalkacağı olaylar ülkemizde o kadar sıradanlaştı ki
artık en saçma olaylar bile beni şaşırtmıyor. Çünkü ertesi gün daha saçma bir
olay yaşıyoruz.


Ben
Erdoğan’ın “çoban
benzetmesi altında yatan
zihniyeti konuşmak istiyorum
. Cumhurbaşkanının kendisi için
çoban benzetmesi kesinlikle tesadüf değildir. Kafasındaki rejimin ve zihniyetinin dışa vurumudur


Cumhuriyetle,
laiklikle sorunu olan, demokrasiyi düne kadar kâfirlik olarak gören, Osmanlı’yı
geri getirme hayalleri kuran biri için halk yönetilmesi gereken bir koyun
sürüsüdür.


Neden?


Dinci
şeriatçı zihniyete göre devlet – insan ilişkisi, çoban- koyun ilişkisidir.
Devleti yöneten sultanlar halifeler, halkın çobanı, halk ise sultanların
reayası yani koyunudur. 


Osmanlı
zamanında da sultanlar, halkın çobanıydı. Padişahın fermanı kanundu. O ne
emrederse halk uymak zorundaydı. Çünkü halk padişahın reayası yani
koyunuydu.  Padişah öl dese ölmek zorunda olan, savaşlarda evini barkını,
çocuğunu terk etmeye mecbur bırakılan, yiyecek ekmeği zor bulan, ektiğini,
biçtiğini padişaha yediren Türk milleti yüzyıllar boyunca Osmanlı sultanlarının
koyunu olmuştur.


Çoban
– koyun ilişkisini daha net anlatmak için Osmanlı tarihinden bir örnek vermek
istiyorum…


Tarih 16
Mart 1920…


Fatih’in
İstanbul’u fethettiği günden beri 467 yıllık Türk şehri olan İstanbul,
emperyalist İngiltere tarafından işgal edildi… Memleketin içinde bulunduğu
durum Atatürk’ün gençliğe hitabede ifade ettiği gibiydi. Cebren ve hile ile
aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, orduları dağıtılmış, tersanelerine
girilmiş, memleketin her köşesi işgal altında… Osmanlı’nın başkenti bile işgal
edilmiş, imparatorluk fiilen son bulmuş…


Türk
tarihinin en utanç verici gününde son padişah Vahdettin sarayında sessizce
oturmuş İngilizlerden merhamet bekliyordu… Yani tamamen bitmiş, tükenmiş aciz
bir padişah…


İşte
böyle bir günde saraya Hamidiye kahramanı Rauf Orbay gelerek Vahdettin ile
görüştü. Son padişah ile yaptığı görüşmede sultana Anadolu’ya geçmesini ve
milletiyle beraber savaşmasını teklif etti.


Peki,
Vahdettin bu teklife ne cevap vermiştir dersiniz?


Padişahın
cevabı aynen şöyleydi:


Rauf Bey! Bir millet var koyun sürüsü…
Buna bir çoban lazım… O da benim


96 yıl önce
Vahdettin’in söylediği bu söz, Erdoğan’ın “Çobanlığın felsefesini anlayamayan insan yönetemez. Ben
de bir çobanım
” sözüne ne
kadar benziyor değil mi?


Çünkü
zihniyet aynı… İkisi de halkı yönetilmesi gereken koyunlar olarak görüyor.
İkisi de kendisini çobana benzetiyor.


Düşünün!
Başkentin işgal olduğu gün, her şey bitmiş, sultanlığı son bulmuş ama hala
halkı kendisinin koyunları olarak görmekten vazgeçmeyen esir bir padişah… Ve
ülkede her gün şehitler verilirken, ekonomi uçuruma doğru sürüklenirken,
devletin bekası tartışılıyorken kendisini seçen halkın çobanı olduğunu söyleyen
bir Cumhurbaşkanı…


Yıllar geçse
de, rejim ve devletin ismi değişse de İslamcı zihniyetin halka bakışı değişmiyor.
Onlar için halk dün de yönetilmesi gereken koyundu, bugün de koyun. Oysa
günümüzün çağdaş devlet anlayışında insanlar değil devlet yönetilir. Devleti
yönetenler vatandaşa hizmet için vardır vatandaşı yönetmek, çobanları olmak
için değil…


Erdoğan’ın
bu açıklaması sıradan, alıştığımız bir söz olsa da başkanlığın tartışıldığı
günlerde hayalindeki başkanlığı tahmin etmemizde bir işarettir.


Şimdi Türk
milletine şu soruyu sormak istiyorum


Koyun
mu olacaksın? Yoksa fikri hür vicdanı hür bir insan mı?


Düşün!
Seçimini yapTIBBIYELİ HİKMET