Arslan TEKİN : Enverland’dan Tayyipland’a


E-POSTA : arslantekin53@yahoo.com 

30 Mayıs 2019


R. T. Erdoğan‘ın en “seçkin” bakanlarından
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tayyip
Erdoğan’ın ülkesinde…”
diye başlayan heyecan dolu nutkunu kaç gündür
dinliyorsunuz. Ne diyor Soylu:


“Bundan
12 yıl önce Türkiye’de insanlar kendilerini rahatça ifade edemiyorlardı.
Dindarlar ‘Dindarım’ diyemezdi bu ülkede, fısır fısır konuşulurdu. Biz o
günleri unutmadık. 12 yıl önce Alevîsi ‘ben Aleviyim’ diyemezdi, Kürt’ü ‘Ben
Kürdüm’ diyemezdi. Tayyip Erdoğan’ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade
ediyor. Kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor…”


“Tarihî” nutuktan
kısa bir bölüm aldım. Daha neler var neler. Bütün sözleri “Tayyip Erdoğan’ın ülkesi”
ile başlayıp “Tayyip Erdoğan’ın
ülkesi”
yle bitiyor.


Çağlar
ötesi bir kişilikten bahsediyor Soylu
kardeş! Sağ olsun, kimin ülkesinde olduğumuzu da böylece hatırladık.


Enverland’da
kalmıştık, Tayyipland’a geçtik.


Orhan Koloğlu‘nun yakın
zamanda çıkan “Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman
Tarihi”
kitabına (Tarihçi Kitabevi) baktım; bu isim nasıl verilmiş?


Orhan Koloğlu, Türk tarih
profesörü olan Ernst Jaeckh‘ten
(1875-1959) bahseder. O aynı zamanda Alman istihbarat teşkilâtından. Halide Edip‘in “Yeni Turan” kitabını da
Almancaya tercüme eden bu istihbaratçı “Enver
Paşa Efsanesinde Alman Katkısı”
başlıklı makalesinde övgü sınırlarını
zorlamıştır. “Enverland”
kavramını tarihe hediye eden de odur.


(Görülen
o ki; Ernst Jaeckh Türklere
karşı samimî idi. M. Kemal, karşı
karşıya olduğu Enver Paşa
‘nın muhibbi veya öyle görünen Ernst Jaeckh‘ten övgüyle bahseder.)


“Land”, “ülke” anlamınadır. “Enverland”, “Enveristan=Enver’in ülkesi”
demek. Almanlar Enver Paşa‘ya
bel bağlamışlardı ve dönemin hercümercinde Enver de Almanlarla işbirliğini esas alıyordu.


Almanlar
Osmanlı sahasına “Enverland”
demesin de ne desin! Enver Paşa “Osmanlı Ordularının Başkumandan
Vekili”
 idi. Yani Padişah’tan sonraki isim. Zaten Abdülhamit‘i indirip Mehmet Reşat‘ı getiren de o. Almanlar “Osmanlı
ülkesinde orduyu tutan her şeyi tutar.”
derlermiş. Kâğıt üzerinde Enver Başkumandan Vekili, fiiliyatta
ise her şey ondan soruluyor. Onun için Osmanlı sahası “Enverland”.


Ülkeye
zarar verenler, Soylu
gibi,  övgüde ölçüyü tutturamayanlardır. Biraz düşünseler kendileri bana
hak vereceklerdir. Bir zamanlar aynı R.
T.  Erdoğan
, Soylu kardeş
nazarında nasıl bir kişiydi bir bakalım:


“Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir Başbakanı var
ki, akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan esnafın,
çiftçinin yerine kendini koymuyor.”
(20 Nisan 2008).   


“Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen hükümet, Türkiye’yi
yolsuzluk çukuru içine batırdı. Tüyü bitmemişin hakkını yedirmeyeceğim dediler.
Her gün tüyü bitmemiş yetimin üzerinden siyaset yapıyorlar.”
(25 Şubat 2009) 


Seçim sürecinde Türkiye’de çok manidar işler oluyor. AKP
mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, Başbakan da
kendisini padişah olarak görmek istiyor.”

(14 Mart 2009).


Ve “Tayyipland”da geçişte ara
sözü:


“Allah şahittir ki şu bütün bedenim kan gölüne dönse de
Tayyip Erdoğan’dan ayrılmayacağım.”
(15Mart 2014).


Sadece
şunu soracağım: R. T. Erdoğan,
bu tip politikacılarla yol alabileceğine inanıyor mu?


Kaynak
Yeniçağ: Enverland’dan Tayyipland’a – Arslan TEKİN