Arşiv 10/25/2020

TARİH : Vahideddin’in Sürgündeki Hac Yolculuğu ve Birkaç Bildirisi

Vahideddin’in Sürgündeki Hac Yolculuğu ve Birkaç Bildirisi 19 Mayıs 2020 * Jean-Louis Bacqué -Grammont, Hasseine Mammeri* Kurtuluş Savaşı’nda Sultan Altıncı Mehmet Vahideddin’in tutumu ve başvurduğu yöntemler, öylesine sert ve görünüşte çok haklı tenkitlere yol açmıştır ki, modern tarihçilerin bu padişahı hemen hemen unutmaları hiç de hayret uyandırmamaktadır. Bu koşullar içinde, otuz altıncı Osmanlı padişahının hatırasını

Daha fazlasını oku


TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : Doğu Anadolu’da Kurulan Şuralar

Ekrem Hayri PEKER : Doğu Anadolu’da Kurulan Şuralar 25 Eylül 2018 * Ekrem Hayri PEKER Elviye-i Selâse; Osmanlı döneminde Kars, Ardahan ve Batum Sancaklarına verilen isimdir. 1828 yılında başlayan Rus-Türk savaşında Poti, Anapa, Ahıska ve Ahılkelek Osmanlı devletinin elinden çıktı. 1826 yılında sadece İstanbul’daki değil, Rumeli ve Anadolu’daki yeniçeri yok eden ve doğru dürüst bir

Daha fazlasını oku


TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : Onlar yaşarken efsaneydiler

Ekrem Hayri PEKER : Onlar yaşarken efsaneydiler 05 Nisan 2018 * Ekrem Hayri PEKER “Eğer Jön Türkler arasında seçilmiş olan sayıca az fakat mücadelelerinden vazgeçebilmek için ancak hayat sahnesinden çekilmeleri şart olan bu adamların mukavemeti de kırılacak olursa rahatça söylenebilir ki, dünya üzerinde bundan sonra büyük çapta bir Türk imparatorluğunun kurulma imkânları kalmayacaktır. Çünkü bu

Daha fazlasını oku


BİYOGRAFİ DOSYASI /// VELİAHT YUSUF İZZETTİN EFENDİ /// Ekrem Hayri PEKER : İngilizlerle ayrı bir barış antlaşması yapmak istiyordu, ölü bulundu

Ekrem Hayri PEKER : İngilizlerle ayrı bir barış antlaşması yapmak istiyordu, ölü bulundu 21 Ağustos 2018 * Ekrem Hayri PEKER Osmanlı padişahı Abdülaziz’in henüz şehzade iken doğan oğludur. Beklenmedik bir şekilde öldüğünde Osmanlı Hanedanı’nın en büyük erkek çocuğu olarak veliaht sıfatını taşıyordu. VELİAHT YUSUF İZZETTİN EFENDİ (10 Ekim 1857 – 1 Şubat 1916) 10 Ekim

Daha fazlasını oku


TARİH /// Salih EROL : Bursa Valisi Albay İsmail Hakkı Bey’in Bir Teftişi ve Hazırladığı Rapor (18 ağustos 1917)

Salih EROL : Bursa Valisi Albay İsmail Hakkı Bey’in Bir Teftişi ve Hazırladığı Rapor (18 ağustos 1917) 14 Nisan 2018 * Salih EROL Günümüzden doksan dokuz yıl önceki Bursa valisinin Yenişehir hakkında hazırladığı son derece önemli bir raporu dikkatinize sunmak ve biraz da yorumlamak istiyorum. Osmanlı arşivinde kayıtlı olan bu teftiş belgesi tarihin bir dönemine,

Daha fazlasını oku


TARİH /// Özkan KARACA : Osmanlı Devletinde Türk Ordusu

Özkan KARACA : Osmanlı Devletinde Türk Ordusu 27 Haziran 2018 * Özkan KARACA Osmanlı Ordusunun en kuvvetli temel taşı Türk gençlerinden oluşan “Tımarlı Süvariler” ile yaya unsuru olan “Azaplar” idi. Azaplar muharebede merkez ordusunun önünde bulunup ilk düşman hücumunu karşılarlardı. Bunların gerisinde toplar, toplarında gerisinde Yeniçeriler dururdu. Savaş başladığında Azaplar sağa ve sola açılarak Topçu

