• Anasayfa
  • /
  • SİBER SAVAŞ DOSYASI : Bilgi Harbi ve Türkiye

Bilgi Harbi ve Türkiye

Ömer Çay*

Information Warfare (IW) Türkçe’ye "Bilgi Harbi" olarak çevrilebilecek yeni nesil bir savaştır. Özellike son 20-25 yılda tüm dünyada bilgisayar teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, bilgisayar kullanımının birey-şirket-devlet piramidinde esansiyel hale gelmesi aynı zamanda bilgisayar-ağ sistemlerini bizim açımızdan vazgeçilmez kılmıştır. Bu vazgeçilmezlik aynı zamanda bir zayıflığı da beraberinde getirmiş olup, son yıllarda Bilgi Harbi denen yeni nesil harp doktrinini meydana getirmiştir.

Temelde IW yeni bir konsept değildir. Aslında düşman bilgi ağlarına zarar verecek her türden saldırı IW içine dahil edilebilir. Örneğin düşman fiberoptik kominikasyon ağına zarar veren bir özel harekât bir nevi askeri IW operasyonu kapsamındadır. Bununla birlikte muharebe alanında düşmanın elektronik alt-yapısını çökertecek EMP (elektromagnetik pulse) ya da HPW (high power microwave) tipi özelleşmiş saldırı silahları IW kapsamında değerlendirilebilir. Ama IW daha dar kapsamlı olarak algılanmaktadır ki bu dar bağlam, özellikle bilgisayar ağlarının kullanımının engellenmesi, bilgisayarlardan bilgi çalınması şeklinde görülmektedir. Bazı kaynaklara göre IW 4 sınıfa ayrılmıştır:

- 1. Sınıf: Kişisel verilerin ele geçirilmesi
- 2. Sınıf: Endüstriyel-Ekonomik Espiyonaj ile hükümet, şirket sırlarının ele geçirilmesi.
- 3. Sınıf: Info-Terörizm olarak da adlandırılan ve bilgisayar sistemlerinin-ağlarının işleyişinin bloklanması
- 4. Sınıf: Askeri IW olarak da adlandırılan ve rakip karşısında avantaj sağlamak için yukarıdaki tekniklerin ve bunlarla birlikte fiziki-imha tekniklerinin kombine olarak kullanılmasıdır.

Dikkat edilecek husus özetle şudur:
IW; bilgi çalmak (istihbarat), bilginin dağılımının engellenmesi (hacker ataklarından EW'ye kadar geniş bir spektrum) ve bilgi dağıtım mekanizmalarının yok edilmesi olmak üzere (EMP, HPW, konvansiyonel saldırılar) üç temel sacayağı üzerine kuruludur.

Tanımlamaya çalıştığım IW konsepti aslında düşünülen IW algılamalarından sadece biri. Gözlemlediğim kadarıyla IW terimi yukarıda anlattığımdan daha dar kapsamlı olarak algılanmakta. Şöyle ki IW; virüsler, trojenler vs. gibi bilgisayar yazılımlarını kullanarak karşı tarafın sivil-askeri IT tabanlı servislerinin çökertilmesi, geçici olarak engellenmesi, dinlenmesi, yanlış yönlendirilmesi; bilumum hizmet dışı bırakılması (denial-of-service) ve propaganda yapmak amacıyla kullanılmasıdır.

Klasik bir muharebede Elektronik Harp (EW) ve Bilgi Harbinin (IW) beraber kullanılması başarıyı getirecektir. Bazı kaynaklar 1. Körfez savaşında Irak C2 sisteminin çökertilmesinde klasik EW harbinin yanında, IW'nin de çok etkili olduğunu iddia etmektedir. İsrail'in Suriye'ye yaptığı son saldırıda Suriye C2 altyapısının özellikle konvansiyonel olmayan metotlarla (IW ile Network Attack olabilir) engellendiği söylenmektedir. Geçtiğimiz aylarda ABD, siber muharebe komutanlığını USAF bünyesinde oluşturmuştur ve birimin kabiliyetlerinin sadece defansif değil aynı zamanda ofansif olduğu da söylenenler arasındadır. DARPA destekli bazı projelerde ABD’nin; açık ya da kapalı loop bilgisayar ağlarına hangi yazılım altyapısını kullanıyor olursa olsun sızma, tespit edilmeden ağda kalma, ağları (network) engelleme, hatalı bilgi üretme ve gerekirse tümüyle servis dışı bırakma amaçlı bir takım donanım-yazılım teknolojilerini geliştirmekte olduğu biliniyor.

