ADLİ
BİLİMCİLER DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ – KORONAVİRÜS


Prof. Dr. Veterinary Medicine Gültekin YILDIZ


Adli Bilimciler Derneği Adli Veteriner Hekimlik
Komisyon Başkanı  


BİYOLOJİK AJANLARA KARŞI “TÜRK EYLEM PLANI”
ŞARTTIR.


Türkiye olarak Covid-19 dalgasından en az hasarla
çıkabilmenin hesabını yapmak hepimizin görevidir. Belki Covid-19’un genetik
yapısı üzerinde bir müdahale yoktur. Covid-19’un çok öldürücü olduğu, mutasyon
geçirdiği, bu pandemiyi önlemek için birçok tedbirler alınması gerektiği
görülüyor. Bu konuda Sayın Osman Atalay ve Hazım Gökçen yazılarından alıntı
yapılarak konu le alınmıştır. Aşağıdaki bilgiler ışığında son
söyleyeceğimi önceden söyleyerek artık bazı veteriner fakültelerinin arazi ve
yapısal zenginliği de gözetilerek, yeni yeni veteriner fakülteleri açmak yerine
geleceği ve etkinliğini de düşünerek, şimdiden planlamalarını yaparak, Avrupa
da örnek alınacak yer olan “Hannover Veteriner Üniversitesi” gibi yapılanmanın
zamanı gelmiştir. Aynı örneği “Viyana Veteriner Üniversitesinde” de
görebiliyoruz. Hannover Veteriner Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar bölümünü ve
çok katlı araştırma binalarını kuralı çok olmuştur. Burada tüm hekimler
(veteriner ve tıp), tıp fakülteleri ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir.


Bir yandan dünyada güçlü yönleri takip ederken, diğer
taraftan bizde birçok güçlü yönler oluşturarak takip edilen olmalıyız.


UNUTTUKLARIMIZ, BİLMEDİKLERİMİZ


Dünya ülkeleri, biyolojik doğal virüsler ile bundan
sonra daha çok uğraşacak. Çünkü virüslerle mücadele ilkel çağlardan günümüze
her yüzyılda bir büyük felaketlere sahne olarak varlığını sürdürmüştür.


Asurlulardan, 1995’deki Japonya metrosundaki sarin
gazı saldırılarına kadar, 2001 ABD Dünya Ticaret Merkezine saldırılardan bugüne
kadar yıllarca patojen mikroorganizmalar ve virüslerin insan, hayvan ve
bitkilerde hastalık yapan türleri ve biyolojik ajan dediğimiz yan ürünleri ile
biyolojik saldırılar gerçekleştirilmiştir.


Bu nedenle biyolojik ajanların silah olarak
kullanılmasına yönelik Türkiye’nin acilen bir mücadele içine girmesi, bir eylem
planı oluşturması ve bu alanda dünyanın kabul gösterdiği meslek grubu olan
veteriner hekimlerin yetiştiği fakültelerin eğitim kalitelerini arttırıcı
tedbirleri alarak bu meslek mensuplarına ikinci bir alan oluşturup savunma
projelerinde görev vermesi şarttır.


İHA ve SİHA ile silah savunma sanayimizin
geliştirilmesi ve desteklenmesi ne kadar önemli ise yenidünya düzeninde
olası virüslerle savaşta görev alacak veteriner hekimlik eğitiminin
süratle yeniden kurgulanması çok önemlidir.


Viroloji Ana Bilim Dalı kürsüsünün
olduğu fakülteler sadece Veteriner Fakülteleri’dir. Viroloji
virüs bilimidir. Korona virüsüyle mücadelede ve Biyo Milli Güvenlik/Biyo
Milli Emniyette veteriner hekimlere yeni bir yol açmalıyız.


Bu fakültelerin savunma sanayimizin bir parçası gibi
düşünerek yeniden yapılandırılması ve daha da güçlendirilmesi gerekiyor.


Küresel kaptanlık güvertelerinde gıda güvenliği,
güvencesi ve veteriner hekimlere ayrı bir yer açılacaktır.


Türkiye olarak şu soruya cevap bulmalıyız.
Covid-19’un genetik yapısına müdahale edilmiş olsaydı bu biyolojik silah haline
gelen hastalıkla nasıl mücadele edecektik? Hazırlıklımıyız?.


Biyolojik ajan ve patojenlerin ortak özelliği enfekte
ettiği canlıda çoğalmasıdır.


Veteriner hekimler bu nedenle önemlidir. Onlar;
hayvan ve insana etki yapan yüzlerce zoonotik hastalığın, yüzlerce patojen,
virüs ve biyolojik yan ürünlerine yönelik eğitimlerini alıyorlar.


Virüsler biyolojik silahın malzemesidir artık,
yaşadığımız yüzyıl biyolojik savaşların yılıdır.


Türkiye’nin ilk bakteriyologlarından olan, 1896’da
difteri, 1897’de sığır vebası, 1903’de kızıl serumlarını bulan ve üreten
Veteriner Hekim Adil Mustafa Şehzadebaşı, ruam aşısını bulan Veteriner Hekim
Kemal Cemil Bey gibi bilim insanlarımızın derin tecrübe birikimlerini
muhafaza eden veteriner hekimlerimize yeni politikalarla destek olmalıyız.


Coronavirusların neden olduğu Zoonoz bir
hastalık olan Covid-19 pandemisinin Dünya’yı kasıp kavurduğu ve bir aşı
bulabilmek ümidiyle bilim adamlarının çırpındığı bugünlerde rahmetli Hocamız,
meslektaşımız, unutulmaz bir bilim insanı, bir Veteriner Hekim, savaş kahramanı
bir asker, bir mucit, birçok öğrenci yetiştiren bir Hoca ve bir veteriner hekim
halk sağlıkçısı olan Tuğgeneral Ord.
Prof. Dr. Veteriner Hekim Süreyya Tahsin AYGÜN’
ü anmamak ve tanımamak
ayıptır.


O Askeri bir Veteriner Hekim olarak, Birinci
Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına katılıp savaşın seyrini değiştiren ve
Tuğgeneralliğe kadar yükselen istiklal madalyalı bir kahramandı.


1*Dünyada kök hücre
üzerinde ilk çalışmayı yapan;


2*Anthrax, Sığır vebası,
Mallein, tüberkülin dahil birçok aşıyı bulunmasına ve geliştirilmesine katkı
sağlayan;


3*Pleuropneumonica
contagiosa caprae hastalığının etkenini bulan;


4*Hamile bayanlarda
düşüğe neden olan ve anomalili bebek doğmasına neden olan Talidomid etkin
maddeli Contergan isimli ilacın Türkiye’ye girişini engelleyerek insanımız
sağlığına unutulmaz katkısı olan;


bir bilim insanıydı.


Kaynak:1-https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/osman-atalay/biyolojik-ajanlar-ve-biyoguvenlik-icin-veteriner-hekimlik-1-31849.html.  Erişim: 2020-04-07
01:30:00


2- Hazım Gökçen kaleminden: Tuğgeneral Ord. Prof. Dr. Veteriner Hekim Süreyya Tahsin AYGÜN
Prof. Dr. Gültekin Yıldız


Adli
Bilimciler Derneği Adli Veteriner Hekimlik Komisyon Başkanı  


Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi


(Ankara
University Faculty of Veterinary Medicine) 


(Tierärztliche
Fakultät der Universität Ankara)


Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü


Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı


ADRES : Şehit Ömer Halisdemir
Bulvarı, 06110, Dışkapı, Altındağ, Ankara


E-POSTA : gyildiz@ankara.edu.tr


TEL NO : 0312 3170315/4361