Daha fazlasını oku


TARİH /// Özkan KARACA : 1. Dünya Savaşı’nda İngilizlere esir düşen Osmanlı askerleri

Özkan KARACA : 1. Dünya Savaşı’nda İngilizlere esir düşen Osmanlı askerleri 02 Mayıs 2018 * Özkan KARACA En fazla Türk esiri, 130.000′ i aşan sayısı ile İngilizlerin elindeydi. En kötü durumdaki esirlerse Rusya’nın Sibirya kamplarında tutulan esirlerdi. İngilizler; Hindistan, Burma, Mısır, Yunanistan, Basra, Bağdat, Kıbrıs, Malta ve Man Adasına kadar geniş bir alanda kamplar kurdu.

Daha fazlasını oku


İRTİCA DOSYASI /// Turhan Çalay : 1957’de Bursa Ulu Camii’de İrtica ve Mehdi Olayının İçyüzü

Turhan Çalay : 1957’de Bursa Ulu Camii’de İrtica ve Mehdi Olayının İçyüzü 10 Ekim 2020 * Turhan Çalay “Atatürk Gibi Davranınız” 1957 yılının haziran ayının 14’ü ve günlerden cumadır. Bursa’nın en büyük selâtin camisi Ulu Cami olduğundan, caminin yapılışından, olay gününe gelinceye kadar, cuma hutbesini okuyan imamlar, minbere belinde kılıç asılı olduğu halde çıkmaktadır. Minberde

Daha fazlasını oku


DIŞ POLİTİKA DOSYASI : Osmanlı-Alman İlişkilerinde Siyasi, Ekonomik ve Askeri Alanlarda Farklı Düşünceler

Osmanlı-Alman İlişkilerinde Siyasi, Ekonomik ve Askeri Alanlarda Farklı Düşünceler 04 Kasım 2018 Ata Atun | Şükrü Server Aya Near East University | Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ata.atun@atun.com | ssaya@superonline.com ÖZET Bu çalışmanın amacı, tarihi tarayarak, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Krallıkları arası (Prusya Krallığı, Baverya Krallığı gibi) ilişkilerde, 1’ci Dünya Savaşı sonuna kadar vuku bulmuş bazı

Daha fazlasını oku


TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : Meclis-i Mebusan’da bir oturum ve Ahmet Vefik Paşa

Ekrem Hayri PEKER : Meclis-i Mebusan’da bir oturum ve Ahmet Vefik Paşa 30 Aralık 2018 * Ekrem Hayri PEKER Ahmet Vefik Paşa için çağdaşlarından bir yönetici kendisini elmasa benzeterek şunları söylemiştir, “Paşa, değirmen taşı büyüklüğünde elmastır. Ne parmağa takılır, ne de değirmende kullanılır”. Ahmet Vefik Paşa, çok renkli ve çok yönlü bir kişiydi. Osmanlı İmparatorluğuna

Daha fazlasını oku


TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : Bursa’da medfun mollalar

Ekrem Hayri PEKER : Bursa’da medfun mollalar 05 Nisan 2020 * Ekrem Hayri PEKER Osmanlı’nın Yenişehir ilçesinden sonra başkenti olan ve Edirne, sonrasında İstanbul’un başkent olmasına rağmen önemini koruyan ve Osmanlının Anadolu’daki başkenti konumunda olan Bursa, fethinden sonra bir çekim merkezi olmuştur. Genişlemek için sürekli fütuhat yapan Bursa’ya sadece savaşçılar gelmedi, Anadolu’dan, Acem’den çok sayıda

Daha fazlasını oku


SAVAŞLAR DOSYASI /// Elvin ABDURAHMANLI * /// Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik Saldırısı : Dış Aktörlerin Etkisi

Elvin ABDURAHMANLI[1]* /// Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik Saldırısı : Dış Aktörlerin Etkisi Kurum: İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora öğrencisi. Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat Uzmanı Çalıştığı Konular: * Küresel Terör * Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * Orta Doğu Araştırmaları * Güvenlik Politikaları * Anadolu ve Balkan Araştırmaları * Kafkasya Araştırmaları Anahtar Kelimeler:

Daha fazlasını oku


AZERBEYCAN DOSYASI /// Dağlık Karabağ sorunu : Azerbaycan’ın Haklı Davasına Karşı Terörizm Destekli Ermenistan