IW’nin propaganda boyutu da ele alınmalıdır. Kosova savaşı, Çeçen Savaşı, Litvanya-Rusya ve daha sonra Gürcistan gerginlikleri sırasında IW, internet ortamında yürütülen propagandalar ve hizmet dışı bırakma operasyonlarında kullanılması ile dikkat çekmiştir.

Bazı kaynaklar EW-IW arasındaki ilişkiyi simetrik-asimetrik muharebe arasındaki ilişkiye benzetmektedir. EW, hedefindeki bilgi alış-verişini çok fazla spesifik olmadan kaba kuvvetle elektromanyetik spektrumda engellemeye çalışırken, IW daha spesifik hedeflere bilginin dijital olduğu ortama yönelik operasyonları içermektedir. EW unsurları giderek daha fazla birbirine benzeyen ve hızla yaygınlaşan sistemler olmakla beraber; IW unsurlarının daha çok ülke/servis odaklı olması önemli bir avantajdır.

Ancak IW modern, dijitalleşmiş ordu ve devlet sistemi olan ülkelere karşı başarılı olabilir; söz gelimi bu teknolojiler Yunanistan'a karşı İran'dan daha fazla işe yarayacaktır. Bir başka durum ise IW'nin etkilerinin geri döndürülebilir olmasıdır. Siz geçici bir süre için Yunanistan telefon şebekelerini çökertebilirsiniz ama bu şebekelerde meydana gelen kayıplar kısa sürede manüel olarak telafi edilebilir ya da bin bir güçlükle sızdığınız bir askeri ağda tespit edilmeniz durumunda rakiplerinize kısa sürede pek çok şeyi değiştirecektir. Ama yine de sadece IW vasıtasıyla bile karşı taraf üstünde tek bir kurşun atmadan caydırıcı etki oluşturulabilir.

Türkiye’de Durum

Türkiye, oluşturulmaya çalışılan “Ulusal Bilgi Güvenliği” programı ile yüksek önemi haiz kamu kuruluşlarının bilgisayar sistemlerini ve ağlarını koruma altına almak için TÜBİTAK tarafından kurulmuş birimler vasıtasıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç için kurulan Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (BOME) Gebze’de bir danışma/sorun çözme merkezi olarak çalışmaktadır. Daha yetkin bir merkez olması beklenen Elektronik Ortam Savunma Merkezi ise Ankara’da kurulmaktadır. Kurulması düşünülen “Siber Komutanlık” konusunda son dönemlerde medyaya yansıyan haberler, TSK’nın bilgi harbi kabiliyetlerini artırmak istediği şeklinde yorumlanabilir. Gerek stratejik seviyede gerekse taktik seviyede gelişmiş bilgisayar/iletişim ağlarına sahip TSK’nın elbette bu alt yapısını barış ve savaş zamanında daha organize bir şekilde korumak istemesi doğaldır. Benzer hassasiyetin diğer kamu kuruluşlarında da gösterilmeye başlanması Türkiye adına sevindirici gelişmelerdir.

10 Aralık 2009 tarihinde Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenecek Sayısal Ortamda Savaş sempozyumunda (SOS2009) bilgi harbi konusunda Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler masaya yatırılacaktır. Bu konuda ortak akıl oluşturması açısından bu sempozyum, gerek sivil gerekse askeri katılımcılara Türkiye’nin IW konusundaki çalışmaları açısından yol gösterici olabilir

TEKNOLOJİ-BİLİM-UZAY