FACEBOOK …
27.02.2017

ADALET YERİ, EVİ,
SARAYI

Önceleri
“Adliye” denirdi. Sonraları “Adliye Sarayı” dendi. Son dönemlerde “ADALET
SARAYI
” denilir oldu.

Saray
sözcüğü Türkçeye Farsça “seray” sözcüğünden geçmiştir. Saray, hükümdarların ya
da dini liderlerin ikamet ettiği büyük ve gösterişli yapıdır. Saray
sözcüğünün batılı ülkelerin dillerindeki karşılığı olan ve Türkçeye
Fransızcadan geçen palas sözcüğü de Türkçede zaman zaman otel ya da kamu
hizmetlerinde kullanılan bazı büyük, lüks ve gösterişli yapıları tanımlamak
için kullanılır.

Yıllar
önce “PALAS” sözcüğü genelde kalitesizliği gizlemek için sıkça kullanılıyordu.
Bu kullanım daha çok Hatay Palas, Sivas Palas, Erzurum Palas ve benzerleri
gibi  yerleri, otelleri saraymış gibi
belirtmek için kullanılırdı.

Adliye
binası, Adalet binası sözcükleri, Türkçe olmamasına rağmen Fransızcasını ya da
İngilizcesini kullanmak yerine bir dereceye kadar kullanılabilir olarak kabul
edelim. Halen dilimizde geçerli ve kullanımda olan bir sözcüğün kullanımı, her
zaman, İngilizce ya da Fransızcadan sözcük ithal etmekten daha iyidir.

Saray
sözcüğünü yaygın şekilde kullanmaya başlayınca, son derece güzel biçimde ve
donanımlı olarak yapılan adalet binaları da bundan nasibini aldı. Adliye binaları
oldu “Adalet sarayı”.

Eğer
bir devlette adalet varsa ve uygulanıyorsa, bunun sarayı, gecekondusu olmaz.
“Saray” sözcüğünün bizatihi kendisi bir egemenliği ve gücü belirtiyor.  Taraflardan biri diğerine ezici gücünü ya da
üstünlüğünü gösteriyorsa, adalet nasıl gerçekleşebilir ki? Sırf bu nedenle,
duruşma salonlarında mahkeme heyeti, savcılık makamı, sanıklar ve tanıkların
oturuş yerleri, biçimleri, düzenlenişleri, kuralları son derece titizlikle
belirlenir.

Alışılageldik
anlamıyla “saray” sözcüğü orada görev yapan, bulunan herkesi manevi anlamda
etkiler mi, etkilemez mi? Kişiler ne kadar gerçekçi, ne kadar tarafsız
olurlarsa olsunlar mantaliteleri de bu sözcükten etkilenecektir.

Adaletin
sağlanması çoğu durumda taraflardan birinin suçsuz diğerinin suçlu olduğuna
karar verilmesi şeklinde gerçekleşir.

Halkın
ve devletin adaletinin sağlandığı yerin adı, olsa olsa adaletin sağlandığı,
gerçekleştirildiği yeri belirtmek üzere “ADALETYERİ” olabilir,
olmalıdır.

Adliye
Saraylarının adlarının “ADALETYERİ” olarak değiştirildiğini görmek
umuduyla…..
E. YZB. GAZİ GÜDER