Dağlık Karabağ sorunu : Azerbaycan’ın Haklı Davasına Karşı Terörizm Destekli Ermenistan[1] Yazar: Elvin ABDURAHMANLI * Kurum: AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union STK Başkanı ve uluslararası istihbarat uzmanı: Çalıştığı Konular: * Küresel Terör * Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * Orta Doğu Araştırmaları * Güvenlik Politikaları * Anadolu ve Balkan Araştırmaları * Kafkasya Araştırmaları Anahtar Kelimeler: Stratejik

Daha fazlasını oku


BİYOGRAFİ DOSYASI /// Süleyman IŞIK : Kurtuluşa giden yol Keşiş Dağı’ndan geçti / Çemişgezekli Kurmay Haydar

Süleyman IŞIK : Kurtuluşa giden yol Keşiş Dağı’ndan geçti / Çemişgezekli Kurmay Haydar 02 Nisan 2018 * Süleyman IŞIK 1920 yılının sıcak bir Temmuz gününde Bursa’yı maiyetiyle terk eden Miralay Bekir Sami Bey, aynı gün Yunanlılarca işgal edllen Bursa’nın güneyini emekli Binbaşı Çemizgezekli Haydar Bey’e emanet etmişti. Nam-ı diğer Kurmay Haydar’a. Yunan işgali öncesi bölgede

Daha fazlasını oku


SİYASİ SUİKASTLER DOSYASI /// Ekrem Hayri PEKER : İstiklal mahkemelerinde “İzmir Suikasti” davası

Ekrem Hayri PEKER : İstiklal mahkemelerinde “İzmir Suikasti” davası 25 Mart 2018 * Ekrem Hayri PEKER Günlerden pazartesiydi. 15 Haziran 1926 günü hükümet konağının merdivenlerinden çıkan Şevki, Sarı Efe olarak bilinen emekli jandarma yüzbaşısı Edip Bey’in Saruhan milletvekili Abidin Bey’le birlikte İstanbul’a gidişinden kuşkulanmıştı. Sarı Efe’nin hükümete suikasti haber vereceğini düşünmüştü. Bu yüzden suikasti kendisi

Daha fazlasını oku


TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : Harp tarihçilerimiz ve Bursalı Mehmet Nihat Bey (1886-1928)

Ekrem Hayri PEKER : Harp tarihçilerimiz ve Bursalı Mehmet Nihat Bey (1886-1928) 16 Mart 2017 * Ekrem Hayri PEKER Mülazım Hasan, “Tekrar Başımıza Gelenler” adlı kitabında “Eğer daha önce esirlik yaşayan komutanlarımız esaret anılarını yazsalardı belki bu kadar kolay teslim olmazdık” diye yazar. Mülazım Hasan, ayrıca Edirne’nin teslim olmasıyla ilgili olarak, Bulgarların nasıl siperlerimizin yanına

Daha fazlasını oku


ERGENEKON DOSYASI /// Aytunç ERKİN : Kaşif Kozinoğlu mu. Enver Altaylı mı ???

Aytunç ERKİN : Kaşif Kozinoğlu mu. Enver Altaylı mı ??? 21 Ekim 2020 MESELE ÜMİT ÖZDAĞ YA DA BUĞRA KAVUNCU DEĞİL. Kaşif Kozinoğlu. 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun. 1980 yılında Özel Harp Dairesi’nde göreve başladı. 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı’ndan kendi isteğiyle emekli oldu, Millî İstihbarat Teşkilatı’na girdi. Ordu’da özel harp dairesinde binbaşı

Daha fazlasını oku


ANALİZ /// TUNCA BENGİN : Ermenistan neyse Yunanistan da o

TUNCA BENGİN : Ermenistan neyse Yunanistan da o 15 Ekim 2020 Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın alçaklığını ve azgınlığını suçlu olduğu halde üste çıkmaya çalışan, üstelik karşısındakini suçlamaya yeltenen kimseler için söylenen “hem suçlu hem güçlü” deyimiyle özetlemiştik. Şimdi bir de Oruç Reis’in yeniden Akdeniz’e açılmasından sonra Yunanistan’ın tavrına, yaptıklarına bakalım. Yunanistan hükümet sözcüsü “Oruç

Daha fazlasını oku