• Anasayfa
  • /
  • TARİKATLER VE CEMAATLER DOSYASI /// MEHMET AKKAYA : CIA VE MOSSAD'IN YENİDEN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARİKAT


12 ve 13 Temmuz’da bu köşede, bir tarikat kullanılarak Irak Ordusu’nun ve devletinin nasıl teslim alındığını aktarmıştım.

Kesnizani, 1978’e kadar esas olarak Süleymaniye yöresindeki küçük bir Kadiri tarikatı. Baba Abdulkerim Kesnizani 1978’de ölünce yerine oğul Muhammet Kesnizani geçiyor. Zaten güçlü olmayan tarikat, Vahabilerle yıllar süren çarpışmada da iyice zayıflamıştır.

CIA ve MOSSAD, Irak devletini, ordusunu içeriden ele geçirmek için araç aramaktadır. Araç toplumu da etkileyebilmeli, devletin içine sızarken de güçlükle karşılaşmamalı. Tarikat en uygun kılıf olacaktır. Uygun bir tarikat ararlar. Kendileri şekillendirebilmeli, kendileri idare etmeliydi. Kesnizani’ye el atarlar. Oğul Muhammet Kesnizani, CIA’nın ve MOSSAD’ın bu niyetlerine muhtemelen karşı çıkıyor ki, büyük oğlu Gandi 1980’de öldürülür. Failleri sır olur, cinayet faili meçhul olur. Tarikat teslim alınmıştır. CIA ve MOSSAD tarikatın merkezine, sonra da bütün uzantılarına yerleşirler. Şeyh Muhammet, sağ kalan oğul Nehru, tarikatın öğretileri ve çalışma tarzı, bütün hafıza silinerek yeniden “formatlanır”. Oğullarına Gandi ve Nehru adını veren şeyh artık CIA ve MOSSAD’ın emrindedir, sağ kalan oğul Nehru’da MOSSAD’ın emir eridir.

Müritlere, hahamlıktan devşirilen MOSSAD ajanları ders vermektedir. Şeyhe, tarikata girenin ayağını öptüğü tanrısal bit paye verilir. Tarikat öğretileri yeniden yazılır. Yahudi Kalaba geleneği, Hint mistizmi, büyücülük ve Cerrahi tarikatının vücuda kılıç, şiş sokma gibi kanlı törenlerinin harmanlandığı yeni öğretiler hazırlanır.

Taraftar toplarken “T” formülünü kullanılır. Telkin, Tütsü, Tütün, Taamlar, TEALA, TAHT veya TEALİ ikramı, Terapist (bayan masör), TAVUS (büyünün, ezoterik anlatımların, kehanet ve kerametlerin yollarını açan bal karıştırılmış zehir), TELEGRAM (zombileştirme, operasyonla çipleme, LSD içeren hap içirme), Tezekkür ve Tefekkür...

TARİKATA OLUK GİBİ AKAN PARA

Ahmet Dinç, “Babil’de Amerikan Tangosu: Saddam’ı Deviren Güdümlü Tarikat Kesnizani” adlı kitabında, Saddam’ın komutanlarını cezbeden, ölümsüzlük kazanıldığını sanarak şeyhin ayağını öpmelerine yol açan kanlı gösterileri şöyle anlatıyor: “Törenlerde müritler, çalan Daf eşliğinde, zikir ve dinsel şarkılarla yoğunlaştıktan sonra sadece vücutlarına kesici / delici silahlar sokmakla kalmıyor, yeni katılanları etkilemek için jilet ve cam yiyorlardı. Tarikatın bu kanlı gösterileri en çok askerlerin ilgisini çekti. Zira erinden generaline kadar Irak askeri yıllardır kanın, ölümün içinde idi.

Askerler arasında Kesnizanilik öylesine yaygınlaştı ki, Genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat Fetih El-Ravi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hamid Şaban, Umumi Askeri İstihbarat Başkanı Mareşal Vefik El-Samarayi de Şeyh Muhammed Kesnizani’nin ayağını öpüp mürit olmuşlardı. Emniyet ve El Muhaberat elemanları da aynı güzergâhı izleyip şeyhe hizmet etmeye başlamışlardı.

Kanlı gösteriler sırasında çok sayıda ölüm de oluyor. Ölenler için mazeret hazır; ‘Demek ki inancı zayıfmış’.”

Büyünün, kanlı gösterilerin ya da tehtidin etkileyemedikleri için ise, MOSSAD tarikata oluk gibi para aktarıyormuş.

Ahmet Dinç’ten aktarmaya devam edelim.

İŞGAL SONRASINDA TARİKAT BAŞROLDE

“İşgalin yöneticisi Amerikalılar, Bağdat veya başka yerdeki toplantılarda Kesnizanileri övmekteydi. Tarikata maddi yardımda bulunduklarını, ihalelerde ayrıcalık sağladıklarını bile gizlemiyorlardı.

Tarikat, siyasetin ve devletin tam ortasına oturdu. Devlet yapılanmasındaki hemen bütün kurumlarda Kesnizani müritleri vardı. Polis teşkilatının ve askeriyenin yeniden teşkilinde baş aktör Kesnizani idi. Örneğin bütün karakollarda en az 5 Kesnizani müridi polisin bulunmasını şeyh istemişti, Amerikalılar uyguladılar. Saddam’ın askeri teşkilatına ilerleyen aşamada alternatif olması niyetiyle kurulan El-Difa El-Medeni (Sivil Savunma) kurumu, Kesnizani üyesi askerlerin adeta istilasına uğramıştı.”

Sonraki yazıda, Kesnizani FETÖ benzerliğini ele alacağız.

TARİKATLER & CEMAATLER