ADLİ POLİS & ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER & ADLİ POLİS YÖNTEMLERİ


SAHTE ALKOL VE İÇKİ ZEHİRLENMELERİ 

Prof. Dr. Nevzat ARTIK*   Prof.Dr.Hamit HANCI**
* Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü/ANKARA


*Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği
Enstitüsü/ANKARA


** Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü+ 

Son günlerde ülkemizde alkol zehirlenmeleri ve
zehirlenmelere bağlı ölümler artmıştır. Alkol ve rakı üretimi konusunda
tüketicilerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla alkol ve rakı
konusunda tüketicilerin uyarılması amacıyla aşağıdaki bilgi notu
hazırlanmıştır.


Alkol; şekerli hammaddelerden fermantasyon yolu
ile elde edilen etil alkolün, damıtma ile yüksek konsantrasyona çıkarılmış,
daha açık bir tanımlama ile saflaştırılmış şeklidir. Alkol hammaddeleri üç
grupta altında toplanır; -Alkol içeren hammaddeler (şarap, bira ve bira
atıkları) -Fermente olabilen şeker içeren hammaddeler (kuru üzüm, melas, şeker,
şeker pancarı) – Fermente olabilen şekerlere dönüştürülebilen karbonhidratları
içeren hammaddeler (nişasta, selüloz, inülin vb.) Damıtık alkollü içki
üretiminin en önemli safhası damıtma işlemidir. Hammaddeler uygun koşullarda
buharlama, mayşeleme, nötralizasyon ve ekstraksiyon ile mayşe haline getirilir.
Daha sonra mayşe değişik yöntemlerle alkol fermantasyonuna uğratılarak,
hammaddede bulunan şekerler, maya ile etil alkole dönüştürülür. Fermente olmuş
bu alkole “olgun mayşe” denir ve alkol oranı %7-10 arasında
değişmektedir. Olgun mayşe, damıtma aygıtları (imbiklerde) ile ısıtılarak
buharlaştırılır, içindeki alkol, su ve diğer uçucu fermantasyon, yan ürünleri
ile birlikte buhara geçer. Buhar soğuk su ile soğutularak tekrar sıvı haline
getirilir. Bu işleme damıtma, elde edilen sıvıya distilat ve arta kalan
alkolsüz sıvıya da “şilempe” veya “vinas” adı verilir.
Normal basınç altında alkol 78,3 C;de, su ise 100 C;de kaynamaktadır.


RAKI ÜRETİMİ


Rakı; “suma” adı verilen kuru veya yaş
üzümden üretilen şıranın fermantasyonu ile elde edilen sıvıdan üretilir. Þıra
fermantasyonunda saf maya kullanılmalı ve fermantasyon koşulları uygun
olmalıdır. Bu amaçla ideal fermantasyon sıcaklığı 28-31 C; ve süre, kalite için
en fazla 3 gün olmalıdır. Çünkü mayşe asiditesi düşük olduğu için kalite
azalması ve tat değişikliği oluşabilir. Fermantasyondan sonra mayşe
havalandırılmadan hemen damıtmaya verilmelidir. Özellikle rakı damıtımı için
özel imbikler kullanılmakta ve elde edilen etil alkol içinde metil alkol
düzeyinin düşürülmesi için özel damıtma programı uygulanmaktadır. Rakı
damıtmada ilk ve son damıtık ayrılıp “orta” adı verilen, metil
alkolce düşük ve insan sağlığı açısından problem olmayacak kısım, anason ile
aromatize edilerek rakı üretilmektedir. Rakı aromasına “buke” adı
verilir. İyi kalitede buke için kaliteli damıtma aygıtı kullanılmalıdır.
Damıtmaya başlamadan önce suma alkol derecesi %40-45’e ayarlanmalıdır. Çünkü
üründe baş ve son olarak tanımlanan damıtma ürünlerinde kalması gereken aldehit
ve fuzel yağları, orta ürüne buharla daha fazla geçmektedir. Bu nedenle
damıtmaya çok özen gösterilmelidir. Rakıda anason esansı alkolde çözünmüş
haldedir. Normalde anason esansları çok küçük partiküller halindedir. Seyreltme
ile alkol konsantrasyonu yaklaşık %20-22’ye düşünce partikül çapları büyüyerek
emülsiyon oluşturur. Bu emülsiyon bazı ışıkları tutarak donuk görünür ve rakı
beyaz görünür. Rakının beyaz görünmesi, anason aromatik bileşik ve yağlarının
belli alkol konsantrasyonunda çözünmüş halden çözünmez forma geçmesindendir
(alkol konsantrasyonunun su ile %20-22’ye düşmesi).


ALKOL ZEHİRLENMESİNİN NEDENİ


Ülkemizde rakı ve alkol üretimi için Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izni almak zorunludur. Diğer yandan alkol
piyasasındaki düzenlemelerle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı “Tütün
Alkol Piyasası Düzenleme Biriminin” (TAPDB) belli izin işlemlerini
gerçekleştirmeleri ve bu kurumdan bandrol almaları gerekmektedir. Bu şekilde
kayıtlı bir üretim ve izlenebilirlik sağlanmaktadır. Bunun dışında sahte alkol
ve rakı üretim yasaktır. Tüketicilerin bandrolu olmayan, açık, ucuz alkol ve
rakıları satın almamaları çok önemlidir. Çünkü sahte alkol üreticileri etil
alkol yerine ucuzluğu nedeni ile metil alkol kullanmaktadırlar. Sahte rakı ve
votkadaki metil alkol gözleri kör eder ve insanın kısa sürede ölümüne neden
olur. Sahte rakı dışında Anadolu’da “boğma rakı” olarak adlandırılan
ev yapımı rakının da halk sağlığı açısından çok riskli olduğu bilinmelidir.
Çünkü uygun olmayan işlemle üretilen ve damıtılan rakı veya herhangi bir
damıtık içkide yüksek miktarda “metil alkol” kalmaktadır. Metil
alkol; kalp ve kas zayıflaması, kramp, titreme nöbeti, görme zayıflıkları,
körlük ve görme sinirlerinde iltihaplanmalar oluşmaktadır. Bazen derhal ölüme
bile sebebiyet vermektedir. Bu normal damıtma işleminde yapılan hata ile ortaya
çıkan bir durumdur. Rakı ve damıtık alkollü içkilerde metil alkol çok düşük
miktarda olmasına rağmen bir çok olumsuzluğa yol açar. Diğer taraftan sahte
alkolde etil alkol yerine, ucuz olduğu için direkt olarak şişeye metil alkol
doldurulmakta ve çok ucuza satılmaktadır. Kullanan tüketiciler derhal
ölmektedir. Metil alkol için öldürücü doz 50-75 gram olmakla birlikte, ölüm
olayları 11.5 gram metil alkol de bile görülebilir. Metil alkol vücutta önce
formaldehit ve sonra formik aside dönüşmekte ve zehirlenmeye neden olmaktadır.
Bu nedenle tüketicilerin bandrolsuz içki tüketmemeleri, rakı ve votka gibi içkileri
orijinal şişesinde istemeleri ve çok ucuza satılan alkolleri tüketmemeleri
yaşamları için çok önemlidir. Sahte rakıyı kimse bakarak ayırt edemez. Bu
amaçla geliştirilmiş analiz aygıtları (HPLC veya GC) kullanılmaktadır. Gıda
güvenliği ve sağlık açısından tüketicilerin alkol tüketimde çok titiz
davranmaları gerekmektedir. Açık ambalajda rakı tüketmemeleri çok  önemlidir. Lokantalarda ambalajın açılıp
açılmadığı kontrol edilmelidir.