• Anasayfa
  • /
  • ADLİYE DOSYASI /// E. YZB. GAZİ GÜDER : ADALET YERİ, EVİ, SARAYI


FACEBOOK ... 27.02.2017

ADALET YERİ, EVİ, SARAYI

Önceleri “Adliye” denirdi. Sonraları “Adliye Sarayı” dendi. Son dönemlerde “ADALET SARAYI” denilir oldu.

Saray sözcüğü Türkçeye Farsça “seray” sözcüğünden geçmiştir. Saray, hükümdarların ya da dini liderlerin ikamet ettiği büyük ve gösterişli yapıdır. Saray sözcüğünün batılı ülkelerin dillerindeki karşılığı olan ve Türkçeye Fransızcadan geçen palas sözcüğü de Türkçede zaman zaman otel ya da kamu hizmetlerinde kullanılan bazı büyük, lüks ve gösterişli yapıları tanımlamak için kullanılır.

Yıllar önce “PALAS” sözcüğü genelde kalitesizliği gizlemek için sıkça kullanılıyordu. Bu kullanım daha çok Hatay Palas, Sivas Palas, Erzurum Palas ve benzerleri gibi  yerleri, otelleri saraymış gibi belirtmek için kullanılırdı.

Adliye binası, Adalet binası sözcükleri, Türkçe olmamasına rağmen Fransızcasını ya da İngilizcesini kullanmak yerine bir dereceye kadar kullanılabilir olarak kabul edelim. Halen dilimizde geçerli ve kullanımda olan bir sözcüğün kullanımı, her zaman, İngilizce ya da Fransızcadan sözcük ithal etmekten daha iyidir.

Saray sözcüğünü yaygın şekilde kullanmaya başlayınca, son derece güzel biçimde ve donanımlı olarak yapılan adalet binaları da bundan nasibini aldı. Adliye binaları oldu “Adalet sarayı”.

Eğer bir devlette adalet varsa ve uygulanıyorsa, bunun sarayı, gecekondusu olmaz. “Saray” sözcüğünün bizatihi kendisi bir egemenliği ve gücü belirtiyor.  Taraflardan biri diğerine ezici gücünü ya da üstünlüğünü gösteriyorsa, adalet nasıl gerçekleşebilir ki? Sırf bu nedenle, duruşma salonlarında mahkeme heyeti, savcılık makamı, sanıklar ve tanıkların oturuş yerleri, biçimleri, düzenlenişleri, kuralları son derece titizlikle belirlenir.

Alışılageldik anlamıyla “saray” sözcüğü orada görev yapan, bulunan herkesi manevi anlamda etkiler mi, etkilemez mi? Kişiler ne kadar gerçekçi, ne kadar tarafsız olurlarsa olsunlar mantaliteleri de bu sözcükten etkilenecektir.

Adaletin sağlanması çoğu durumda taraflardan birinin suçsuz diğerinin suçlu olduğuna karar verilmesi şeklinde gerçekleşir.

Halkın ve devletin adaletinin sağlandığı yerin adı, olsa olsa adaletin sağlandığı, gerçekleştirildiği yeri belirtmek üzere “ADALETYERİ” olabilir, olmalıdır.

Adliye Saraylarının adlarının “ADALETYERİ” olarak değiştirildiğini görmek umuduyla…..

E. YZB. GAZİ GÜDER

YARGI & ADLİYE & HUKUK & SİYASİ DAVALAR