• Anasayfa
  • /
  • KİTAP TAVSİYESİ : Türkistan’dan Anadolu’ya Alpler Erenler


Türkistan’dan Anadolu’ya Alpler Erenler kitabının 3.baskısı çıktı!

Erdoğan Aslıyüce’nin bu kitabında nelerden bahsettiğini Ahmet Özdemir’in kaleminden okuyalım:

“(…) Çoğunluğu Hoca Ahmet Yesevi ocağında felsefeden fen bilimlerine kadar eğitim almış olan Horasan erenleri, Anadolu’nun kültür bütünlüğünün oluşmasında etkili olmuşlardı. Anadolu’ya gelen pek çok derviş; dağ başlarına, kimsenin olmadığı ücra köşelere ve yol kavşaklarına yerleşmiş ve buralarda zaviyeler açmışlardı. Boş topraklar üzerine kurdukları kurumlar zamanla kültür, eğitim, inanç ve moral merkezleri olmuştu.(…)”

Kitapta;

Evliyalar Evliyası Hoca Ahmed Yesevi, 
Türklüğün Şanını Adab Edip Işıklandıran Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli,
Alperenlerin Büyük Şeyhi Şeyh Sadreddin Konevi,
Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Ahi Evran,
Hayatı Efsaneleşmiş Tahta Kılıçlı Alperen Sarı Saltuk,
Hacı Bayram’ı yetiştiren Alperen Şeyh Somuncu Baba,
Anadolu’nun Manevi muhafızı Hacı Bayram-ı Veli,
Şeyh Edabalı, Tursun Fakih, Çaka Bey, Caca Bey, IV. Rukneddin Kılıçarslan,
Şeyh Şabanı Veli, Emir Karatekin, Piri Reis,
Vani Mehmed Efendi, Şey Ali Semerkandi,
Büyük Türkçeci Aşık Paşa, Garip Baba, Koçu Baba, Kadın Evliya Hatun Sultan

gibi birçok değerli Alperen’in hayatlarından kesitler anlatılmaktadır.

-- 

İsteme adresi:
Yesevi Yayıncılık 
Telefon        :
 0212 638 50 12
Belgegeçer  : 0212 638 35 47
Adres           : Küçük Ayasofya Mah. Küçük Ayasofya Cad.  Hüseyin Ağa Medresesi Sultanahmet / Fatih / İstanbul

TAVSİYELER & ANALİZLER